Direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, er skuffet over at bemanningsnormen ikke finansieres.
Direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, er skuffet over at bemanningsnormen ikke finansieres.

KS: – Stor skandale hvis det ikke følger friske midler med normen

– Uakseptabelt, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide.

Publisert

KS mener at det er en stor skandale dersom det ikke kommer friske midler til barnehagenormen.

Regjeringspartiene og KrF er nå enige om innføring av bemanningsnorm i barnehager. 

Komiteen foreslår at loven trer i kraft 1. august 2018, men med en overgangsperiode fram til 1. august 2019 slik at alle barnehageeiere skal få anledning til å tilpasse seg de nye kravene. I tillegg er de fire partiene enige om at det skal etableres et uavhengig tilsynssystem for barnehagesektoren i forbindelse med evaluering av kommunens tilsynsansvar. Det blir også skjerpet krav til stedlig leder og vikarbruk. 

Tvinges til å nedprioritere eldreomsorg

– Ifølge uttalelser i media fra komitemedlemmer varsler imidlertid ikke komitéinnstillingen friske midler til gjennomføringen. Om det ikke tilføres ekstra midler tvinges kommunene til å nedprioritere andre tjenesteområder, som for eksempel eldreomsorg, skriver KS i en pressemelding.

Kommunene er ikke mot norm, men har hele tiden krevd at denne fullfinansieres, heter det videre.

– Vi har hatt en tydelig forventning om at finansieringen må økes slik at kommunene ikke må nedprioritere andre viktige samfunnsområder for å oppfylle den nye normen. Dette er et eksempel på en uakseptabel overstyring av kommunene, sier direktør for interessepolitikk, Helge Eide.

– Skuffende

– Det er skuffende at regjeringen fortsetter å opptre som om bemanningsnormen er fullfinansiert, etter at vi har dokumentert grundig at den ikke er det. Dette må stortingsflertallet nå endelig rydde opp i ved behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2018 og kommuneproposisjonen 2019, sier Eide.

Bemanningsnormen for barnehagene går ut på at det maksimal skal være tre barn under tre og seks barn over tre år per ansatt.

Det er de faktiske kostnadene som må kompenseres, og KS har grundig dokumentert at det vil mangle én milliard kroner i 2021.

Powered by Labrador CMS