Det er viktig at barn og unge så raskt som mulig får trygge og gode tilbud i henhold til sine rettigheter, poengterer Udir.
Det er viktig at barn og unge så raskt som mulig får trygge og gode tilbud i henhold til sine rettigheter, poengterer Udir.

Målet er å skaffe nok, og godt kvalifisert, personale

En ny støtteressurs skal hjelpe nyankomne til å komme raskt i arbeid, samtidig som det imøtekommer en utfordring i barnehagene.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsdirektoratet (Udir) skal utvikle en nettbasert støtteressurs rettet mot nyankomne som ønsker å arbeide i norske barnehager, skoler og SFO.

Den skal gi kompetanse - både til ufaglærte og faglærte - om sentrale lover og forskrifter, retningslinjer, verdier, kultur og praksis. Slik skal nyankomne som ønsker det få bedre forutsetning for å komme raskt i arbeid – blant annet i barnehagene.

Det kommer fram i en kunngjøring etter anskaffelsesforskriften. Det er anbudskonkurransen på det faglige innholdet i støtteressursen som nå lyses ut.

Viktig for barna

«Målet er at dette også vil kunne bidra til å imøtekomme utfordringen mange norske barnehager og skoler har med å skaffe nok og godt kvalifisert personale som følge av det store antallet nyankomne, særlig fra Ukraina» skriver Udir i sin beskrivelse.

Støtteressursen skal ikke gi formell kompetanse, men være et verktøy for de som ønsker å komme raskt i jobb.

I konkurransegrunnlaget poengteres det at barnehage og skole utgjør viktige arenaer for inkludering og integrering, og at det er viktig at barn og unge så raskt som mulig får trygge og gode tilbud i henhold til sine rettigheter.

Men også at dette legger press på barnehage- og skoleeiers kapasitet og kompetanse i oppvekstsektoren.

Setter av et halvår

«Voksne nyankomne har med seg unik kompetanse og erfaring og kan være viktige ressurser for samfunnet. Kartlegging av kompetansen til de nyankomne fra Ukraina tyder på at dette er en gruppe med høy utdanning. Mange av de nyankomne selv ser for seg at oppholdet i Norge kan bli langvarig, og mange er motivert for å delta i introduksjonsprogram, språkopplæring og arbeidsliv», heter det i bakgrunnsbeskrivelsen.

Formuleringen er fundert i arbeidet til en regjeringsnedsatt hurtigarbeidende gruppe som har sett på tiltak for økt arbeidsmarkedsintegrering blant fordrevne fra Ukraina.

Kostnadsrammen for oppdraget er satt til to millioner kroner. Oppgitt kontraktsperiode er 13. november 2023 til 1. mai 2024.

Powered by Labrador CMS