KrFs Hans Fredrik Grøvan, Høyres Kent Gudmundsen og Frps Åshild Bruun-Gundersen har vært sentrale i de borgerlige partienes arbeid med bemanningsnormen.

Flere hundre millioner kroner ekstra til normen

KrF har i forhandlingene med regjeringen fått på plass 100 millioner kroner ekstra i 2018 til finansiering av bemanningsnormen. Samtidig binder regjeringen seg til å bruke flere hundre millioner kroner på overgangsordninger de to kommende årene.

Publisert

Enigheten mellom regjeringspartiene og KrF i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett ble presentert på en pressekonferanse klokka 18.30 torsdag.

Regjeringenspartiene skal ifølge NRK ha vært villig til å flytte på rundt 250 millioner kroner for å få på plass en avtale med KrF. 100 av disse er knyttet direkte opp mot bemanningsnormen - som samme dag ble vedtatt av Stortinget.

Finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, sa på pressekonferansen at de 100 millionene til barnehagene er den store seieren i forhandlingene.

- Nå blir det flere ansatte per barn i barnehagene. Jeg er glad for att KrF får fullt gjennomslag for å finansiere bemanningsnormen i barnehager for høsten 2018. Dette kommer i tillegg til at det blir flere lærere i skolen, sier Ropstad til partiets nettside krf.no.

Både kommuner og private

Utdanningspolitisk talsperson Hans Fredrik Grøvan sier til barnehage.no torsdag kveld at man gjennom denne budsjettenigheten har definert et behov for overgangsordning for å bidra til at både private barnehager får bemanningen på plass i henhold til normen, og at staten skal bidra til å hjelpe kommunene som ikke har oppfylt bemanningsnormen på omregnet 6,0 barn per voksen.

Av de 100 millionene som blir bevilget gjennom revidert nasjonalbudsjett, går det ifølge Grøvan 60 millioner kroner til private barnehager og 40 millioner til kommunene.

- I utregningene har vi tatt utgangspunkt i beregningene vi har fått fra PBL og KS og holdt utenom pedagognormen som vi regner som finansiert, sier Grøvan.

600-700 millioner til sammen?

- Hvordan vil det bli de neste årene?

- Vi ser for oss en firedobling neste år. Så blir det også et beløp i 2020. Til sammen ser vi for oss å bruke mellom 600 og 700 millioner kroner på å få normen på plass, sier Grøvan til barnehage.no.

Hvor høyt beløpet til slutt blir, vil bli gjenstand for forhandlinger i de kommende års statsbudsjett.

Men Grøvan er tydelig på at regjeringen i budsjettavtalen har forpliktet seg til å følge opp overgangsordningen i to år til. I tillegg har Stortinget bestilt en plan fra regjeringen som inneholder dekning av merkostnader for både offentlige og private barnehageeiere som sikrer at normen oppfylles i alle barnehager.

Hvordan fordelingene av pengene rent praktisk skal skje, har KrF-politikeren ikke noe svar på i dag.

- Det som ligger i enigheten for i høst er spesielt at vi skal sikre de små barnehagene og gjøre dem bærekraftige. Det ligger som et kriterium. Hvordan dette i detalj skal gjøres, har jeg ikke noe svar på. Det må departementet se på i samråd med KS og PBL, sier Hans Fredrik Grøvan.

Fikk flertall i Stortinget

Enigheten i revidert nasjonalbudsjett ble KrFs andre seier på barnehagefeltet torsdag. Under avstemmingen rundt bemanningsnormen i Stortinget, ble det klart at KrF fikk flertall for et forslag som partiet i utgangspunktet var alene om i Utdannings- og forskningskomiteen.

Ap, SV og Senterpartiet stemte imidlertid for KrFs forslag subsidiært etter at deres egne forslag ikke fikk flertall. I vedtaket heter det:

"Stortinget ber regjeringen komme tilbake i statsbudsjettet for 2019 med en plan for gjennomføring av bemanningsnormen som inneholder dekning av merkostnader for både offentlig og private barnehageeiere som sikrer at normen oppfylles i alle barnehager i løpet av overgangsordningen med varighet fram til 1. august 2019. Planen skal innrettes med sikte på en rettferdig fordeling mellom kommunene og bærekraftig økonomi i de små private barnehagene ved innføring av normen."

- Full seier for KrF i dag, altså?

- Det vil jeg påstå. Vi har kjempet for dette hele veien. Vi er for bemanningsnorm, men må ha penger for at det skal bli noe annet enn en nedtur. For KrF er barns levekår viktig. Og da vil vi bruke vår forhandlingsstyrke på nettopp disse sakene, sier Hans Fredrik Grøvan.

Powered by Labrador CMS