DEBATT

- De kommersielle kjedene har aldri vært noen pådrivere for å øke bemanningen. Hverken før eller etter at bemanningsnormen ble innført, skriver Anders Skrede.
- De kommersielle kjedene har aldri vært noen pådrivere for å øke bemanningen. Hverken før eller etter at bemanningsnormen ble innført, skriver Anders Skrede.

Svar til Kari Pape: Ja, la oss snakke om bemanning i kjedebarnehagene

Alle ønsker vel at barnehagene har best mulig bemanning? I alle fall foreldre og ansatte. Men hva med de kommersielle kjedebarnehagene? Skriver artikkelforfatteren.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Fagsjef i Læringsverkstedet, Kari Pape, skriver på barnehage.no at hun ønsker seg mer midler til bemanning i barnehagene. Det er helt riktig at det trengs bedre bemanning i barnehagene, spesielt med tanke på å sikre barna et godt tilbud i hele åpningstiden. Men de kommersielle kjedene har aldri vært noen pådrivere for å øke bemanningen. Hverken før eller etter at bemanningsnormen ble innført.

Bemanningsnormen ble innført blant annet som følge av lav bemanning i de store kommersielle kjedene, slik som Læringsverkstedet. I en rapport fra Telemarksforskning (2018) kom det frem at «barnehagekjeder har hatt lavere bemanning og gått med store overskudd».

Det fikk daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner til å reagere, som uttalte til Aftenposten: «At de største kjedene har svært høy avkastning, samtidig som bemanningen er lavere enn i kommunale og øvrige private barnehager, kan være et tegn på barnehagekjedenes inntekter ikke kommer barna til gode» (05.05.18).

En gjennomgang fra Utdanningsnytt i høst viser at de store kommersielle kjedene, inkludert Læringsverkstedet, fortsatt har lavere bemanning enn landssnittet for kommunale barnehager. Foreldredrevne og små enkeltstående barnehager har derimot bedre bemanning.

På landsmøtet i 2017 i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), som representerer eierinteressene i sektoren og der Læringsverkstedet er det mektigste medlemmet, ble det foreslått å anerkjenne voksentetthet som sentralt for kvalitet i barnehagen og støtte innføringen av en nasjonal bemanningsnorm. Landsmøtet vedtar politikken til organisasjonen, og gjennom vedtektene sitter kjedene med stemmeflertallet og slik makta i PBL. Forslaget ble stemt ned.

At kommersielle aktører operer med et minimum av bemanning er kanskje ikke så rart. Inntektssiden til barnehager er gitt. Hvis du driver kommersielt, altså med mål om fortjeneste, er det utgiftssiden du må kutte for å gå i pluss. Den største utgiftsposten i barnehager er lønn og pensjon.

Det skulle ikke være nødvendig å påpeke det opplagte: målet om kvalitet i barnehagene og målet om økonomisk profitt sammenfaller ikke. God bemanning, små barnegrupper og høy utdannelse hos ansatte er kostnadsdrivende. Profittmotivet vil derfor alltid utgjør en risiko for at forretningsmessige hensyn trumfer barnets beste.

Læringsverkstedets eier Hans Jacob Sundby havnet på Kapitals liste over milliardærer i 2019. Andre kjedebarnehageeiere på Kapitals milliardærliste er brødrene Adolfsen (Norlandia) og Eli Sævareid (FUS/Trygge barnehager).

Powered by Labrador CMS