Førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Ellen Os.
Førstelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Ellen Os.

Forsker: – Kvaliteten i norske barnehager ikke like god som forventet

Forskningsprosjektet «Blikk for barn» avdekker store sprik i barnehagekvaliteten for de yngste barna. Tirsdag og onsdag presenteres resultater fra prosjektet under konferanse i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Stadig flere av de yngste barna i Norge går i barnehage. Fra år 2000 til 2017 har andelen 1- og 2-åringer med barnehageplass økt fra 37 prosent til 82 prosent, ifølge SSB.

I prosjektet «Med blikk for barn – kvalitet i barnehagen for barn under 3 år» har forskere fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) sammen med UiS, UiT og NTNU undersøkt om endringer i organiseringen, fra de tradisjonelle barnehagene med små grupper mot mer variert inndeling av grupper og gruppestørrelse, virker inn på kvaliteten og livet for barn under 3 år i barnehagen.

Varierende kvalitet

Blikk for barn er et av de største forskningsprosjektene knyttet til barnehage i Norge, og prosjektet har avdekket store forskjeller mellom barnehagene, skriver NRK.

– Kvaliteten i norske barnehager er ikke like god som forventet. Jeg er overrasket over funnene, for jeg hadde trodd det var bedre, sier førstelektor ved HiOA, Ellen Os til NRK.

Undersøkelsen av 206 barnegrupper viser at ni prosent av gruppene ligger i kategorien som forskerne definerer som god kvalitet. 78 prosent har en middels kvalitet og 13 prosent havner i det nedre området, skriver NRK.

Os sier barnehagene er under stort press fordi det er så mange barn under 3 år, og for få voksne til å dekke barnas behov. Hun mener det får konsekvenser for sikkerheten og for barnas læring.

Fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim, mener kvaliteten kan ha gått på bekostning av fokuset på å bygge ut kapasitet. Han mener det er alvorlig og sier til NRK at det ikke skal ha noe å si hvor du bor eller hvilken barnehage du får barna inn i.

– Vi skal sørge for at det skal være nok voksne på jobb, og for at sikkerheten og kvaliteten skal være god, sier Asheim til NRK.

Refser regjeringen

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, sier til NRK Nyhetsmorgen at det er grunn til å være bekymret over det som kommer fram.

På spørsmål fra NRK om hva som skal til, svarer han:

– Forskningen er helt entydig på dette, sektoren er helt entydig. Alle partier bortsett fra Frp vet egentlig hva vi trenger å gjøre her. Og det vi trenger er å gjøre det som Øie-utvalget sa for fem år siden: Vi trenger en bedre bemanningsnorm, og at minst halvparten av ansatte i norske barnehager er barnehagelærere, sier Handal.

Han legger til at dette er noe norske myndigheter har visst i fem år og som det har vært en kamp å få poltikerne til å forstå betydningen av.

– Men nå er vi der at vi har et flertall på stortinget for å gjøre noe med dette. Problemet er at vi har en regjering som drar beina etter seg og ikke gjør det alle er enige om, sier Steffen Handal til NRK Nyhetsmorgen.

Konferanse denne uken

Tirsdag og onsdag denne uken arrangeres en sluttkonferanse for forskningsprosjektet Blikk for Barn, i Oslo. Her vil det bli presentert resultater fra fem års forskning om de aller yngste barna i barnehagen.

Barnehage.no vil være til stede under konferansen og vil komme tilbake med mer stoff om kvaliteten på barnehagetilbudet for barn under tre år.

Om forskningsprosjektet:

Blikk for barn er et forskningsprosjekt som har undersøkt ulike sider ved omsorg, lek og læring for de yngste barna i barnehagen. Prosjektet har sett på barn i tradisjonelle, små grupper og i større, fleksible grupper, og analysert hvordan gruppestørrelse virker inn på kvaliteten. Forskerne har også sett på betydningen av små barns møte med estetiske prosesser.

Forskerne har brukt en kombinasjon av kvantitative og kvalitative tilnærminger.

Prosjektet har vært finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2012-2017. HiOA har vært prosjekteier, og forskningen har blitt gjennomført i samarbeid med Universitet i Stavanger, UiT – Norges arktiske universitet, og NTNU.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS