Delta-leder Erik Kollerud.
Delta-leder Erik Kollerud.

Høringen: Vil ha krav om at en tredel av de ansatte skal være barne- og ungdomsarbeidere

«Delta er positive til at det stilles skjerpede krav til pedagogisk bemanning. For Delta er det meget viktig at et slikt skjerpet krav ikke kun inkluderer barnehagelærere, men også barne- og ungdomsarbeidere. Vi mener at det skal stilles krav om at en tredjedel av de ansatte i en barnehage skal være barne- og ungdomsarbeidere», skriver Delta i sitt høringssvar.

Publisert Sist oppdatert

Her er høringssvaret til Delta:

Høring om forslag til endringer i barnehageloven

Delta vil i vårt høringssvar kort kommentere de tre hovedtemaene i høringen; et lovfestet minimumskrav til grunnbemanningen, skjerpet krav til pedagogisk bemanning, og en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang til skole og SFO.

Lovfestet minimumskrav til grunnbemanning

Delta støtter at det lovfestes et minimumskrav til grunnbemanningen (en bemanningsnorm) i barnehagene. Vi ønsker imidlertid å være tydelige på at et slikt minimumskrav skal gjelde hele åpningstiden. I tillegg mener vi også at grunnbemanningen skal være den delen av bemanningen som faktisk er tilstede med barna. På avdelinger med to ped.ledere vil det forsvinne minimum 4t + 4t pga ubunden tid. Dette utgjør mer enn en arbeidsdag, i tillegg kommer møter, foreldresamtaler osv. Derfor bør det nedfelles i nytt lovverk at grunnbemanningen er det antallet som skal være tilstede sammen med barna til enhver tid.

Skjerpet krav til pedagogisk bemanning

Delta er positive til at det stilles skjerpede krav til pedagogisk bemanning. For Delta er det meget viktig at et slikt skjerpet krav ikke kun inkluderer barnehagelærere, men også barne- og ungdomsarbeidere. Vi mener at det skal stilles krav om at en tredjedel av de ansatte i en barnehage skal være barne- og ungdomsarbeidere. Delta mener at det må komme inn i nytt lovverk at barne- og ungdomsarbeidere skal være en del av det pedagogiske personalet. Ped.leder må fremdeles ha utdanning som barnehagelærer, eller annen treårig pedagogisk utdanning på høyskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk, men utover det skal barne- og ungdomsarbeidere utgjøre en del av det pedagogiske personalet.

Lovfestet plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide om barnas overgang til skole og SFO

Delta er positive til at en slik plikt lovfestes. Det er viktig at tilretteleggingen av overgangen barnehage/ SFO/ skole skjer gjennom et godt samarbeid mellom barnehage og skole, slik at det ikke bare er skolen som har ansvaret for dette.

Med vennlig hilsen
Delta

Powered by Labrador CMS