DEBATT

Med få ansatte og mange barn, gjelder det å holde maska, ikke slite seg ut og samtidig utføre planlagte aktiviteter uten at noen merker at det kun er to stykker på jobb.
Med få ansatte og mange barn, gjelder det å holde maska, ikke slite seg ut og samtidig utføre planlagte aktiviteter uten at noen merker at det kun er to stykker på jobb.

Greit nok? En hverdagsrapport fra Hole-barnehagen

Tidligvakten er syk i dag, så her er det bare å brette opp ermene og ta i mot dobbelt opp med barn. Vikar? Det får vi etter 16 dager.

Publisert Sist oppdatert

Slik starter en vanlig hverdag.

Det er tidlig morgen og jeg går gjennom barnehagen for å si hei til de andre tidligvaktene før jeg låser opp og slipper inn. På den siste avdelingen er det ingen voksen, men telefonen ringer. Det er tidligvakten der som er syk i dag. OK, det er bare å brette opp ermene å ta imot dobbelt opp med barn.

Neste voksne kommer om en time. De første 45 minuttene blir ganske så hektiske. Mange skal sees og hilses på, beskjeder om onkler og besteforeldre som skal hente i dag, hvem skal hentes tidlig, skal til tannlegen og jeg skriver post-it, smiler, tar imot en, nei to eller tre som gråter. Så er det frokosttid, vi rydder av bordet, setter oss og begynner å falle til ro og der står sannelig to mellomvakter i døra og smiler. Dagen er i gang.

Tidligvakta går hjem klokka 14.45, men den var jo ikke her denne dagen. Vi er fortsatt to på jobb til klokka 15.45 og da er det bare 45 minutter alene, men det er jo vanlig. Vikar? Nei, da må vedkommende ha vært syk i 16 dager før vi kan begynne å ta inn en "ny" ansatt. I mellomtiden må vi finne løsninger for å hjelpe til.

De to som er på jobb må ikke slite seg helt ut. Vi bytter rundt på ansatte eller "låner" bort noen barn til en annen avdeling, så går det bra denne gangen også, men er det forsvarlig i lengden?

Pedagogisk tilbud, hva er nå det?

Vi har en dagsrytme, eller timeplan om du vil, som vi skal gjennomføre uansett hva som skjer. Dagsrytmen er hverdagen vår og i barnehage/skole skal dette være et pedagogisk tilbud. Det verken kan eller vil vi velge bort. Den viktigste læringsarenaen er lek. Det høres så lett og hverdagslig ut, men det er i lek alle ting skjer. Sosial kompetanse, hva er nå det? Jo, i leken skal vi lære å fungere i fellesskap, lære å forhandle, diskutere, krangle, bli venner igjen, tolerere, samarbeide, være løsningsorienterete, gjøre avtaler, være kreative, skape, snakke, lytte også videre, også videre…

Barn er født med muligheten til å utvikle alle disse egenskapene. Vi voksne skal hjelpe og veilede barna til all denne kunnskapen. For at de skal bli gode og kompetente trenger de masse repetisjoner og tid til å feile, prøve igjen og til slutt mestre.

Det må være voksne nok til å følge med, delta, veilede og tilrettelegge, slik at hvert enkelt barn får den hjelp og støtte de har behov for. Sosial kompetanse er bare en av mange ting et barn må få kunnskap om i disse viktige barneårene der grunnlaget for fremtiden legges.

Den tredje pedagog

I tillegg til tilstedeværende voksne må vi ha et godt fungerende fysisk miljø. Vi må være bevisste på omgivelsene våre. Rommet rundt oss kalles den tredje pedagog enten det er inne eller ute. Denne pedagogen skal tilrettelegges slik at det enkelte barn møter utfordringer i hverdagen og frister til ny læring og kunnskap. Igjen må de voksne være "logget på" se det enkelte barn og dets behov for ny kunnskap og læring.

Hva trenger vi?

Hva trenger vi for å klare alle disse oppgavene og alle de andre oppgavene vi er pålagt? Jo, vi trenger å være det antall voksne på jobb til enhver tid som er nedfelt i lover og regler. Vi trenger økonomi til å sette inn vikarer når "epidemiene" tar oss. Vi trenger fysisk inne- og utemiljø, der helse, miljø og sikkerhet er i varetatt og med dyktige folk/driftsteknikere, som kan hjelpe oss å vedlikeholde. Vi trenger "Hundremeterskog" i nærmiljø, men også god tilgang på natur, der vi kan lære om naturens mangfold og barn får utdanning i å ivareta og vedlikeholde kloden vår på en bærekraftig måte. Barna er jordens fremtid.

Se tilbake på starten av denne artikkelen og tenk etter om det er greit nok at det mangler ansatte? Greit nok i en dag? En uke? 16 dager? Er det greit nok at hus og hage forfaller? Litt? Middels? Mye?

Vi trenger å bli sett, hørt og ivaretatt av de som forvalter både den myke og den harde kapital. Utdanningsforbundet i Hole appellerer til politikerne om å sette barna og kvaliteten på deres oppvekst i fokus.

Powered by Labrador CMS