Uenige: Frps Marte Monstad mener Bergen kommune burde takke ja til tilbudet om gratis opplæring av de barnehageansatte. Byråd Endre Tvinnereim (Ap) mener på sin side de ansatte har nok kompetanse.
Uenige: Frps Marte Monstad mener Bergen kommune burde takke ja til tilbudet om gratis opplæring av de barnehageansatte. Byråd Endre Tvinnereim (Ap) mener på sin side de ansatte har nok kompetanse.

– Veldig skuffende at Bergen sier nei

– Jeg mener vi sikrer de ansatte i de kommunale barnehagene god nok kompetanse gjennom de satsingene vi har, svarer byråd Endre Tvinnereim (Ap) på kritikken etter at kommunen takket nei til Barnas verneombud og opplæring i Stine Sofie barnehagepakke. – Ikke godt nok, sier Frps Marte Monstad i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Som barnehage.no tidligere har skrevet, har Bergen kommune i to omganger fått tilbud om å delta i Barnas verneombud, som blant annet handler om å gi barnehageansatte handlingskompetanse i avdekke, forebygge og håndtere vold og overgrep mot barn. Først da piloten skulle i gang for to år siden. Deretter nå nylig, da det ble bestemt at Bergen er en av tre kommuner som blir innlemmet i ordningen i høst, og dermed får tilbud om kompetanseheving i form av Stine Sofie barnehagepakke.

I fjor ble Barnas verneombud sikret fem millioner kroner i statlige midler, som rekker til kursing av samtlige barnehageansatte i Bergen, Stavanger og Lillestrøm.

Men i Bergen var det ikke interesse fra kommunen som barnehageeier om å delta i prosjektet. Det fikk Frp-politiker Silje Hjemdal til å reagere.

Stilte skriftlig spørsmål

Nå har partikollega Marte Monstad i Frps bystyregruppe fulgt opp, og stilte dette skriftlige spørsmålet til byråd for barnehage, skole og idrett, Endre Tvinnereim (Ap).

Fra høsten av fortsetter utrullingen av Barnas verneombud og Stine Sofie barnehagepakke, som gir barnehageansatte handlingskompetanse om vold og overgrep. Barnas verneombud kom først inn på revidert nasjonalbudsjett i fjor. De fem millioner kronene som ble bevilget til prosjektet skal rekke til kursing av samtlige barnehageansatte i Bergen, Stavanger og Lillestrøm. Opplæringen gjennom Stine Sofie barnehagepakke starter i høst.

Spørrer er blitt gjort kjent med at Bergen kommune to ganger skal ha fått henvendelse om å delta i satsingen, men takket nei.

Spørsmål: Kan byråden redegjøre for hvorfor Bergen kommune har takket nei til å delta i satsingen med barnas verneombud?

Hva gjør byrådet for å sikre at barnehager i Bergen kommune har kompetanse på feltet og forutsetninger for å se tegn på misbruk og mishandling av barn?

– Et godt grunnlag

I svaret skriver byråd Endre Tvinnereim at han mener Bergen kommune gjennom flere år har lagt et godt grunnlag for kompetanseheving i forhold til vold og overgrep. Han viser til ulike strategier og satsinger for å øke barnehageansattes kompetanse på området:

I perioden 2016 - 2019 ble det gjennomført kompetansedager for til sammen 786 ansatte fordelt på 104 private og 39 kommunale barnehager. Disse bestod av fire samlinger med et mellomarbeid mellom hver kursdag. Det var styrere og pedagoger som deltok, og hver barnehage har gjennomgått temaene og opplegget med alle sine ansatte. Hovedmålsettingen med kompetansedagene var å utvikle barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot barn, øke kunnskapen om tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon, skriver byråden i svaret.

Tvinnereim viser også til Skyfritt - Plan for inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge, og forteller at de kommunale barnehagene i tillegg arbeider med tiltak knyttet til Plan for seksuell helse, seksualopplysning og seksualitetsundervisning, og at Bergen kommune også har tiltak knyttet til Trygg gjennom hele livet - Plan mot vold i nære relasjoner.

– Byrådet ønsker at barnehagene skal arbeide systematisk og over tid med å forebygge, avdekke og øke kunnskapen om vold, omsorgssvikt og overgrep, og dersom noen av de kommunale barnehagene ønsker å delta på Barnas verneombud og Stine Sofie barnehagepakke så står de fritt til det, skriver han videre.

Ikke fornøyd

Marte Monstad i bystyregruppa til Frp er likevel ikke fornøyd:

– Det jeg synes er litt underlig med svaret fra byråden, er at han legger ansvaret over på hver enkelt barnehage. Det er bra at barnehagene kan velge å delta, men jeg mener det er byråden og kommunen som har ansvaret, sier hun.

– Hvorfor er dette en viktig sak?

– Dette handler om at de som jobber tettest med barna våre skal ha evne og kompetanse til å se tegnene når et barn har det vanskelig hjemme, eller er utsatt for vold og overgrep. Har man ikke denne kompetansen, blir det vanskelig å fange dette opp. Det er derfor jeg er så opptatt av at kommunen tar tak, og at de som jobber i barnehagene får ta del i tilbudet, sier hun, og fortsetter:

– Når det så blir bevilget penger til dette, og barnehagene har et stående tilbud om å få kompetansen, synes jeg det er veldig skuffende at Bergen takker nei. Jeg ble nesten litt satt ut av det svaret.

– Nå mener han jo at de barnehageansatte har den kompetansen som trengs?

– De kursene han viser til: Det er ikke nok. Tvinnereim peker samtidig på at det er mye fokus på tematikken i andre, vedtatte kommunale planer. Og det er bra. Men jeg synes likevel ikke vi skal slå oss på brystet og slå fast at dette er noe vi ikke har behov for. Det er en veldig lite offensiv holdning, når vi vet hvor viktig denne tematikken er, og hvor stort behovet er for kunnskap. Det handler om barna, men også om de barnehageansattes trygghet.

– Viktig område

Til barnehage.no understreker Endre Tvinnereim at dette er et viktig område for kommunen.

– Men kan de ansatte i de kommunale barnehagene nok?

– Det er jo et område der man aldri kan si at man er utlært. Samtidig mener jeg at de satsingene jeg viser til i svaret i sum skal sikre de ansatte god nok kompetanse. Vi har en plan for kompetanseheving, og mener det er en god plan.

I svaret forklarer også byråden hvorfor kommunen valgte å takke nei da Bergen ble tilbudt å være en del av piloten til Barnas verneombud:

Høsten 2019 ble Bergen kommune kontaktet av Stine Sofies stiftelse og fikk spørsmål om å delta i utprøving/pilot av programmet. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI) var da i starten av en større omorganiseringsprosess mot etatsmodell. Den nyetablerte Etat for barnehage, som ble etablert i juli 2019, hadde på dette tidspunktet ikke kapasitet til å delta i en slik satsning, skriver han, og viser også til at både etaten og enkeltbarnehager jevnlig får tilbud både fra offentlige og private aktører om kompetansehevende tiltak.

– Som barnehageeier må vi ha mulighet til å legge til rette for en systematisk kompetanseheving som er i tråd med de politiske vedtakene i Bergen kommune. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har allerede gode satsinger på feltet, og det er derfor viktig at barnehagene ikke blir pålagt ytterligere programmer - selv om tematikken passer, skriver han videre.

– Flere av satsingene deres omfatter bare de kommunale barnehagene og ikke de private?

– De private barnehagene har gjerne sine egne opplegg. De har ofte store eiere og har mulighet til å gjennomføre egen kompetanseheving. Samtidig har vi et godt samarbeid slik at vi deler informasjon og kunnskap også med de private, sier Tvinnereim.

  • For ordens skyld: Barnas verneombud er et prosjekt i regi av PBL, i samarbeid med blant andre Stine Sofies stiftelse og KS. Barnehage.no utgis av PBL.
Powered by Labrador CMS