Illustrasjonsfoto: Getty Images
Illustrasjonsfoto: Getty Images

Bergen: Høy tilfredshet med barnehagene

Foreldre i Bergen er gjennomgående svært godt fornøyd med barnehagetilbudet.

Publisert

Det går det fram at en brukerundersøkelse som Rambøll har utført på vegne av Bergen kommune. 

Det melder Bergen Kommune på sine nettsider.

Bergen kommune deltok ikke i Udanningsdirektoratets landsdekkende foreldreundersøkelse som ble gjennomført sist høst. I stedet har kommunen fått utført en egen undersøkelse.

Foreldrene har svart på temaene: personalet i barnehagen, lek og læring, språk, relasjon, barnets medvirkning, foreldrenes medvirkning, og danning og inkluderende fellesskap.

Bergen kommune skriver:

"De aller fleste barnehagene har en høy grad av tilfredshet. 85 prosent av barnehagene skårer 80 eller høyere på en 100-punktsskala for tilfredshet. Barnehager med høy tilfredshet kjennetegnes ved godt leke- og læringsmiljø og tilfredshet med personalet.

Det er en svak positiv utvikling knyttet til informasjon om hvordan barnet har det og personalets tilpasning til barnets behov. Det er en svak negativ utvikling knyttet til opplevelsen av tilgjengelige ressurser i barnehagen og tilretteleggingen for barnets språk.

Foreldresamarbeid er, som i fjor, den viktigste driveren for foreldrenes tilfredshet med barnehagen. Dette området inneholder spørsmål som vedrører samarbeid mellom barnehage og forelder og personalets fremferd. Satsing på foreldresamarbeid vil trolig øke foreldrenes tilfredshet med barnehagenes tilbud."

  • Når det gjelder total tilfredshet, oppnår barnehagene i snitt scoren 86 på en skala fra 1 til 100. De private får litt bedre tilbakemeldinger enn de kommunale barnehagene (87 mot 84).
  • Totalt 15.121 foresatte var invitert til å delta på undersøkelsen. 11.376, eller 75 prosent, har svart. Svarprosenten på barnehagenivå har variert fra 100 til 26 prosent.
Powered by Labrador CMS