Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Disse 225 barnehagene deler på 100 millioner kroner i høst

Får din barnehage ekstra penger i høst til å oppfylle bemanningsnormen? Her kan du se svaret.

Publisert

Bemanningsnormen på maksimalt (omregnet) 6,0 barn per voksen i barnehagene ble innført 1. august 2018. Barnehagene har ett år på seg til å innfri kravet.

Gjennom revidert nasjonalbudsjett bevilget Stortinget for høsten 2018 100 millioner kroner for å styrke finansieringen av bemanningsnormen. Midlene fordeles med 60 millioner kroner til private barnehager, og 40 millioner til kommunale barnehager.

Midlene utbetales som et øremerket tilskudd og fordeles til kommuner der det er mer enn 6,0 barn per voksen i de ordinære kommunale barnehagene.

Det er 139 private og 86 kommunale barnehager som å løpet av kort tid får ekstra penger til å oppfylle bemanningsnormen.

Kriteriene

Utdanningsdirektoratet skriver følgende om tilskuddsordningen:

  • Tilskuddsordningen er midlertidig.
  • Tilskuddsmottaker er kommuner og private barnehager.
  • Målgruppen er små private og kommunale barnehager i kommuner som i gjennomsnitt har over 6,0 barn per voksen i kommunenes egne barnehager, og hvor barnehagen selv også har over 6,0 barn per voksen.

En barnehage må oppfylle følgende tre kriterier for å motta tilskudd:

  • Barnehagen befinner seg i en kommune som ikke oppfyller bemanningsnormen. Kommunen oppfyller ikke bemanningsnormen dersom antall barn per årsverk i grunnbemanningen i de kommunale barnehagene i kommunen er over 6,0. Antall barn per årsverk i grunnbemanningen bestemmes ut fra antall barn per årsverk i ordinære kommunale barnehager som er rapportert i BASIL per 15.12.2017.
  • Barnehagen er liten. En liten barnehage defineres som en barnehage med opptil 45 alderskorrigerte barn. Antall alderskorrigerte barn i barnehagen beregnes ut fra antall barn i barnehagen som er rapportert i BASIL per 15.12 året før tilskuddsåret. Ved omregning til alderskorrigerte barn regnes barn under tre år som to store barn, jf. kravene i bemanningsnormen.
  • Barnehagen oppfyller ikke bemanningsnormen. Barnehagen oppfyller ikke bemanningsnormen dersom antall barn per årsverk i grunnbemanningen er over 6,0. Antall barn per årsverk i grunnbemanningen bestemmes ut fra antall barn per årsverk i barnehagen som er rapportert i BASIL per 15.12.2017.

Tildelingskriteriene er de samme for private og kommunale barnehager.

Fast sats

Det er Kunnskapsdepartementet som har beregnet tildelingen av midler, mens Utdanningsdirektoratet utbetaler dem. Kommunene skal ikke sende inn søknad om tilskudd.

Tilskuddet gis som en fast sats per barnehage. Utbetalingen til kommunen gjelder tilskudd til både kommunale og private barnehager.

"Basert på beregningene kan det være slik at kun kommunale barnehager får tilskudd, at kun private barnehager får tilskudd eller både kommunale og private barnehager får tilskudd. Dette kan variere fra kommune til kommune," skriver Utdanningsdirektoratet.

Det er ulike satser for kommunale og private barnehager som oppfyller kriteriene. Satsene beregnes ut fra gjeldende bevilgning.

I 2018 er satsene som følger:

Kommunale barnehager: kr. 465 116,-pr. barnehage.

Private barnehager:  kr. 431 654,- pr. barnehage.

106 kommuner ble til 69

Det var 106 kommuner hvor de kommunale barnehagene per desember 2017 hadde mer enn (omregnet) 6,0 barn per voksen.

I lista over hvem som få ekstra tilskudd i høst er det barnehager i 69 kommuner.

Differansen skyldes at det i en rekke av kommunene som kunne blitt omfattet av ordningen ikke finnes barnehager med (omregnet) 45 barn eller færre.

For eksempel er Stange på lista over kommuner der de kommunale barnehagene per desember 2017 ikke hadde oppfylt normen. Bekkelaget og Solvang barnehager har henholdsvis 39 og 42 barn. Men når barna under tre år telles dobbelt, kommer begge over grensen med henholdsvis (omregnet) 53 og 59 barn.

Her er lista

Her er den komplette lista over barnehager som får være med på overgangsordningen som i høst har en utbetaling på totalt 100 millioner kroner. Du kan ordne tabellen alfabetisk enten på kommunenavn eller barnehagenavn.

NB! Leser du artikkelen på mobil, kan det være lurt å legge mobilen i breddeformat når du skal lese tabellen.

Powered by Labrador CMS