– Vi prøver å gi noen andre innfallsvinkler til læringsbegrepet, forteller dosent i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold Ninni Sandvik.
– Vi prøver å gi noen andre innfallsvinkler til læringsbegrepet, forteller dosent i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold Ninni Sandvik.

– Tull og tøys er helt nødvendig for at små barn skal lære

Fredag formiddag presenterer pedagogikklærer Ninni Sandvik og hennes medforfattere sin nye bok om småbarnspedagogikk, som de mener utfordrer de rådende forestillingene om de yngste.

Publisert Sist oppdatert

– Det er en bok som er skrevet med utgangspunkt i de yngste barna i barnehagen, som et supplement til det som er rådende tenkning rundt læring. Vi prøver å gi noen andre innfallsvinkler til læringsbegrepet, forteller dosent i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold Ninni Sandvik.

Hun er redaktør og én av forfatterne bak boka «Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner». Fredag formiddag lanseres boka.

Sammen med Nina Johannesen, Ann Sofi Larsen, Mette Røe Nyhus og Bente Ulla utfordrer hun etablerte forestillinger om læring blant barn under tre år.

– Læring er for tiden skrevet fram som noe kontrollerbart, med store muligheter for å målstyre. De yngste barnas bidrag i sin egen læring blir borte, og man tar ikke høyde for at det skjer uforutsette ting når man har med mennesker å gjøre. Det er umulig for en pedagog å vite helt sikkert hva barn lærer, sier Sandvik. Hun forklarer at målet med boka derfor ikke er å komme med alle svarene, men heller å tilby andre måter å tenke på.

– Vi lener oss på ulike filosofer. Det er derfor vi har valgt undertittelen «Læring møter filosofi». Med andre ord bruker vi ulike filosofiske begreper til å diskutere læring, forteller forfatteren. For eksempel bruker Bente Ulla den franske filosofen Michel Foucaults begreper når hun diskuterer registrering av bleieskift.

– Jeg bruker begreper fra Gilles Deleuze. Jeg ser på hva det er som fascinerer de små barna, og argumenterer for at nonsens er viktig i læringsprosesser. Tull og tøys er helt nødvendig, påpeker hun.

Fordi den er helt ny, står ikke boka oppført i pensumlistene ennå. Men forfatterne har likevel fått flere positive tilbakemeldinger.

– Andre fagpersoner synes det er spennende. Boka er spesiell i den forstand at vi er opptatte av filosofi. Vårt bidrag er å tenke læring på andre måter, oppsummerer Sandvik.

Powered by Labrador CMS