Barnehagen brant: Vil heller ha forsikringspengene enn å bygge ny

Publisert Sist oppdatert

Kristi Himmelfartsdag ble Kalstad barnehage i Kragerø totalskadd i brann. Nå står kommunen ovenfor to alternativer, skriver Kragerø Blad Vestmar (krever innlogging):

Enten kan barnehagen bygges opp igjen på forsikringsselskapets regning senest innen to år, eller så kan kommunen velge å få utbetalt et kontantoppgjør. Sistnevnte innebærer å sette byggets markedsverdi, uten tomta, opp mot hva det vil koste å bygge nytt. Den laveste summen vil i så fall tilsvare erstatningsbeløpet.

Saken skal opp i formannskapet 23. august, men ifølge saksdokumentene, gjengitt av avisen, ønsker ikke administrasjonen å gjenreise barnehagen.

– Gitt dagens overkapasitet i lokaler, og behov for ulike investeringer i kommunen, anbefaler kommunedirektøren at kommunen ber om et kontantoppgjør, heter det i vurderingen.

Prognosene anslår også i Kragerø færre barn, og dermed mindre behov for barnehagebygg i framtiden. Barna fra Kalstad barnehage er også allerede plassert i andre barnehager det kommende barnehageåret.

– Det er tilstrekkelig med plass i de øvrige barnehagene i kommunen til å gi et godt barnehagetilbud til dagens barnehagebarn i sentrumsområdet, står det videre.

Powered by Labrador CMS