"Kunnskap om barnehager er viktig, for vi vet at barnets første år og de pedagogiske tilbud som de ferdes i, har avgjørende betydning for resten av deres liv", skriver Bohm og Qvortrup. Illustrasjonsfoto: Getty images

Danmark: Vil trappe opp forskning på barnehage

«Vi kan ikke overlate til andre land å levere den forskning som danske barnehager skal basere sin utvikling på.»

Publisert

I et debattinnlegg på nyhetsnettstedet altinget.dk erkjenner Signe Bohm og Lars Qvortrup, henholdsvis områdesjef ved Danmarks evalueringsinstitutt og professor ved Aarhus universitet, at det står for dårlig til med dansk forskning på barnehage.

De viser til at det i den skandinaviske databasen over barnehageforskning ble registrert 144 nye studier i 2017. 68 av dem fra Sverige, 57 fra Norge, mens det kun var 25 studier fra Danmark.

Avgjørende for barna

«Mens den danske andelen av barnehageforskningen i databasen i 2006 utgjorde 33 prosent, var den i 2016 falt til 17 prosent,» skriver Bohm og Qvortrup.

De konkluderer med at dette skal det gjøres noe ved:

"Kunnskap om barnehager er viktig, for vi vet at barnets første år og de pedagogiske tilbud som de ferdes i, har avgjørende betydning for resten av deres liv", skriver Bohm og Qvortrup.

Felles ansvar

Duoen erkjenner at Danmark ikke kan overlate til andre land å levere forskningen som danske barnehager skal basere sin utvikling på.

De peker på at det er et felles ansvar på tvers av landegrenser å bidra til oppbygging av kunnskap. Dessuten, skriver de:

"Danske barnehager har nemlig, i forhold til land utenfor Norden, en rekke særlige kjennetegn, herunder et felles pedagogisk grunnlag på tvers av barnehager, og en meget høy dekningsgrad, som betyr, at kunnskap skapt i en dansk sammenheng (…) vil være mer relevant og lettere tilgjengelig både for det politiske nivå og de danske barnehager, enn viten skapt internasjonalt.»

Powered by Labrador CMS