Hvorfor er hun så ofte syk?

For Anne kan ikke strikken tøyes lenger. Hun trenger flere kolleger.

Publisert Sist oppdatert

Jeg vil fortelle om Anne. Anne jobber som pedagogisk leder og er full av engasjement og energi. Hun er en svært dyktig fagperson og en ressurs for barnehagen hun er ansatt i. Men Anne er stadig vekk syk. Det oppleves som veldig belastende for henne selv, kolleger og barn. Barnehagen har ikke råd til å sette inn vikar for henne, aktiviteter må avlyses og planer endres. Selv går hun glipp av mye, både på arbeid og privat. Det går utover livskvaliteten hennes.

Anne befinner seg i en krevende arbeidsvirkelighet som er i kontinuerlig endring, med høye kunnskapskrav og hardt fysisk arbeidsmiljø. De siste årene har hun fått nye og flere oppgaver, som er av en mer administrativ art, og som går utover arbeidet direkte knyttet til barna. Anne opplever at avstanden mellom krav som stilles og muligheter hun har til å mestre disse, blir for stor. Hva er det som gjør at Anne opplever arbeidshverdagen sin på denne måten?

Telemarksforskning og Ernst & Young har sett på hva som har skjedd i barnehagene de siste årene. De har funnet en generell nedgang i ressursbruk; barnegruppene har blitt større og voksentettheten mindre. Det brukes mindre på fysiske arbeidsforhold og vedlikehold av bygg, og det har vært en tilbakegang i ressurser til barn med spesielle behov. Samtidig øker kravene til kvalitet. Forsker Asbjørn Grismo ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning mener at arbeidshverdagen i barnehagen ikke er overkommelig, og at de ansattes følelse av å ikke strekke til kan påvirke helsen negativt.

Les også: Dette er det tilbudet vi kan gi med de ressursene vi har
Les også: Lettere å være syk dersom arbeidet krever for mye

Anne ser at tilrettelegging, prosjekter som fører til økt bevissthet og bedre rutiner, samt innkjøp av ergonomiske hjelpemidler, er gode tiltak. Likevel oppleves de som bortkastede når hverdagen tar henne. Den er preget av høyt tempo, mange barn og altfor få ansatte. Hun sier: «Det er ikke på jobb jeg blir frisk».

Anne er tydelig på at strikken ikke kan tøyes lenger. Hun trenger flere kolleger i barnehagen som kan møte hvert enkelt barn der de er, trøste, veilede, hjelpe og støtte. Hun trenger flere som kan møte foreldrene i garderoben; kolleger som har vært sammen med barna og kan fortelle om hvordan dagen har vært. Hun trenger flere hender som kan forberede og servere mat, rydde og vaske. Anne må ha muligheten til å kunne fordele dokumentasjonsarbeidet, rapportskrivingen og evalueringsarbeidet på flere. Hun trenger flere øyne og ører som kan observere og legge til rette for hvert barns behov.

Det er derfor Anne er så ofte syk.

Powered by Labrador CMS