Ragnhild Antonie Finden i Kausvol gardsbarnehage frykter at private barnehager i Stange vil måtte legge ned dersom de ikke får mer tilskudd til å innfri bemanningsnormen. BIldet er tatt da ordfører Nils A. Røhne (Ap) i fjor besøkte barnehagen i forbindelse med åpningen av en ny grillhytte. Foto: Kausvol gardsbarnehage
Ragnhild Antonie Finden i Kausvol gardsbarnehage frykter at private barnehager i Stange vil måtte legge ned dersom de ikke får mer tilskudd til å innfri bemanningsnormen. BIldet er tatt da ordfører Nils A. Røhne (Ap) i fjor besøkte barnehagen i forbindelse med åpningen av en ny grillhytte. Foto: Kausvol gardsbarnehage

Frykter konkurser hvis de ikke får ekstra tilskudd til å innfri normen

De private barnehagene i Stange kommune må bruke cirka fire millioner kroner ekstra i året på å innfri bemanningsnormen. Ekstra tilskudd får de ikke før i 2020-2021.

Publisert

- Vi i Utsikten barnehage kommer til å gå med et underskudd på rundt 400.000 i år. Vi har ikke penger på bok som kan dekke opp for ekstrautgiften som det nå legges opp til, sier daglig leder Merete Nilssen til Stangeavisa.

Overfor barnehage.no utdyper hun at barnehagen har tatt ekstrakostnaden ved å innfri bemanningsnormen allerede nå i høst og at det er en medvirkende årsak til underskuddet.

- Vi føler at vi må gjøre det sånn. Hvis vi skal klare å fylle plassene våre i konkurranse med de kommunale barnehagene, må vi kunne vise til at vi har like høy bemanning som dem nå som de bemanner opp sine barnehager, sier Merete Nilssen til barnehage.no.

- Trolig nedlegging og konkurser

Barnehagene i Stange har vært i dialog med kommunen for å be om ekstra tilskudd i en overgangsfase slik at de private kan innføre normen på samme vilkår som de kommunale barnehagene. Dette har ikke gitt resultat.

- Blir denne beslutningen stående fra kommuneadministrasjonens side, vil det trolig føre til nedlegging eller konkurser blant de private barnehagene i Stange, sier Ragnhild Antonie Finden, eier og driver av Kausvol gardsbarnehage, til Stangeavisa.

Finden er også nestleder i styret til PBL (Private barnehagers landsforbund).

Kommunens barnehager har 6,34

Stange kommune har, ifølge innrapporterte tall til Basil per 15. desember i fjor, en bemanningstetthet i de kommunale barnehagene på 6,34 barn per voksen.

Det er blant annet denne bemanningen de ti private barnehagene vil få tilskudd basert på det året de selv må innfri bemanningsnormen på 6,0.

Når de kommunale barnehagene har økt bemanningen i sine barnehager fra nå i høst, vil ikke de private barnehagene få helårseffekt av satsingen før i 2021.

Ingen av de ordinære barnehagene i Stange er små nok til å få en andel av de 100 millioner kronene som i disse dager blir utbetalt i overgangstilskudd i forbindelse med innføringen av bemanningsnorm.

Av ti private barnehager i Stange, har én tatt ut utbytte én gang i løpet av de siste fem årene, går det fram av barnehagenes regnskapstall.

Kommunen: Forholder oss til reglene

Barnehagesjef i Stange, Sigrid Håkonsen, sier til Stangeavisa at hun forstår at situasjonen kan være utfordrende for barnehagene. Men:

- Vi forholder oss til de regler og retningslinjer som gjelder på dette området, sier Håkonsen og viser til at private barnehager skal ha tilskudd basert på to år gamle kommunale regnskap.

Barnehagesjefen sier at det er opp til hver barnehage å vurdere om de har andre ressurser de kan bruke til å dekke inn de ekstra utgiftene, eller om de vil vente med oppbemanningen til fristen går ut 1. august 2019.

- Klarer de ikke å oppbemanne fra denne datoen, kan de jo også søke om dispensasjon, sier Sigrid Håkonsen til Stangeavisa.

  • Etter det barnehage.no kjenner til, er Drammen og Rygge de eneste kommunene i Norge som har vedtatt å dekke de ekstra kostnadene som private barnehager får ved å innfri bemanningsnormen før fristen utløper. Tips også gjerne hvis du vet om flere.
Powered by Labrador CMS