DEBATT

Malene Lehmann, daglig leder i Møglestu FUS barnehage, ønsker konkurransen i sektoren velkommen.
Malene Lehmann, daglig leder i Møglestu FUS barnehage, ønsker konkurransen i sektoren velkommen.

«Kan foreldrene bestille matvarene sine på nett og ta dem med seg ferdig pakket når de henter barnet sitt hos oss?»

Tilleggstjenester er noe det har blitt snakket om en stund, og som konkurransen i markedet nå kommer til å presse frem. Hva kan barnehagen tilby av tilleggstjenester for å gjøre hverdagen mer effektiv for foreldrene?

Publisert

Det er ikke lenger tvil om at barnehagene i Norge går nye tider i møte. For bare noen år siden var man heldige om man fikk barnehageplass til barnet sitt i det hele tatt. Man takket ja så fort man fikk muligheten, og man var ukritisk i valg av barnehage.

Vi har de siste årene jobbet for å få full barnehagedekning i Norge. Det har blitt bygd nye barnehager over hele landet, og markedet har vokst i rekordfart. Det er allerede en stund siden vi kunne juble for full barnehagedekning, nå er situasjonen en annen. Samtidig som man har bygd barnehager i hopetall, har barnetallet i Norge sunket for hvert år. Vi står nå ovenfor en situasjon hvor vi i flere kommuner har overkapasitet på barnehageplasser.

Så hva gjør vi nå?

Jo, nå ønsker vi konkurransen velkommen!

Vil heve kvaliteten

Konkurransen vil jo uten tvil være med på å heve kvaliteten på barnehagene rundt om i landet, både i forhold til innhold og tilbud på tjenesten vi leverer.

Vi må våge å tenke nytt, og rette fokus mot områder vi ikke har brukt mye energi på tidligere. Eksempelvis må vi ha økt fokus på markedsføring og brukervennlighet. Vi må vurdere tilbudet vårt, og se om det kan utvides for å bli enda bedre for våre brukere, nemlig foreldrene.

Tilleggstjenester er noe det har blitt snakket om en stund, og som konkurransen i markedet nå kommer til å presse frem. Hva kan barnehagen tilby av tilleggstjenester for å gjøre hverdagen mer effektiv for foreldrene?

Kan vi bidra med hente- og bringetjenester?

Kan foreldrene bestille matvarene sine på nett og ta dem med seg ferdig pakket når de henter barnet sitt hos oss?

Kan foreldrene levere skittentøyet sitt samtidig som de leverer barnet og få det med hjem ferdig vasket og brettet når de henter?

Vi må våge å tenke nytt!

Det er jo ikke snakk om at det er de voksne i barnehagen som skal utføre disse tjenestene. Det handler om at barnehagen må løfte blikket ut i næringslivet i sitt lokalsamfunn, og se på hvilke bedrifter som kan levere slike tjenesten til oss. Det er vinn-vinn for alle parter tenker jeg.

Enda viktigere med innhold

Enda viktigere enn økt kvalitet på tilbudet til foreldrene, er økt kvalitet på innholdet i barnehagen.

Foreldrene står nå i en posisjon hvor de kan være kritisk i sitt valg av barnehage, og hva er vel viktigere enn hvordan deres barn har det, hvordan de blir sett og møtt av personalet i barnehagen.

Jeg liker slagordet «hos oss kommer barnet først!». Visjonen sier at sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti. Økt konkurranse gjør at barnehagene må bli enda tydeligere i sin profil og levere kvalitet i alle ledd.

For oss vil det bli viktig å bli enda bedre på det vi allerede er gode på, nemlig barnet.

Hos oss skal barnet bli rustet for å mestre resten av livet gjennom å møte varme, gode og grensesettende voksne med god relasjonskompetanse. De skal leke og oppleve magiske øyeblikk sammen med gode venner. De skal oppleve tilhørighet og trygghet, som gir dem eventyrlyst og utforskertrang. Hos oss skal det gå kompetente, lekne og livsglade barn ut av barnehagen med en sterk tro på seg selv og en følelse av at de kan noe og at de betyr noe.

Dette er en stor oppgave, og de ansatte hos oss har absolutt verdens viktigste jobb!

Ikke en jobb for alle

Det har tidligere vært tradisjon for at «alle kan jobbe i barnehage».

Fungerte du ikke i arbeidslivet, strevde med språk, eller hadde sosiale utfordringer så var det rett inn i barnehagen for å jobbe med barna våre. Slik er det heldigvis ikke lengre.

Nå har vi en egen standard for rekruttering som skal sikre høy kvalitet på personalet i barnehagen. Med økt konkurranse, og en fremtid hvor vi kanskje ikke får fylt opp barnehagen kan vi gå mot mulig nedbemanning. Da tenker jeg at kompetanse og personlig egnethet blir viktige kriterier å vurdere i nedbemanningsprosessen, for jobb i barnehage er nemlig ikke for alle.

Vi ønsker konkurransen velkommen, og tenker at den kan hjelpe oss på vei mot målet: Å bli landets beste barnehager. Med økt fokus på kvalitet i både innhold og tilbud blir barn og foreldre de store vinnerne av denne konkurransen.

Innlegget ble opprinnelig publisert på bloggen til FUS-barnehagene.

Powered by Labrador CMS