DEBATT

Fra venstre Grethe Barane fra Sørhellet barnehage, Utdanningsforbundets Ingvild Aga, Robert Ullmann fra Kanvas og Hege Sevatdal fra Oslo kommune møttes til debatt om organisering i barnehagene med ny pedagognorm. Til høyre debattleder Morten Solheim.
Fra venstre Grethe Barane fra Sørhellet barnehage, Utdanningsforbundets Ingvild Aga, Robert Ullmann fra Kanvas og Hege Sevatdal fra Oslo kommune møttes til debatt om organisering i barnehagene med ny pedagognorm. Til høyre debattleder Morten Solheim.

Nye normer tvinger barnehagene til å tenke nytt

«Når tre barn har tre kjeks - og så får to til. Da har vi et problem». Slik avsluttet Utdanningsforbundets Morten Solheim debatten om hvordan barnehagen skal ledes etter at den nye pedagognormen trer i kraft.

Publisert

Selv om det er bred enighet om at flere barnehagelærere fører til bedre barnehager, vil de nye normene for bemanning også gi utfordringer. I Oslo i dag gikk utfordringen til representanter fra kommunale og private barnehager, Utdanningsforbundet og kommuneledelsen: Når pedagognormen trer i kraft, hva er den beste måten å organisere barnehagelærerne på? 

Scenen var Lederforum 2018 i regi av Barnehageforum. Under vignetten «Løft en barnehage» møtes 400 styrere og pedagogiske ledere fra hele landet til faglig påfyll over to dager. Konferansen ble arrangert for første gang i fjor, med stor suksess. I år står både foredrag, debatt og gruppearbeid i plenum på programmet. 

Tjuvstartet

Debatten om bemanning ble ledet av Utdanningsforbundets Morten Solheim, som hadde med seg forbundsfelle Ingvild Aga, Robert Ullmann fra barnehagekjeden Kanvas, Grethe Barane fra Sørhellet barnehage og Hege Sevatdal fra Oslo kommune. 

Fra barnehagenes side var det tydelig at mange allerede er godt på vei: Grethe Barane fortalte tidligere på dagen om hvordan barnehagen hadde gjort stor suksess med å ha to likestilte pedagogiske ledere på hver avdeling. Mens Hege Sevatdal fortalte om målet om 50 prosent barnehagelærere og 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere som ble fastsatt i Oslo kommune i 2016. 

– Men bare i Oslo har vi rundt 350 barnehager, og vi har vært klare siden starten på at dette er noe som vil ta tid. Vi kan ikke si opp medarbeidere for å ansette barnehagelærere. 

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Fra venstre Grethe Barane fra Sørhellet barnehage, Utdanningsforbundets Ingvild Aga, Robert Ullmann fra Kanvas og Hege Sevatdal fra Oslo kommune møttes til debatt om organisering i barnehagene med ny pedagognorm.
Fra venstre Grethe Barane fra Sørhellet barnehage, Utdanningsforbundets Ingvild Aga, Robert Ullmann fra Kanvas og Hege Sevatdal fra Oslo kommune møttes til debatt om organisering i barnehagene med ny pedagognorm.

Robert Ullmann fra barnehagekjeden Kanvas sier de har prøvd og feilet i sine barnehager siden 2011. Kanvas har som mål at halvparten av de ansatte skal være utdannet barnehagelærere. I dag er andelen 49 prosent. 

– Vi gikk inn i prosjektet med tanke om at vi skulle øke andelen barnehagelærere, men organisere barnehagene som før. Da fikk vi tilbakemelding på at dette var sløsing med ressursene. Vi oppdaget etter hvert at hvis vi fortsatte å organisere barnehagene etter samme modell, gikk veldig mye av tiden til lederne bort til å veilede andre voksne heller enn å jobbe godt pedagogisk med barna. 

Må tenke nytt

Nettopp organisering var det sentrale temaet i dagens debatt. Som utdanningsforbundets Ingvild Aga påpekte: 

– Dette vil tvinge de ansatte i barnehagene til å tenke nytt. Rammeplanen er tydelig på at barnehagens utgangspunkt er å gi innhold og mening, her og nå. Et av de tydelige målene er at ansvar og roller i barnehagene må bli tydeligere. Behandlingen i Stortinget sørget for å plassere ansvaret hos barnehagestyreren, samtidig vil vi få flere barnehagelærere. Da åpnes det for en debatt om hvordan vi skal bruke barnehagelærernes kompetanse enda bedre enn i dag. 

Dagens debatt viste at det finnes mange måter å gjøre det på: 

– Jeg tror ikke det finnes noe fasitsvar på hvordan man skal organisere seg. Vi har ulike bydeler som har valgt ulike løsninger. Tilbakemeldingene tyder på at det kan være ulike utfordringer knyttet både til å ha en og to pedagogiske ledere per avdeling. Da kan det for eksempel være en løsning å ha lederansvar på for eksempel fagområder heller enn avdelinger, sier Sevatdal. 

Og får støtte fra Ullmann, som blant annet har barnehagelærere med ledelsesansvar for språk. 

– Men noe av det aller viktigste er at man skiller mellom pedagogisk ledelse og personalledelse, og at man får flere fagfolk nærmere barna. Det er en god del administrative ting som faller inn under den pedagogiske ledelsen; det må man slutte med. En annen ting som er viktig nå i tiden som kommer, er at alle må ha eierskap til og være involvert i prosessen, sier han. 

Hett tema: Plantid

Underveis i debatten tok debattleder Morten Solheim til orde for å stikke fingeren i såret, og gå løs på en av de vanskeligste temaene akkurat nå: Plantid. 

– Det er noe som er hyppig diskutert både i sosiale medier og andre steder akkurat nå. Med flere barnehagelærere vil det bli mindre tid til barna. Det er et organisatorisk problem mange i salen nok vil merke, sa han. 

I Sørhellet barnehage var fagarbeiderne kjapt på ballen, og var pådrivere for å få på plass en løsning som fungerte, fortalte Grethe Barane: 

– De ønsket at plantiden skulle tas ut samme dag. Få inn noen vikarer, så går det greit. Men da vi fikk økt andel pedagoger i kommunen, fikk vi samtidig ti prosent mer økonomiske midler enn det vi trengte - penger som ble brukt til å sette inn vikar, sier hun. 

Slik er neppe situasjonen mange steder i landet. Utdanningsforbundets Ingvild Aga peker på at dette lenge har vært et hett tema. 

– Selv om man utdannet seg til barnehagelærer for 15 år siden, er det ikke bare å komme på jobb hver dag og tro at man kan jobben. Det krever at man holder seg faglig oppdatert. Mange legger ned en stor innsats på fritiden for å bli bedre barnehagelærere. Vi må ha en avtale som gir tid og rom, også i samarbeid med andre i barnehagene, for å få til det kvalitetsløftet som kreves i rammeplanen. I dag er plantiden fire timer, men jeg opplever at det ikke er alle som får det, sier hun. 

Verken Oslo kommune eller Kanvas hadde noen fasit på hvordan dette kan løses best mulig. 

– Men jeg tror utfordringen blir lettere å løse jo flinkere man er til å se på konteksten. Jo mer rigid reglene er, jo vanskeligere blir det å få ti, sier Robert Ullmann. 

Han fikk støtte fra Hege Sevatdal. 

– Da vi innførte nye ordninger, gikk det samtidig ut beskjed om å finne gode, lokale løsninger. Barnehagene ble utfordret på å få det til. Nå er det viktige å se på hva vi får igjen med å ha flere pedagoger på plass. 

Powered by Labrador CMS