Linda Skeide eier og driver Fjellsøya barnehage i Brønnøy kommune.
Linda Skeide eier og driver Fjellsøya barnehage i Brønnøy kommune.

Kommunens august-telling kan koste barnehagen 700.000 kroner: – Situasjonen er fortvilende

Kortvarig endring kan få store konsekvenser.

Publisert Sist oppdatert

17. september i år gjorde Brønnøy kommune vedtak om å beregne nytt tilskudd til Fjellsøya barnehage, noe som medførte betydelig avkortning i tilskuddet for inneværende år.

Årsaken er at barnehagen ved starten av barnehageåret i august i år hadde 15 færre plasser i bruk enn det som var tilfellet ved årsskiftet, skriver Brønnøysunds Avis (krever abonnement).

Oppvekstsjef Terje Heggheim bekrefter overfor samme avis at kommunen i utgangspunktet hadde beregnet et tilskudd til Fjellsøya barnehage på 6,3 millioner kroner for 2021, men at dette etter nytt vedtak i september ble redusert til 5,6 millioner kroner.

– Midlertidig og kortvarig

Barnehagen mener kommunen ikke har adgang til å foreta ny beregning, da dette er lovstyrt og vilkåret ikke er oppfylt. Og har fått hjelp fra Private barnehagers landsforbund til å klage på vedtaket.

Statsforvalteren i Nordland er også blitt anmodet om å gi utsettende virkning på kommunens vedtak i påvente av klagebehandlingen.

I klagen til Brønnøy kommune skriver advokat Einar Brunes fra PBL for at Fjellsøya har hatt en naturlig nedgang i antall barn ved starten av barnehageåret, men at plassene er fylt opp i løpet av høsten og at man forventer å ha 49 plasser fylt i desember 2021 (tre færre enn i desember 2020).

Brunes mener dette utgjør en kortvarig endring i barnetallet som er så liten at det ikke kan utløse en ny beregning av tilskudd.

Det påpekes at Fjellsøya barnehage har tre avdelinger som drives som normalt høsten 2021, til tross for nedgangen i antall barn. Hvilket har vært et naturlig valg siden nedgangen i barnetall høsten 2021 er midlertidig og kortvarig, samt at barna reduksjonen gjelder er fordelt over alle tre barnegruppene.

Vanskelig å spare

Advokaten hevder det vil være urimelig å kreve at barnehagen skulle bemanne ned i perioden der barnetallet har vært lavere, for så å bemanne opp igjen, og at en slik omstillingsprosess neppe heller vil være lovlig. Brunes mener det er betydelig avstand mellom det barnehagen har mulighet for å spare i perioden de har færre barn, og reduksjonen i tilskuddet som kommunen har vedtatt.

Eier og styrer Fjellsøya barnehage, Linda Skeide, sier til Brønnøysunds Avis at situasjonen er fortvilende, men har tro på at kommunens vedtak vil bli omgjort. På avisas spørsmål om barnehagen blir nedlagt dersom klagen ikke fører fram, svarer hun:

– Det kommer an på tilskuddene for neste år, men det er klart at dette er demotiverende. Egenkapitalen er nede i 150.000 kroner og det frister ikke å gå i banken og låne mer penger når det ikke går rundt. Jeg har troen på at det skal gå an å drive barnehage her, men da må vi få de tilskuddene vi har rett på.

Ikke den eneste

Fjellsøya er ikke alene om å få redusert tilskudd. Også Kløvermarka barnehage har fått vedtak om ny beregning fra Brønnøy kommune etter det kommunen omtaler som en «stor aktivitetsendring», og har bestemt seg for å klage, opplyser styrer Ann Iren Waag.

– Kommunen har telt hvor mange barn vi hadde per 1. august. For oss betyr dette at vi fikk redusert tilskudd fra 77 barn til 67 barn. Situasjonen har blitt slik fordi vi hadde 15 barn som gikk over i skole og ett barn som sluttet ved slutten av barnehageåret, og så kommer de nye barna inn litt stykkevis utover året. Problemet her er at vi er den heldige situasjonen at vi blir å fylle opp barnehagen i løpet av året, så vi må faktisk takke nei til enkelte barn, sier hun til Brønnøysunds Avis.

Avisa skriver at konstituert leder for barne- og familietjenesten i Brønnøy, Kåre Johan Råbak, ikke ønsker å kommentere klagesaken til Fjellsøya før den er ferdigbehandlet hos kommunen. På spørsmål om når telling vanligvis gjennomføres, svarer han:

– I henhold til forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager gjøres det telling 15. desember hvert år. Dette danner utgangspunkt for utmålingen av tilskudd påfølgende år. Ved store aktivitetsendringer, kan kommunen gjøre ny beregning og vedtak om tilskudd.

Dette sier forskriften

§ 12.Rapportering av barn i private barnehager

Eier av private barnehager skal hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen per 15. desember. Kommunen skal bruke de private barnehagenes rapportering fra året før tilskuddsåret i utregningen av tilskuddet til de private barnehagene.

Kommunen kan i lokale retningslinjer bestemme at de private barnehagene skal rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid ved flere tidspunkter i tilskuddsåret, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. De lokale retningslinjene skal fastsettes før tilskuddsåret begynner.

De private barnehagene skal rapportere til kommunen om store aktivitetsendringer i barnehagen. Kommunen skal i disse tilfellene beregne tilskuddet til de private barnehagene på nytt.

Ved rapportering etter andre og tredje ledd gjelder følgende: Blir et barn som fyller tre år i tilskuddsåret, rapportert i tilskuddsårets sju første måneder, utløser dette driftstilskudd for småbarnsplass. Blir et barn som fyller tre år i tilskuddsåret, rapportert i årets fem siste måneder, utløser dette driftstilskudd for storbarnsplass resten av året.

Åpne barnehager rapporterer etter første ledd om ukentlig åpningstid og hvor mange barn det er plass til innenfor godkjenningen. Andre og tredje ledd gjelder for åpne barnehager så langt de passer.

Kilde: lovdata.no/Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Powered by Labrador CMS