Ullensaker kommune passerte 41.000 innbyggere i tredje kvartal 2021. SSBs befolkningsframskrivninger peker mot et folketall på nær 46.000 i 2030.

Ullensaker kommune passerte 41.000 innbyggere i tredje kvartal 2021. SSBs befolkningsframskrivninger peker mot et folketall på nær 46.000 i 2030.

Forventer økning på 700 barn. Målet er at de skal gå i barnehager eid av kommunen

I Ullensaker planlegges en storstilt utbygging av kapasiteten i den kommunale barnehagetjenesten.

Publisert

Ullensaker kommune forventer en vekst på 700 barnehagebarn de neste ti årene, skriver Romerikes Blad/Mitt Jessheim (krever innlogging).

Da lokalpolitikerne fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Rødt sist uke presenterte sitt budsjettforslag Ullensaker for 2022, inneholdt det blant annet en plan om å øke andelen kommunale barnehager.

Høy andel private

Barn i barnehagealder

Ullensaker hadde 2.262 barnehagebarn i 2020. Av disse gikk 1881 i private barnehager, mens 381 barn gikk i kommunale barnehager.

Kilde: Udir (Utdanningsdirektoratet)

– Ullensaker er blant kommunene i landet med høyest andel private barnehager. Målet vårt er å sørge for at flest mulig av de 700 nye barnehageplassene skal være kommunale. Hvis vi lykkes med å bygge ut alle plassene kommunalt, øker vi den kommunale andelen fra 16,8 prosent til nærmere 40 prosent, forklarer Lars F. Hjetland (Ap) i hovedutvalget for skole og barnehage i Ullensaker til avisa.

Hovedutvalgslederen presiserer at posisjonspartiene verken vil legge ned eller kjøpe private barnehager, men viser til at administrasjonen har sagt at det rent faglig er fornuftig å øke andelen kommunale barnehager, og at det vil gi kommunen bedre økonomisk forutsigbarhet.

Til tidlig innsats

I budsjettforslaget fra koalisjonspartiene ligger også to millioner kroner øremerket til en satsing på spesialpedagogikk og språkopplæring. Pengene hentes fra eiendomsskatt fra næringseiendom.

– Vi ser behovet for større ressurser i tidlig innsats i barnehagen. Det er viktig for oss å styrke laget rundt barna og hjelpe dem med utfordringer tidligst mulig. Slik får vi mindre kostnader rundt barna senere i utdanningsløpet, samtidig som det er bra for barna selv, sier Hjetland til Romerikes Blad.

Ullensaker kommune passerte 41.000 innbyggere i tredje kvartal 2021, og SSB (Statistisk sentralbyrå) forventer et folketall på nær 46.000 i 2030.

Powered by Labrador CMS