2. nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås, sier at funnene i rapporten underbygger de signalene som Utdanningsforbundet har fått fra sine medlemmer over lang tid.
2. nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås, sier at funnene i rapporten underbygger de signalene som Utdanningsforbundet har fått fra sine medlemmer over lang tid.

Ny rapport: I én av fem observasjoner var det ikke pedagogisk utdannet personale til stede

– Det er for store barnegrupper, for få ansatte, og for få barnehagelærere til stede, sier Hege Valås i Utdanningsforbundet til utdanningsnytt.no.

Publisert

Rambøll har på oppdrag fra Utdanningsforbundet forsøkt å kartlegge reelle gruppestørrelser, voksentetthet og pedagogtetthet i barnehagehverdagen.

– Undersøkelsen viser hvor mange barn det er per ansatte når vi tar hensyn til turnus, sykdom og annet fravær grunnet eksempelvis administrative eller praktiske oppgaver de ansatte må utføre, sier seniorkonsulent Jon Martin Sjøvold i rådgiverselskapet Rambøll til utdanningsnytt.no.

Hensikten har ifølge Utdanningsforbundet vært å "frembringe ny kunnskap om (...) gruppestørrelser, og å gi en mer nyansert beskrivelse av forholdet mellom antall barn og ansatte i barnehagene (...) enn hva som mulig gjennom tilgjengelig statistikk".

Målt på tre ulike tidspunkter på dagen

I arbeidet med rapporten har Rambøll samlet inn data via representative spørreundersøkelser til ansatte. Det er pedagogiske ledere og barnehagelærere som har besvart undersøkelsen i barnehagene.

De ansatte har rapportert hvor mange barn, ansatte og pedagoger som er tilstede i barnegruppene på tre ulike tidspunkter i løpet av dagen.

Innsamlingen av data startet våren 2017 og ble avsluttet våren 2018.

Flere funn

Utdanningsnytt melder om følgende funn:

  • I 51 prosent av observasjonene er det flere enn tre barn per voksen i småbarnsgruppene. 
  • I 31 prosent av observasjonene er det over ni barn per ansatt med pedagogisk utdannelse i småbarnsgruppene. 
  • I én av fem observasjoner er det ikke pedagogisk utdannet personale til stede i barnegruppene.
  • I 44 prosent av observasjonene er det ingen pedagoger til stede klokken 16.15.

- Underbygger signaler

2. nestleder i Utdanningsforbundet, Helge Valås, sier til utdanningsnytt.no at rapporten generelt underbygger det Utdanningsforbundet har fått signaler om i lang tid fra sine medlemmer i barnehagesektoren. 

– Det er for store barnegrupper, for få ansatte, og for få barnehagelærere til stede, sier hun. 

Små barnehager best?

Resultatene viser for øvrig at små barnehager (under 45 barn) har færre barn per ansatt og færre barn per ansatt med pedagogisk utdanning enn mellomstore (45-79 barn) og store (80+ barn) barnehager.

«Små barnehager har i gjennomsnitt 4,2 barn per ansatt og 9,4 barn per pedagogisk ansatt, mellomstore barnehager har litt flere barn per ansatt (4,7 barn) og litt flere barn per ansatt med pedagogisk utdanning (10,7 barn). Store barnehager har flest barn per ansatt (5,4 barn) og ansatt med pedagogisk utdanning (11,3 per ansatt)», heter det i rapporten.

Powered by Labrador CMS