Charlotte Munthe har jobbet som fengselsbetjent i åtte år, og sett behovet for informasjon til de yngste barna med nærstående i fengsel. Nå gir hun ut sin egen bokserie.
Charlotte Munthe har jobbet som fengselsbetjent i åtte år, og sett behovet for informasjon til de yngste barna med nærstående i fengsel. Nå gir hun ut sin egen bokserie.

Fengselsbetjent gir ut bøker om barn med nære i fengsel

Charlotte Munthe har lang erfaring med barn som har foreldre, søsken, besteforeldre eller andre nære i fengsel. – Barn skjønner mer enn vi tror, sier hun.

Publisert

Årlig opplever mellom 6000 og 9000 barn i Norge at mor eller far fengsles. I tillegg opplever mange barn at søsken, besteforeldre eller andre nære må i fengsel.

Charlotte Munthe er fengselsbetjent i Halden fengsel. Nå debuterer hun også som forfatter, og gir ut en serie på fire bøker med tittelen «Pappa i fengsel».

– I løpet av årene jeg har jobbet i fengsel, har jeg sett at det finnes veldig lite materiale og informasjon til de yngste barna. Ved å fjerne fordommer og villedende informasjon, kan bøkene øke kunnskapen rundt temaet og gjøre oss til bedre medmennesker i en utfordrende periode i andres liv.

De vanskelige samtalene

På jobb ser hun hvor vanskelig det er for fedrene med små barn.

– Mange holder det skjult for barna, og sier at de er borte på jobb. Men barna gjennomskuer ofte det. Vi har plansjer hengende oppe med en gutt som forteller til noen at pappa er i fengsel, men hysj, ikke si det til mamma. Hun blir så lei seg. Barna skjønner mer enn vi tror.

Savnet er den første boken i serien om Martin.
Savnet er den første boken i serien om Martin.

«Pappa i fengsel» er samtidig påtenkt de voksne, som en støtte til å kunne starte dialog med barnet. Bøkene kan være til hjelp i en situasjon de aller fleste ikke kjenner til, men som rammer mange. Også i barnehagene.

– Selv om man ikke har barn med nærstående i fengsel akkurat nå, kan disse bøkene være med på å starte en dialog, og på den måten ufarliggjøre tematikken hvis man skulle komme i den situasjonen.

Følger Martin (5)

Så langt har tre av i alt fire bøker kommet ut. Bøkene følger Martin (5) som får livet snudd på hodet når pappa plutselig havner i fengsel, gjennom hele perioden fra soningsstart til slutt. Bøkene har fått navnene Savnet, Hemmeligheten, Besøket og Hjemkomsten.

– I den første boken tar jeg tak i problematikken med å fortelle barnet at pappa er i fengsel. Tanken er at den skal kunne bidra som hjelp til samtalen.

I den andre boken får Martin hjelp av en barnehageansatt til å fortelle det videre til vennene sine. Det er også en bok om samarbeidet mellom hjem og barnehage.

– I den tredje boken drar Martin på besøk til fengselet.

Munthe forteller at det finnes mye feilaktig informasjon rundt soning fra for eksempel film og TV, både hos voksne og barn.

Barneansvarlig i fengsel

Barneansvarlig skal ha en rolle i alle spørsmål knyttet til å ta vare på barn som pårørende i kriminalomsorgen. Det innebærer at barneansvarlig alltid skal tenke på barna ut fra barnas perspektiv. Barneansvarlig skal hjelpe til med informasjon, råd og svare på spørsmål fra barn som påvirkes av fengsling. Barneansvarlig skal i særlig grad passe på at barns rettigheter blir ivaretatt ifølge FN`s barnekonvensjon. Alle barn skal bli sett og hørt og føle seg trygge selv om mor eller far soner i fengsel.

Kilde: «Pappa i fengsel» av Charlotte Munthe

– Jeg hadde med meg mine egne barn på besøk i fengselet, og da sa sønnen min: Hvor er skytetårnet? Akkurat det tok jeg med i boken, det er noe jeg tror mange kan kjenne seg igjen i.

I den fjerde boken er pappa kommet hjem, men er samtidig ikke ferdig med soningen. Han må fremdeles gå med fotlenke.

– Barn vil ofte tenke at nå er alt normalt igjen, men så er det så mange nye regler å forholde seg til som påvirker hele familien.

Fengselsbetjenten oppfordrer samtidig innsatte som har barn til å ha dem på besøk.

– Når barna kommer dit, er ikke de innsatte ute - men de får sett nok til at de synes ting er mildere, og mer normalt enn de ofte har sett for seg. Nå jobber jeg i et veldig moderne fengsel, og det er sikkert andre steder som oppleves mer som et fengsel, sier hun, og forteller at hun ofte opplever at mødre kvier seg for å ta barna med på besøk.

– Men det er lagt godt til rette, med egne besøksrom for familier.

De fire bøkene er det første fengselsbetjenten har gitt ut.

– Fram til nå er det eneste jeg har skrevet når jeg har hjulpet samboeren med å skrive låttekster. Det var der det kreative arbeidet startet. Men bøker har jeg aldri skrevet før.

Illustrasjoner av innsatt

Da hun tok kontakt med forlagene, fikk hun gode tilbakemeldinger - men ingen tente nok på ideen til at de ville gi dem ut. Finansieringen er gjort med hjelp av tilskudd fra Lions, Røde Kors og en spleis - og til slutt sto hun for utgivelsen selv.

Nå er de tre første i serien på i alt fire bøker av Charlotte Munthe klare for utgivelse.
Nå er de tre første i serien på i alt fire bøker av Charlotte Munthe klare for utgivelse.

Illustrasjonene er laget av Kim Andreas Kristiansen, som selv har sittet i fengsel - og hadde faren sin i fengsel da han var liten.

– En del av jobben vår er å gi folk en ny sjanse, og dette er fint å ha på CV-en. Og så er han en veldig dyktig illustratør.

Bøkene inneholder også informasjon om For Fangers Pårørende (FFP), en støtte- og interesseorganisasjon for pårørende. FFP tilbyr rådgivning på telefon, e-post, videosamtaler og chat, samt samtaler, treff og aktiviteter for pårørende i Oslo og Trondheim. FFP har egne tilbud til barn og unge gjennom FFP Ung, og har god kunnskap om kriminalomsorgen, fengsler, lover og regler, og om rettigheter og muligheter for pårørende, står det blant annet.

Powered by Labrador CMS