Fra og med august og det neste barnehageåret skal bemanningen økes i Semsbyen barnehage (nederst til høyre), Knapløkka barnehage (øverst til høyre) og Brekkeåsen barnehage i Tønsberg.
Fra og med august og det neste barnehageåret skal bemanningen økes i Semsbyen barnehage (nederst til høyre), Knapløkka barnehage (øverst til høyre) og Brekkeåsen barnehage i Tønsberg.

Prøveprosjekt: Øker bemanningen i tre kommunale barnehager

Vil økt bemanning i enkelte barnehager føre til bedre kvalitet? Det skal Tønsberg kommune finne ut.

Publisert

I forbindelse med behandlingen av budsjett- og økonomiplan i desember i fjor vedtok kommunestyret i Tønsberg et prøveprosjekt der tre barnehager får tilført en assistent i 100 prosent stilling og en pedagog i 100 prosent stilling, på toppen av dagens grunnbemanning. Det betyr at Semsbyen barnehage, Knapløkka barnehage og Brekkeåsen barnehage går inn i et nytt barnehageår med skikkelig forsterkning bemanningsmessig.

– Barnehagene er valgt ut fra resultatene i Levekårsundersøkelsen, og prosjektet skal gjennomføres i barnehager i områder som er ekstra utsatte. Vi har også valgt ganske like barnehager, slik at det vil være mulig å dra noen sammenligninger.

Det sier virksomhetsleder for kommunale barnehager, Bjørn-Erik Hammer, til barnehage.no.

Han forteller om en kommune der politikerne er opptatt av barns oppvekstvilkår.

– Flere partier gikk til valg på å øke grunnbemanningen i barnehagene, men med en kommuneøkonomi som har blitt betydelig strammere har det vært vanskelig å innfri. Derfor er vi veldig glade for at det er funnet rom til denne satsingen nå, sier han.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Virksomhetsleder for kommunale barnehager i Tønsberg kommune, Bjørn-Erik Hammer.</span>
Virksomhetsleder for kommunale barnehager i Tønsberg kommune, Bjørn-Erik Hammer.

– Ser behovene

I et debattinnlegg i Tønsbergs Blad skriver nestleder i Utvalg for oppvekst og opplæring i Tønsberg kommune, Gunhild Rui (Ap), blant annet:

De økonomiske rammene til Tønsberg kommune er trange. Den lokale handlefriheten er lav. Likevel, vi som lokalpolitikere ser de store behovene på oppvekstområder. I gjennom denne kriseperioden har situasjonen i barnehagene spesielt blitt tydelig. Arbeiderpartiet i Tønsberg er opptatt av å se barna og gjøre noe med den lille lokale friheten vi har. Derfor forslo vi, etter dialog med tillitsvalgte, et prosjekt med økt bemanning i noen barnehager og fikk med oss posisjonen på dette.

Prosjektet har en økonomisk ramme på nær fire millioner kroner, fordelt på 2021 og 2022. Etter at Tønsberg og Re ble slått sammen til en ny storkommune ved årsskiftet 2020 er det 27 ordinære kommunale barnehager, samt en åpen barnehage - og 25 private barnehager i kommunen.

– Vi er veldig spent på om prosjektet vil ha den effekten vi ønsker. Å øke grunnbemanningen i alle barnehagene vil jo uten tvil være en svært kostbar satsing, sier Hammer, og fortsetter:

– Det at politikerne har funnet en mulighet til å teste ut dette er svært positivt.

Prosjektet skal evalueres underveis. Det legges fram en sak for oppvekst og opplæring før neste budsjettbehandling der man vurderer om prosjektet skal fortsettes, gjøres permanent, utvides, reduseres eller avvikles, står det i vedtaket.

– Nå er det satt ned en arbeidsgruppe som blant annet skal finne ut hvordan prosjektet skal evalueres. I og med at prosjektperioden går over såpass kort tid, og at det samtidig er knapp tid fram til behandlingen av neste års budsjett, er det nødvendig å starte evalueringen tidlig, sier Hammer.

Kvalitet og sykefravær

Kvalitet i barnehagedagen og sykefravær er to hovedområder som skal følges gjennom prosjektperioden.

– Samtidig er det vanskelig å telle kvalitet. Målet med prosjektet er å heve kvaliteten, og å se hvordan dette vil slå ut ikke bare for de ansatte og på sykefraværet, men for barna - som jo er det barnehagen handler om. Dermed blir det viktig å finne de gode metodene for å evaluere prosjektet, sier Hammer, som håper å få Universitetet i Sørøst Norge med på laget, i tillegg til de evalueringene som gjøres internt. Også de ansattes fagorganisasjoner og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) inviteres til å komme med innspill.

Han understreker at prosjektet enn så lenge er helt i startgropa.

– Dette blir et veldig spennende prosjekt. Vi vet jo heller ikke hvordan korona-situasjonen er når vi kommer til august, og hvordan eventuelle smitteverntiltak vil spille inn på muligheten til å nyttiggjøre de ekstra ressursene i hele barnehagen.

Nå gleder han seg til å komme i gang.

– Vi skal ha et kvalitativt godt tilbud i barnehagene, og drive barnehager som er til det beste for barna. Det er det det handler om.

Powered by Labrador CMS