Det er viktig å ha brannøvelser i barnehagen.
Det er viktig å ha brannøvelser i barnehagen.

Ha brannøvelse i barnehagen

Denne uka markeres Nasjonal brannvernuke i hele Norge.

Publisert Sist oppdatert

Det finnes utallige eksempler på at liv og store verdier blir reddet fordi de ansatte har øvd på og vet hvordan de skal opptre ved brann. Det finnes også mange eksempler på at det har gått fryktelig galt i barnehager uten gode brannvernrutiner.

Hvert år rykker brannvesenet ut til nærmere 3000 bygningsbranner. Over fire milliarder kroner går tapt. All erfaring viser at det nytter å være forberedt: Brannøvelser skaper trygghet og bevissthet blant de ansatte. Gevinsten er færre branner og mindre omfang når uhellet først er ute.

Alle virksomheter av en viss art og størrelse er pålagt gjennom regelverket å gjennomføre regelmessige brannøvelser. Dette gjelder også barnehager. Mange er flinke og har faste rutiner og opplegg for jevnlig brannvernopplæring av ansatte. For andre er dette kanskje mer en dårlig samvittighet.

– Uansett hvilken gruppe dere hører til, gir Nasjonal brannøvelse dere en fin anledning til å gjøre en viktig innsats for brannvernet. I ytterste konsekvens kan dere bidra til å redde liv og store verdier! skriver Brannvernuka i en pressemelding.

En typisk brannøvelse består gjerne av tre faser: Forberedelser, gjennomføring og evaluering. Hvor mye tid man må bruke på hver fase kommer an på om man har etablerte og gode rutiner fra tidligere øvelser. Hvis man ikke har slike rutiner, kan det være greit å starte med en enkel evakueringsøvelse.

Se hvordan du gjør det på brannvernuka.no.

Nasjonal brannøvelse er en fast begivenhet i forbindelse med Brannvernuka, som arrangeres i september hvert år. Nasjonal brannøvelse gir barnehagene fin anledning til å få øvelsen gjennomført.

Mange barnehager har oppstart for nye barn i august. Noen tenker kanskje at det er litt tidlig å ha øvelse for disse allerede i september. Mange løser dette ved å avholde en egen brannøvelse kun for de ansatte eller bare for de eldste barna først – og deretter arrangere en ny felles brannøvelse for alle når de nye barna har blitt litt "varme i trøya".

Her kan du melde deg på Najonal brannøvelse.

Powered by Labrador CMS