Mimi Bjerkestrand leder Følgegruppa for barnehagelærerutdanningen.
Mimi Bjerkestrand leder Følgegruppa for barnehagelærerutdanningen.

Ikke lenger mangel på barnehagelærere

Barnehagesektoren mangler ikke lenger barnehagelærere og opptaket øker jevnt, viser en ny rapport fra Følgegruppa for barnehagelærerutdanning.

Publisert Sist oppdatert

Følgegruppa for barnehagelærerutdanning (BLU) har levert en ny rapport og denne gangen er det gledelige nyheter. For ikke bare øker opptaket til utdanningen, det er også flere menn som søker.

Søknaden til barnehagelærerutdanningen har vært jevnt stigende de tre årene det har vært opptak til den nye utdanningen fra 2 713 studenter i 2013 til 2 960 studenter i 2015. Det har også vært en jevn økning av mannlige barnehagelærerstudenter gjennom de tre årene fra 456 studenter i 2013 til 543 studenter ved årets opptak.

Mannlige søkere utgjorde nesten 17 prosent av studentmassen i 2013, 17 prosent i 2014 og 18 prosent i 2015. Et trekk ved studentgruppen er at studentene blir stadig eldre ved avsluttet utdanning. Flere utdanninger tilrettelegger studier som forsterker denne tendensen i form av deltidsstudium og arbeidsplassbaserte studium.

Like stort frafall

Foreløpige tall som viser frafallet fra utdanningen, ser ikke ut til å være særlig forskjellig fra tidligere barnehagelærerutdanninger. NOKUT-evalueringen (2010) fant at gjennomsnittlig fullføring i barnehagelærerstudiet var på 60 prosent i perioden. Tallene nå viser 30 prosent frafall etter det andre studieåret for studentkullet 2013-2016.

Helt fram til årtusenskiftet var situasjonen slik at bare litt over halvparten av barnehagelærerne jobbet i barnehagen to år etter de hadde tatt eksamen. Så skjedde det en gledelig endring. Stadig flere av de nye barnehagelærerne valgte å jobbe i barnehage. Høsten 2007 var dette tilfellet for 77 prosent av dem som hadde tatt eksamen to år tidligere. Tallene som presenteres i rapporten viser at denne positive utviklingen har holdt fram til i dag.

Rapporten viser at tilbudet av barnehagelærere dekker dagens etterspørsel. At det fortsatt er et ikke ubetydelig antall dispensasjoner i noen deler av landet, skyldes sannsynligvis at noen barnehager opererer med flere barnehagelærere enn normen i barnehageloven krever. Det kan også være en viss geografisk ubalanse, selv innenfor områder som Oslo/Akershus, samtidig som det vil være et visst innslag av deltidsansettelse som vi så langt ikke har tatt med i beregningene.

Mangler ikke lengre barnehagelærere

Det betyr at det ved starten av inneværende barnehageår, vil være ansatt drøyt 6 200 flere barnehagelærere enn gjeldende pedagognorm krever. På samme måte kan man beregne når de nye normene som følger av Øie-utvalget vil nås. Målet om 50 prosent andel barnehagelærere kan nås allerede i august 2018.

Men dette forutsetter at de nye reglene innføres med umiddelbar virkning. Utvalget mener at om man venter til 2020, vil mange nyutdannede og potensielle barnehagelærere forsvinne på veien. Det vil derfor ha uheldige konsekvenser om iverksettelsen av Øie-utvalgets forslag blir iverksatt først i 2020. Det kan føre til at barnehagelærere må lete etter arbeid i andre sektorer, og noen av dem vil kanskje være tapt for barnehagesektoren. De uheldige konsekvenser ligger også i de signaler dette vil gi til de som tenker på å velge denne utdanningen.

Les hele rapporten her.

Følgegruppa for barnehagelærarutdanning ble utnevnt av KD i juni 2013. Den skal fram til juni 2017 følge innføringen av den nye barnehagelærarutdanningen og bidra til å sikre at reformen blir gjennomført etter KDs intensjoner og i tråd med gjeldende styringsdokument.

Rapporten er utarbeidet av Lars Gulbrandsen (Høgskolen i Oslo; Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, NOVA) Olav Kvitastein (Høgskolen i Bergen) og Svein Ole Sataøen Høgskolen i Bergen), på oppdrag fra følgegruppen. 

Powered by Labrador CMS