DEBATT

Bergen kommune bryter barnehageloven, mener Utdanningsforbundets Kjersti Bernes Drageide.

– Bryter barnehageloven!

Du plikter å passe farten etter forholdene. Det plikter også en barnehageeier, skriver artikkelforfatteren.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Kontrollutvalget i Bergen kommune bestilte i november 2021 en Forvaltningsrevisjon for å undersøke om de kommunale barnehagene har tilstrekkelig kvalitet og kompetanse. En av punktene som skulle undersøkes var om bemanningen var tilstrekkelig. Forvaltningsrevisjon av kvalitet i barnehager viser at de kommunale barnehagene bryter barnehageloven §26.

Byråden svarer at kommunens barnehager er i tråd med bemanningsnormene i barnehageloven, men hun glemmer at paragrafen har to ledd. Det andre leddet sier noe om MINIMUMS bemanning i barnehagen, som kommunen følger. Men det første leddet sier «Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.» Og det viser rapporten at den ikke er. For alle de som jobber i barnehagen, var dette ingen overraskelse!

Det er i beste fall bare noen timer at alle ansatte er til stede i en barnehage hver dag. Og det er heller regelen enn unntaket at det er en eller to ansatte sammen med en stor barnegruppe i lengre tidsrom hver dag, og det sier seg selv at man da ikke får drevet en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Dette kan sammenlignes med veitrafikkloven. Det er en fartsgrense, men det hjelper ikke at du kjører i 79 i 80-sonen dersom det er klink is! Du plikter å passe farten etter forholdene! Det plikter også en barnehageeier, i dette tilfelle kommunen! Om ikke MINIMUMS bemanningen er forsvarlig for å drive en god barnehage MÅ eier øke bemanningen!

Barna våre fortjener bedre en dette! De fortjener gode barnehager av høy kvalitet. De fortjener en god barndom som gir dem de beste forutsetningene for resten av livet, og det får de ikke i dag.

Jeg kunne snakket lenge og vel om kvalitet for barna, om de tilsattes arbeidsforhold og høyt sykefravær og ikke minst om at det snart ikke er søkere igjen til barnehagelærerstudiet, for dette henger tett sammen med bemanningen i barnehagen, men det hadde nok blitt en avhandling.

En økt bemanningsnorm er svaret på såkalt tidlig innsatts. Jeg er overbevist om at det over tid vil gi positive utslag på vold i skolen, spesialpedagogisk hjelp, barns psykiske helse, fullføring av videregående skole, færre uføre voksne og mindre psykiatri for voksne. Enten så har ikke politikerne skjønt dette, eller så tenker de ikke lengre enn valgperioder på fire år. Så derfor fortsetter de å bryte loven. De kjører i 80 på isete smale veier når kjøreforholdene tilsier at de bør holde 40.

Selv om forvaltningsrapporten i dette tilfelle gjelder de kommunale barnehagene i Bergen kommune, er jeg helt sikker på at resultatet ville vært de samme i stort sett alle andre barnehager i Norge, uansett eierform. Bemanningsnormens minimumskrav er ikke tilstrekkelig for å holde seg innenfor barnehagelovens §26!

Powered by Labrador CMS