Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) lover et kvalitetsløft i barnehagene.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) lover et kvalitetsløft i barnehagene.

Regjeringen skjerper kravene til bemanning i barnehagene

– Foreldre skal vite at barna deres har det fint når de følger det kjæreste de har til barnehagen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Nå skjerper han kravene både til kvantitet og kvalitet.

Publisert Sist oppdatert

Pressemelding: Regjeringen vil øke andelen pedagoger i barnehagen for å styrke arbeidet med tidlig innsats. – Vi vil at flere av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere. De er nøkkelen for å skape en god barnehage, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fredag 24. mars la regjeringen frem ny stortingsmelding om norsk skole. Tidlig innsats er sentralt i meldingen, og flere barnehagelærere er ett av tiltakene. Andelen barnehagelærere skal økes fra 38 prosent i dag til 44 prosent.

En god start

– Skal vi gi barna en god start på skolen, må vi starte i barnehagen. Overgangen til skole blir enklere når barnet utvikler seg språklig og sosialt med enda flere dyktige ansatte i barnehagen, sier kunnskapsministeren.

Sammen med KrF og Venstre har regjeringen bevilget over 400 millioner kroner for å øke andelen barnehagelærere neste barnehageår. Detaljene i forslaget utredes nå, og vil bli sendt på høring senere i vår.

I dag er minstekravet én pedagogisk leder per 7-9 små barn og én pedagogisk leder per 14-18 store barn. I barnehager med flest barnehagelærere er det 10 store barn per barnehagelærer, mens i de med færrest er det 22 store barn per barnehagelærer.

– Det er for store forskjeller mellom gode og dårlige barnehager. Derfor har vi de siste årene gjennomført en historisk satsing på kvalitet, for at alle barn skal få en god oppfølging uansett hvor de bor. På sikt ønsker vi å øke andelen barnehagelærere ved å skjerpe kompetansekravet ytterligere, sier Røe Isaksen.

Bemanningsnorm

Regjeringen kommer også med forslag til en bemanningsnorm i løpet av våren 2017. I de dårligst bemannede barnehagene er det i dag én voksen på sju store barn, mens de best bemannede har én voksen per fem store barn.

– Foreldre skal vite at barna deres har det fint når de følger det kjæreste de har til barnehagen. Derfor vil vi sikre at barna har mange nok voksne rundt seg, og voksne med kompetanse til å se hva det enkelte barn trenger, sier kunnskapsministeren.

Powered by Labrador CMS