DEBATT

Ann-Kristin Furulund Dalen er pedagogisk leder og verneombud.
Ann-Kristin Furulund Dalen er pedagogisk leder og verneombud.

Betydningen av å se - med mer enn blikk

Hva koster det når barn ikke får den oppfølgingen det har krav på for å sikre selvstendighet og god livskvalitet lenger fremme?

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Vold i skolene er et hett tema om dagen, dernest psykisk helsevern og manglende oppfølging. Årsakene til psykisk uhelse varierer, men det blir sagt mistenkelig lite om barnehagens rolle.

Selvverd utvikles mer eller mindre de sju første leveårene. 94 prosent av barna i Norge bruker det meste av tiden sin i barnehage. Selvtillit kan vi ved mestring utvikle hele livet. Mens verdien vi gir oss selv utfra tilbakemeldinger fra omgivelser former selvverdet vårt de første leveårene.

Det igjen påvirker alle valg vi tar og alle relasjoner vi inngår - resten av livet.

Lek, læring og mestring blir fremmet i barnehagen. Det er ubestridelig viktig at barn får være barn - og at de får leke for lekens skyld. Slik vil de kunne oppnå læring på de fleste arenaer.

Det aller viktigste er imidlertid å ha fokuset på å se barna. Se deres indre med hjelp av engasjement og hjertevarme. Å virkelig se, anerkjenne, gi omsorg som oppleves god, empati, forståelse, inkludering og bygging av gode relasjoner - skaper trivsel og trygghet.

For det er jo først da vi kan tilrettelegge for hvert enkelt barn, slik at de kan vokse opp og bli den beste utgaven av seg selv. Ikke den beste utgaven av andre, ikke skåret ut i A4, men den aller beste utgaven av seg selv. Og kjenne på at det er mer enn godt nok.

Trygge barn er den beste forebyggingen vi kan ha for trygge ungdommer, og på sikt trygge voksne.

Da er det overraskende for meg at statens føringer for barnehage ikke står i samsvar med barnehagelærerutdanningen. Ei heller er det forent med hvordan mange barnehager (og skoler) driftes. For det finnes mange som overser, mange som benekter og som har kjørt hodet langt under sanda.

For å se under overflaten trengs nok mennesker med øyne på og hjerter som banker for barn. Mennesker som er åpne for å tenke nytt. Bevege seg utenfor komfortsonen og innse at man er aldri utlært når man jobber med mennesker. Det er behov for konkurranse i barnehagesektoren for å øke kvaliteten.

Når slutter barn å være sårbare?

Dette koster imidlertid penger. Utrykket «De sårbare barna» benyttes der barn skyves foran og settes i flomlys når regjeringen vil oppnå støtte. Når det er snakk om kroner derimot, hører man ikke så mye om disse barna.

Når slutter de å være sårbare? Er det et fastsatt beløp på barns verdi? Og er ikke det en kortsiktig tankegang? For hva koster mobbing for de som blir utsatt for det -og for pårørende? Hva koster vold i skolene? Hva koster skolevegring? Hva koster det når barn ikke får den oppfølgingen det har krav på for å sikre selvstendighet og god livskvalitet lenger fremme? Hva koster det når liv blir ødelagt - eller går tapt?

Kanskje koster det mer enn å jobbe forebyggende!

Det eneste staten er gode på er å stille krav.

I et utdrag fra rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017) står det: «Personalet SKAL ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og VITE hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet SKAL kjenne til opplysningsPLIKTen til barnevernet, jf. barnehageloven § 46».

Til tross for dette får barnehagelærerstudenter lite innblikk i hva det innebærer når et barn får dårlig omsorg, hvordan det forebygges og hvordan det oppdages. Generelt står det lite om omsorg i rammeplanen. Å se barna er pakket inn til fri tolkning som for noen er opplagt, og for andre mindre tydelig.

Mange former for omsorgssvikt

Omsorgssvikt kan ha alvorlige konsekvenser for barnets trivsel og utvikling, og kan inkludere både fysisk forsømmelse, emosjonell forsømmelse, manglende tilgang til medisinsk behandling eller helsetjeneste, misbruk og psykisk -og følelsesmessig mishandling. Dette dreier seg ikke utelukkende om hjemmene. Dette dreier seg heller ikke utelukkende om barnevernssaker hvor barnehagene ligger på 4 prosent av meldte saker.

Det omhandler alle miljø som omgir barna. For alle barn er sårbare, de har alle behov for å bli sett og de har alle behov for et godt selvverd. For alle barn er like verdifulle!

Livet er slik at når man går mot et annet menneske med åpne armer, pumper frykten for å bli avvist rundt i blodårene. Vekselvis som en kampklar løve, vekselvis som en forskremt liten fugl. Det er først når du blir sett dypt i ditt indre av blikk som ikke viker og armene som oser av trygghet ønsker oss velkommen at hele vår menneskelighet våkner til liv.

Så viktig er det å bli sett - med mer enn blikk.

Powered by Labrador CMS