Henrik Asheim (H) er konstituert kunnskapsminister.
Henrik Asheim (H) er konstituert kunnskapsminister.

Statsråden møtte KS for å diskutere finansieringen av normene

– Det var et nyttig møte. Regjeringen vil innføre en bemannings- og pedagognorm i barnehagene, og KD og KS har ulike syn på hvor mye dette vil koste, sier Henrik Asheim til NTB.

Publisert Sist oppdatert

Konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) møtte tirsdag KS for å snakke om den påståtte underfinansieringen av bemanningsnormen i barnehagesektoren.

Den foreslåtte bemanningsnormen for barnehagesektoren innebærer at det fra 1. august 2018 skal være maksimalt tre barn under tre år per ansatt og maksimalt seks barn over tre år per ansatt i norske barnehager.

Betaler bare for ekstra pedagoger

Normen for grunnbemanning er ifølge Kunnskapsdepartementet allerede fullfinansiert ettersom bemanningen i kommunale barnehager på landsbasis i snitt er på 6,0/3,0.

I statsbudsjettet for 2017 er det lagt inn 172,2 millioner kroner til å ansette flere barnehagelærere i kommunale og private barnehager. Disse pengene vil i utgangspunktet ikke styrke grunnbemanningen ettersom finansieringen forutsetter at en nyansatt barnehagelærer skal erstatte en assistent.

En milliard i året

Kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon KS har regnet ut at de nye kravene som er ventet å tre i kraft 1. august neste år vil koste enkeltkommuner mye mer enn det som regjeringen har signalisert at den vil betale for.

Ettersom kommunale barnehager i snitt allerede oppfyller den nye bemanningsnormen, oppfatter departementet den som fullfinansiert gjennom rammefinansieringen. Men mange kommuner har en lang vei å gå før de kan oppfylle den varslede normen.

– KS’ egne beregninger viser at ved innføringen av normene vil det koste kommunene cirka 500 millioner kroner ekstra i året. Når tilskuddet til private barnehager øker med utgangspunkt i kommunenes utgifter til barnehager to år etter, dobles underdekningen og blir omtrent på en milliard kroner, sa direktør for utdanning i KS Erling Barlindhaug til ks.no i september.

– Fremdeles ulike syn

Tirsdag hadde konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim et møte med KS for å avklare forslaget.

– Vi fikk en redegjørelse for hva som ligger bak KS sitt regnestykke, og det var nyttig. Vi har fremdeles ulike syn, men det er nyttig å høre detaljene bak KS' tankegang, sier konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) til NTB.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS