Byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, Endre Tvinnereim (Ap), orienterte denne uken om to ulike overgrepssaker der skole- og SFO-ansatte er under etterforskning.

Vil ha høring om rutinene for overgrep i skole og barnehage

To skoleansatte i Bergen sitter varetektsfengslet i to ulike overgrepssaker.

Publisert

Det er bakgrunnen for at leder for utvalg for skole og barnehage i Bergen kommune, Mikkel Grüner (SV), tar initiativ til en høring om rutinene for overgrep i skole og barnehage i Bergen kommune.

Saken er omtalt i Bergensavisen (krever abonnement.)

30. september i fjor ble en lærer i 30-årene arrestert, siktet for overgrep mot minst to mindreårige gutter, blant annet på skolen hvor han jobbet. Bare to måneder senere, 2. desember, ble en SFO-ansatt pågrepet og siktet for overgrep mot flere elever. Begge mennene sitter fremdeles varetektsfengslet.

Denne uken ble bystyrepolitikerne i utvalg for skole og barnehage orientert om saken av byråd Endre Tvinnereim (Ap). Både dette møtet og et tidligere informasjonsmøte gikk for lukkede dører.

– Rutiner under utvikling

Grüner forteller ifølge Bergensavisen at utvalget på generelt nivå har fått vite om kommunens rutiner og hvordan de konkrete sakene følges opp. Han påpeker at kommunens rutiner stadig er under utvikling.

– Vi ønsker å se hva som blir gjort for å lære av enkelthendelser. Høringsinstituttet er et godt redskap for å sikre at all dokumentasjon kommer på bordet, og at utvalget blir godt informert om noe som åpenbart er alvorlig, viktig og som ligger under vårt ansvarsområde.

Sv får støtte fra Høyre, som også ønsker en høring om overgrep.

– Hvordan kommunen forebygger og håndterer slike saker er helt avgjørende for barns og foreldres tillit til systemet, og vi kan ikke gjøre nok for å hindre slike grusomme saker, sier Eivind K. Nævdal-Bolstad (H).

Skolebyråd Endre Tvinnereim (Ap) forteller at han er klar til å stille i en høring.

– Vi vil opplyse bystyret om alt de trenger å vite. Det er helt uproblematisk.

– Lagt godt grunnlag

Skolebyråden har tidligere snakket om barnehageansattes kompetanse på området med barnehage.no, i forbindelse med at Bergen kommune takket nei til deltagelse i Barnas verneombud - et prosjekt i regi av PBL og Stine Sofies stiftelse.

Svaret fikk stortingspolitiker Silje Hjemdal (Frp) til å reagere:

– Jeg har tidligere sagt at jeg var skuffet over at byrådet ikke ville delta på dette. Vold og overgrep mot barn er en av mine hjertesaker, sa hun, og fortalte at engasjementet bunner i flere stygge overgrepssaker samt Dark Room-opprullingen i Bergen noen år tilbake.

– Det er den eneste gangen jeg har tatt til tårene fra talerstolen i bystyret i Bergen. Allerede da utfordret vi Bergen kommune på hvordan de fulgte opp de ansatte i barnehagene, og hva de gjorde for å forebygge vold og overgrep mot barn.

Avgjørelsen fikk også Marte Monstad i Frps bystyregruppe til å reagere, og sende et skriftlig spørsmål til byråden om hva Bergen kommune gjør for å sikre at barnehagene har kompetanse på feltet, og forutsetninger for å se tegn på misbruk og mishandling av barn.

I svaret skriver byråd Endre Tvinnereim at han mener Bergen kommune gjennom flere år har lagt et godt grunnlag for kompetanseheving i forhold til vold og overgrep. Kommunen har blant annet over flere år hatt kompetanserekker om «Omsorgssvikt og seksuelle overgrep». Dette med bakgrunn i et politisk vedtak om at det skulle satses på å forebygge vold og overgrep.

Flere overgrepssaker

En av de mest omtalte overgrepssakene knyttet til barnehagesektoren i senere tid startet våren 2016, da en mann i 30-åra ble siktet for voldtekt mot en fire år gammel gutt i en barnehage i Bergen. Kort tid etter pågripelsen tilsto mannen overgrep mot ytterligere fire barn. I oktober 2017 ble mannen dømt til ti års forvaring for overgrep mot sju gutter i to ulike barnehager i Bergen.

I 2016 ble ytterligere fire mannlige barnehageansatte enten siktet eller dømt for overgrep mot barn, ifølge en sak i Utdanningsnytt.

Powered by Labrador CMS