Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Norge scorer bedre på antall voksne enn på antall pedagoger

Norge har dobbelt så høy voksentetthet i barnehagene som snittet av OECD-land. Men når det gjeder antall pedagoger, har vi ikke like mye å skryte av.

Publisert Sist oppdatert

Education at a Glance (EaG) er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten gjør det mulig å sammenligne Norge med andre OECD-land når det gjelder hvor mye vi bruker på skole, hvor mange som tar utdanning og hva elevene lærer, skriver regjeringen i en pressemelding.

Noen av funnene om barnehage i årets rapport:

  • Norge har høy barnehagedeltakelse på alle alderstrinn, men vi skiller oss fortsatt ut ved at en stor andel av 2-åringene går i barnehage.
  • 91 prosent av norske 2-åringer går i barnehage. Bare på Island går flere 2-åringer i barnehage Danmark har like høy dekningsgrad for 2-åringer som oss. Gjennomsnittet i OECD er 39 prosent.
  • Norge har en høy andel voksne per barn i barnehagene sammenlignet med andre land. I Norge er det i gjennomsnitt fem barn per ansatt, mens snittet i OECD er 11 barn.
  • Når det gjelder antall pedagoger per barn, står det ikke fullt så bra til. I Norge er det ifølge rapporten 13 barn per barnehagelærer. Det er helt på snittet av OECD-landene.
  • Høy barnehagedeltakelse og høy voksentetthet gjenspeiles også i at Norge relativt sett bruker mye penger på barnehage.
Powered by Labrador CMS