Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Frp kan gå inn for å hjelpe private til å innfri normen

På landsmøtet til Fremskrittspartiet har Rogaland Frp fremmet en resolusjon der formålet er å sikre en økonomisk overgangsordning for private barnehager når bemanningsnormen trer i kraft.

Publisert

- Skal offentlige og private barnehager kunne innfri de samme kravene, må de også ha de samme økonomiske vilkårene. Dersom kommunene nå skal gi sine egne barnehager mer penger til å ansette folk, er det etter min mening problematisk dersom de private barnehagene først får økt tilskudd om to år, sier Kristoffer Sivertsen som er leder i Stavanger Frp.

Slik er normen

Regjeringen la for tre uker siden fram lovforslaget om grunnbemanning i barnehagene. Det skal være minst én voksen per tre barn under tre år og minst én voksen per seks barn over tre år.

Det følger ikke ekstra finansiering med ettersom den foreslåtte normen allerede er oppfylt i gjennomsnitt i kommunale barnehager. Men tall som Kunnskapsdepartementet presenterte denne uka, viser at det er 119 kommuner i Norge som ved utgangen av 2016 hadde lavere bemanning enn 6,0 i de kommunale barnehagene.

Private barnehager får tilskudd basert på faktisk forbruk i kommunale barnehager to år i forveien. Dersom kommuner må ansette folk for å oppfylle normen i 2018, vil de private barnehagene ikke få økt tilskudd før i 2020.

Lovforslaget skal etter planen til behandling i Stortinget 31. mai og tre i kraft 1. august.

Vil jobbe for overgangsordning

Fredag fremmet Kristoffer Sivertsen en resolusjon under første dag av Frps landsmøte. Overskriften er "Private barnehager og offentlige barnehager må likebehandles".

Forslaget til vedtak er:

"Landsmøtet ber stortingsgruppe og regjering jobbe for en overgangsordning som sikrer like tilskudd til private barnehage som offentlige i forbindelse med innføring av den nye bemanningsnormen."

- Er dette en erkjennelse av at lovforslaget til regjeringen, som Frp er en del av, ikke er godt nok?

Åshild Bruun-Gundersen vil jobbe for saken i Stortinget dersom den får flertall på Frps landsmøte.
Åshild Bruun-Gundersen vil jobbe for saken i Stortinget dersom den får flertall på Frps landsmøte.

- Det som er viktig for meg er at jeg er kritisk til at private barnehager ikke blir ivaretatt bedre på dette punktet. Det er problematisk, sier Kristoffer Sivertsen til barnehage.no.

Tror på flertall

Dersom redaksjonskomiteen på landsmøtet slipper saken i gjennom, vil den gå til avstemming søndag. Både Kristoffer Sivertsen og Åshild Bruun-Gundersen, som sitter for Frp i Stortingets Utdannings- og forskningskomite, har tro på at forslaget kan få flertall i partiet.

- Det er avgjørende for Fremskrittspartiet å fremdeles sikre full barnehagedekning, et mangfold i barnehagesektoren og fortsatt valgfrihet for foreldrene. Det er jo heller ingen tvil om at vi i Frp vil sikre de private barnehagene konkurransedyktige vilkår. Vi må gjøre det vi kan for å ivareta de private barnehagene i denne prosessen, sier Åshild Bruun-Gundersen og legger til:

- Hvis denne resolusjonen går i gjennom på landsmøtet, er det selvsagt noe vi må ta med videre i forhandlingene som vi nå går i gang med på Stortinget.

Powered by Labrador CMS