Kathrine Mathilde Fagereng er barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk, tobarnsmamma og forfatter av boka «Velkommen til barnehagelivet! Oppstart og tilvenning for barn og voksne».
Kathrine Mathilde Fagereng er barnehagelærer med master i barnehagepedagogikk, tobarnsmamma og forfatter av boka «Velkommen til barnehagelivet! Oppstart og tilvenning for barn og voksne».

– Tilvenning er ikke-eksisterende i utdanningen

Derfor skrev barnehagelærer og tobarnsmamma Kathrine Mathilde Fagereng likegodt en lærebok om emnet.

Publisert Sist oppdatert

Per i dag finnes det ingen opplæring eller føringer for tilvenning i barnehage. Verken i rammeplanen eller Barnehageloven. Punktet om tilvenning ble fjernet i revideringen av rammeplanen i 2006, men barnehagelærer i Hogsnes barnehage i Tønsberg og tobarnsmamma Kathrine Mathilde Fagereng (29) håper punktet gjør et come-back i den nye rammeplanen for barnehager som kommer i 2017.

Da hun selv studerte for ti år siden, var det ett av temaene hun savnet. Derfor skrev hun en bok med helt konkrete råd til hvordan en god tilvenning bør skje. Og visste du at barnehagen bør belage seg på en ny tilvenningsrunde etter jul- og sommerferier?

– Så hvis det ikke finnes noen opplæring i dette med tilvenning, hvor kommer reglene fra?

– Tja, si det. Barnehagene lager egne rutiner basert på erfaringer. Mye er knyttet til teori og forskning, også praktiseres det litt forskjellig. Men det finnes ingen regler og barnehagene gjør som de vil, sier Fagereng.

Bok for alle

Akkurat det finner hun litt skremmende. I boka «Velkommen til barnehagelivet! Oppstart og tilvenning for barn og voksne», gir hun konkrete råd og tips, praksisfortellinger og skjemaer for bruk i barnehagen. Hun legger til at boka er for alle med tilknytning til barnehagen, både foreldre, assistenter og barnehagelærere.

– Det mange ikke tenker på, er at man må gjøre de samme tilvenningsgrepene på små barn etter jul og sommerferien. I tillegg er det mange barn som starter i barnehagen i januar, og da må barnehagen ha det samme fokuset på tilvenning som om høsten. Disse foreldrene må også på oppstartsamtale sammen med de andre foreldrene om våren, der de forhåpentligvis møter primærkontakten til barnet, sier Fagereng.

Barnehagen bør invitere til lekedag i barnehagen og bli kjent med barnet via foreldrene før oppstart. Det er viktig å få snakket ut før tilvenningen starter.

– For når de tre dagene kommer, må det handle om barna! Da skal ikke foreldrene ta opp plass eller være de ansattes fokus, presiserer Fagereng.

Lær barnet å si hade

– Det verste er når foreldrene faktisk forventer at ettåringen skal klare å være alene i barnehagen etter tre dager. Barnet er ikke programmert til barnehagestart, og må ha tid for å tilpasse seg. Jeg mener at fire dager er et minimum, men selvfølgelig helst mer. Men her må man være realistisk med hensyn til hvor mye fri foreldrene får fra jobb.

Hun har sett foreldre som blir irriterte om barnet ikke er tilvent etter de tre, faste dagene. Derfor er det viktig at barnet lærer seg å si hade til foreldrene før oppstart.

– Bruk besteforeldre, tanter og onkler som barnevakt i forkant av oppstart. La barnet øve seg på å være uten deg.

Bruk god tid etter ferien

Etter jul og sommerferie er det viktig at foreldrene bruker god tid i barnehagen.

– Lek barna inn. Ta deg god tid og bli med inn og sett deg ned litt. Husk hvor lang barnehagedagen er for de yngste, ofte lengre enn voksnes arbeidsdag, minner Fagereng om.

For de ansattes del er det viktig å informere foreldrene om at barna trenger litt ekstra tid på å komme inn i barnehagehverdagen igjen. Og de ansatte trenger å bli oppdatert på hva som har skjedd i ferien slik at de kan være med på å trygge barnet.

I boka gir Fagereng tips til oppstart. Vi gjengir noen av punktene under.

Slik får barnet en god oppstart etter jul:

 • Som regel begynner det mange nye barn i august. Derfor kan det være en utfordring å bli en del av barnegruppen. Det er primærkontaktens ansvar å integrere og leke barnet inn i gruppa.
 • Ta høyde for at barnet kan trenge lengre tilvenningstid enn tre dager.
 • Det er viktig at barnehagene følger samme prosedyre som tilvenningsperioden i august.
 • Inviter til besøksdag i god tid før barnet starter og inviter foreldrene inn til en tilvenningssamtale. Ha oppstartsamtale etter noen dager i tilvenningsfasen. Foreldrene skal være tilstede de første dagene, og være lett og få kontakt med når de ikke er i barnehagen.
 • Om barnet har fått barnehageplass i august, men venter med å bruke plassen til over jul, skal også disse foreldrene inviteres til foreldremøte før sommerferien.

Still deg selv følgende refleksjonsspørsmål:

 • Har dere en person som følger opp barn og foreldre den første tiden? Hva kaller dere i så fall denne personen? Hva mener dere er ansvaret til denne personen?
 • Hva gjør dere av forberedelser før et nytt barnehageår? Hva må være på plass før nye foreldre og barn kommer?
 • Hvordan går dere frem når dere skal bli kjent med barnet?
 • Hvordan ser tilvenningsperioden ut i barnehagen deres? Holder det at foreldrene har tre dagers permisjon fra jobben for å være med på barnets tilvenning?  Hvor lange dager bør barnet ha de første dagene/ukene?
 • Hva er viktig informasjon å gi ut til foreldrene i starten av et barnehageår?
 • Har dere en tilvenningssamtale med foreldrene før barnehagestart? Har dere en oppstartsamtale under tilvenningen? Har dere foreldremøte for nye foreldre på vårparten, før barnehageåret starter? Hva snakker dere om under disse samtalene? Har dere samtalene på møterom eller på avdelingen? (oppstart og tilvenningssamtale).
 • Hvor mange uker bruker dere på å tilvenne en ny barnegruppe (antall barn)?
 • Hvordan bidrar barnehagens styrer disse ukene?
 • Hva med de som har gått i barnehage før? Har disse barna også en egen primærkontakt?
 • Hva gjør dere når barnet ikke faller til ro i barnehagen?
 • Hvordan ser dere for dere det videre samarbeidet med foreldrene? Hvordan ønsker dere at foreldrene skal medvirke i barnehagen?
 • Hvordan kan du på best mulig måte sikre en god tilvenningsperiode for barnet, foreldrene og de ansatte?

Les mer om boka her.

Har du tips til en god tilvenning? Del i kommentarfeltet under.

Powered by Labrador CMS