Små og store, to- og firbeinte i Haugland gardsbarnehage jubler for nominasjonen til Årets barnehage 2019.
Små og store, to- og firbeinte i Haugland gardsbarnehage jubler for nominasjonen til Årets barnehage 2019.

Finalist 2: Inkluderer hele familien i driften av både gården og barnehagen

– Jeg tror det er mange ulike faktorer som gjør at vi er en av de nominerte, sier eier og styrer Kathrine Haugland i Haugland gardsbarnehage - som nå kan bli kåret til årets barnehage i PBL.

Publisert

En god barnehage med fantastisk personale, og i landlige omgivelser nær Bryne sentrum. Styrer/eier er ei driftig dame som er med på, og får tid til det meste. Hun har vært med i ulike EU-prosjekter og er for tiden med i et prosjekt med gårdsbarnehager i flere europeiske land. Ved den siste barnehageundersøkelsen blant foreldra var barnehagen den i kommunen som fikk best resultat, både med svar og tilfredshet, heter det i nominasjonen. 

Startet i kjelleren 

FAKTA: HAUGLAND GARDSBARNEHAGE

 • Haugland gardsbarnehage er en privat barnehage i Time kommune, som eies av Kathrine Haugland. Hun er også styrer i barnehagen.
 • Barnehagen åpnet som familiebarnehage i 2000, utvidet og ble en ordinær barnehage i 2004. I 2008 flyttet barnehagen inn i nye barnehagelokaler.
 • Barnehagen bruker gården som læringsarena og som overordna satsingsfelt. Gården brukes som en ressurs, der også alle som bor på gården blir en del av barnehagen.
 • Det er 45 barn i barnehagen og 11,7 årsverk.

Når august kommer, går Kathrine og resten av gjengen på gården inn i sitt 20. barnehageår. Mens mannen og sønnen på 21 har ansvar for arbeidet på gården, er også svigerforeldrene på 79 og 81 viktige bidragsytere i barnehagedriften. 

– Svigerfar er vaktmester, og fikser alt som må fikses. 

– Han er 81, men kan ikke håpe på å gå av med pensjon altså? 

– Nei, han må nok regne med å holde det gående litt til. Både han og svigermor setter nok uansett pris på at det er litt liv og røre på gården. Hun har faste samlingsstunder med barna, der hun lærer bort jærske rim og regler. Mens mannen og sønnen min er involvert når barna er med på det som har med gårdsdriften å gjøre, sier styreren, og legger til: 

– Vi har en stor gård som er i full drift. Men jeg er ikke den som er best på gårdsdrift, så jeg måtte finne meg noe annet å holde på med. 

Kathrine Haugland er eier og styrer i Haugland gardsbarnehage.
Kathrine Haugland er eier og styrer i Haugland gardsbarnehage.

De første årene drev hun familiebarnehage i kjelleren. Da etterspørselen etter barnehageplass ble større, flyttet barna inn i midlertidige lokaler. Men i 2008 kunne gårdsbarnehagen flytte inn i romslige, flotte lokaler tilpasset barnehagedrift. 

– Hvorfor tror du dere er nominert til prisen?

– Det er nok flere faktorer som spiller inn, sier hun, og nevner både beliggenhet, den frie naturen rundt barnehagen og det at de nær sagt sitter midt i matfatet. Noe som også står sentralt i barnehagedriften.

– Barna får mye kunnskap om hva som må til før maten kommer på bordet, sier Haugland, som også er en del av Nettverk for natur- og gårdsbarnehager. 

– På årets konferanse i nettverket brukte en av foredragsholderne begrepet «husmannspedagogikk», og en annen snakket om filosofien rundt det å forstå naturen. Da slo det meg; det er jo dette vi holder på med. Det handler om å forstå hva som omgir oss; som eksempel: Hva er ei sag? Hva bruker vi den til? Slike ting, forklarer hun. 

Haugland gardsbarnehage skårer også full pott i foreldreundersøkelsen. 

– Størrelsen på barnehagen er viktig. Foreldrene føler seg sett og ivaretatt, og om barna går mellom avdelingene har ikke det noe å si. De ansatte kjenner barna og har god kontroll. Det oppleves oversiktlig, nært og trygt og godt. Samtidig har vi veldig lavt sykefravær. Jeg har hatt foreldre som har hatt barn her sammenhengende i 15 år, og som sa at de aldri har opplevd å levere barna fra seg til en ukjent vikar, sier hun, og sier det dypest sett handler om gode relasjoner: Mellom barna, mellom barn og voksne, og til foreldrene. 

Lærer av andre

De siste årene har Haugland også vært del av et Erasmus-prosjekt, i samarbeid med seks andre europeiske land. 

– At du ser ut over landegrensene og henter inspirasjon fra andre land, hva tilfører det barnehagen? 

FAKTA: ÅRETS BARNEHAGE

Prisen «Årets barnehage» deles årlig ut av PBL til en av deres medlemsbarnehager. Målet med prisen er å løfte frem det gode arbeidet som gjøres i barnehagene.

Styret i PBL, som er jury for kåringen, har satt følgende kriterier for at en kandidat skal kunne vinne prisen Årets barnehage 2019:

 • Et basistilbud med høy kvalitet
 • En klar og tydelig pedagogisk profil
 • En god og tydelig ledelse
 • Tilfredse foreldre
 • Prosjekt(er) som har vært utviklende og nytenkende
 • Et godt arbeidsmiljø i barnehagen
 • Lavt sykefravær over tid
 • Et godt omdømme

– Vi har fått nye impulser, det har vært utviklende. Både det og at vi er en Marte Meo-praktikerbarnehage gjør at vi hele tiden kan ta små skritt for å bli bedre. 

– Men vi hører kanskje mest om at andre land har mer å lære av norske barnehager? 

– Ser vi utelukkende på det å la barn være barn, lekens rolle og det å være ute og bruke naturen, så ja. Men ser vi litt innover, er det mye norske barnehager kan lære av andre land. For eksempel knyttet til måltider, med næringsrik og god mat. Mange andre land har andre typer ansatte; som spesialpedagoger, logopeder og helsesøstre i barnehagen. Vi ser også at de gjerne er lenger framme når det handler om å ta vare på det de har, og å ha respekt for hverandres ting. Samtidig: Når dte kom besøk til oss fra de andre landene, fikk vi kommentarer på at barna var så blide, frie og selvhjulpne. Det synes jeg tross alt er det viktigste, at vi lærer barna å være selvstendige, og at de får gjøre egne erfaringer. 

– Det leder til det neste spørsmålet: Hva mener du er barnehagens viktigste oppgave?

– Å ivareta alle barn og at barnehagen er en arena som er med på å gi barna en trygg barndom. 

– Hva ønsker du at barna skal ta med seg videre fra barnehagen når de begynner på skolen?

– Jeg håper de tar med seg at barnehagen var en god plass der de ble sett og forstått. At de får med seg gode samspillsevner, forståelsen av at de kan være en god venn, og at de har respekt for andre barn, voksne - og alt livet rundt oss. 

Prisen deles ut på PBLs lederkonferanse 2. september. Vinneren får 25.000 kroner og et skilt som synlig bevis på at de er «Årets barnehage 2019».

Her er de fem finalistene i «Årets barnehage 2019»:

 • Asphaugen friluftsbarnehage, Lenvik
 • Haugland gardsbarnehage, Time
 • Heimtun barnehage, Vikna
 • Kidsa Øvsttun barnehage, Bergen
 • Skrapeklev barnehage, Porsgrunn

Du kan stemme på din favoritt her.

Barnehage.no vil fra mandag til fredag denne uken presentere alle kandidatene i egne intervjuer. Onsdag kan du lese om Heimtun barnehage i Vikna.

Powered by Labrador CMS