SV-leder Audun Lysbakken ønsker å forby utbytte på privat barnehagedrift.
SV-leder Audun Lysbakken ønsker å forby utbytte på privat barnehagedrift.

– Regjeringen har sviktet barnehagene

Det har skjedd altfor lite på barnehagefronten de siste tre årene, mener SV-leder Audun Lysbakken.

Publisert Sist oppdatert

– Etter at det var mye reformer og skjedde mye i barnehagene under den rødgrønne regjeringen, har det stått veldig stille under kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Utviklingen av barnehagefeltet har stoppet opp, og det synes jeg er veldig trist for vi er ikke i mål med å bygge fremtidens barnehage. Det er store løft som fortsatt gjenstår, sier Audun Lysbakken til barnehage.no.

SV-lederen etterlyser et nytt trøkk i barnehagepolitikken for å komme i mål med den store barnehagereformen (fra 2003).

Ønsker seg 50 prosent pedagoger

Lysbakken gikk nylig inn i Utdanningskomiteen på Stortinget og har med det tatt over ansvaret for barnehagepolitikken i partiet. Han mener det er særlig tre ting regjeringen bør ta tak i; å senke maksprisen, jobbe for å få til to barnehageopptak i året og gjennomføre et kompetanseløft ved å innføre en styrket pedagognorm.

SV fremmet forslag i Stortinget i fjor høst om å innføre en lov som krever at 50 prosent av de ansatte i alle barnehager skal ha barnehagelærerutdanning.

– Vi fikk Stortinget et stykke med oss på veien på det, og det ble bestemt at regjeringen skulle vurdere det når normen for økt voksentetthet skal innføres frem mot 2020, forteller Lysbakken. Han mener dette ikke er godt nok.

SV-lederen viser til den siste rapporten fra Følgegruppa for barnehagelærerutdanning (BLU), som avdekker at barnehagesektoren ikke lenger mangler barnehagelærere og at opptaket til utdanningen øker jevnt. I rapporten antydes det samtidig at Øie-utvalgets anbefaling om 50 prosent barnehagelærere, kan nås allerede i august 2018.

– Opptaket til utdanningen øker og vi har etter hvert tilgang på de barnehagelærerne som trengs for å kunne gjennomføre et sånt løft. Da mener jeg det ikke lenger er noen grunn til å si at dette bare skal vurderes. Regjeringen burde kunne si at dette skal gjøres og at det skal innføres raskt, sier Lysbakken.

– Det viktigste vi kan gjøre for å øke kvaliteten i barnehagene våre er å få både en norm for voksentetthet og en økt pedagogandel, fortsetter han.

To barnehageopptak

I tillegg til økt pedagogandel, er det også viktig å få på plass to barnehageopptak i året for å kunne nå målet i barnehagereformen om nok barnehageplasser til alle, mener Lysbakken.

– Det er fortsatt altfor mange som må vente altfor lenge på barnehageplass, sier SV-lederen.

Med dagens regler har barn født før 1. september rett til barnehageplass innen utgangen av august det året de fyller ett. Tidligere i år kom regjeringen med et forslag om at også barn født i september og oktober skal få rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år. Forslaget er nå ute på høring.

– Det er vel og bra, men samtidig sier regjeringen at de ikke vil komme med noe mer og at det ikke er noe mål å få til to opptak. Det er altfor defensivt for det skaper fortsatt store vansker for mange familier at opptaket er så lite fleksibelt som det er, sier SV-lederen, som mener skrinleggingen av målet om to opptak er et løftebrudd fra Høyre.

­– Maksprisen må ned

I fjor hevet regjeringen maksprisen for barnehageplass og innførte samtidig en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen, som går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin til barnehagen. Maksprisen fra 1. januar 2016 er 2 655 kroner per måned, mens inntektsgrensen for å få reduksjon i foreldrebetalingen i år er 486 750 kroner.

– Regjeringen har nå satset på at de aller fattigste skal få billigere barnehage, men det er mange med dårlig økonomi som kommer rett over denne grensen og som nå faktisk får dyrere barnehage. Det er et skritt i feil retning, sier Lysbakken, som mener at maksprisen bør senkes.

– Det vil sørge for at alle får et godt tilbud, både de som har dårligst råd og de som har nest dårligst råd, som i dag er de som taper veldig på dagens ordning, sier han.

Lysbakken synes barnehagefeltet har vært for lavt prioritert under den nåværende regjeringen, og oppfordrer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til å komme mer på banen når det gjelder barnehage i tiden fremover.

– Nå må han bli den barnehageministeren som Norge har manglet de tre siste årene, oppfordrer han.

– Satser mer på kvalitet enn tidligere regjeringer

Kunnskapsministeren er uenig i Lysbakkens påstand om at regjeringen ikke har prioritert barnehageområdet.

– Denne regjeringen satser mer på kvalitet i barnehagen enn noen tidligere regjering. I 2016 vil vi bruke totalt 410 millioner kroner på tiltak for å fremme kvalitet i barnehagen. Det er langt over en dobling av bevilgningen siden vi tiltrådte. Det står i sterk kontrast til forrige regjering, som utelukkende fokuserte på kvantitet i barnehagepolitikken, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en e-post til barnehage.no.

Røe Isaksen påpeker at den nåværende regjeringen har gjort barnehagen mer tilgjengelig for de som har minst.

– Da vi tok over etter SV i Kunnskapsdepartementet var det ingen minstekrav til moderasjonsordninger i barnehagen. Vi har innført en kraftig moderasjonsordning for de som tjener minst, og har i tillegg innført gratis kjernetid for lavinntektsfamilier. SV hadde åtte år på seg til å legge bedre til rette for at også barn fra fattige familier skulle få bedre tilgang på barnehageplass, men billigere barnehageplasser rettet inn mot de med lavest inntekt ble aldri prioritert av de rødgrønne, sier kunnskapsministeren.

At Høyre har lovet to barnehageopptak i året, avises også av Røe Isaksen.

– Lysbakken burde ha fått med seg at vi aldri har lovet to opptak. Vi har lovet mer fleksibelt opptak, og det leverer vi på. Vi har finansiert 3 400 nye barnehageplasser og endrer barnehageloven slik at ettåringer født i perioden 1. september til 31. oktober gis rett til plass fra den måneden de fyller ett år, sier Røe Isaksen.

Powered by Labrador CMS