I motsetning til mange andre norske kommuner blir det flere barn i barnehagealder i Hamar.
I motsetning til mange andre norske kommuner blir det flere barn i barnehagealder i Hamar.

I fjor la de ned to barnehager. Nå må de finne 60 nye plasser

Hamar kommune går mot strømmen, og hadde rekordhøy befolkningsvekst i 2021. Det gir utfordringer for barnehagetilbudet.

Publisert

Siden 2014 har det blitt nesten 18 000 færre barnehagebarn her i landet. Det betyr også at det har blitt færre, og noe større, barnehager i Norge. I svært mange kommuner er barnetallene synkende.

Men ikke i Hamar:

I 2021 hadde Hamar kommune en rekordhøy befolkningsvekst på 1,56 prosent (490 personer), mot 0,63 prosent for resten av landet. Det gjør seg også gjeldende i økning av barn mellom null og fem år. Totalt har det blitt 119 flere barn i denne alderen fra desember 2020 til desember 2021 i Hamar, ifølge en sak i Hamar Arbeiderblad (krever innlogging).

Hamar kommune har 16 kommunale og 12 private barnehager inkludert en familiebarnehage. Dette gir totalt 1305 barnehageplasser, med 375 barnehageplasser øst for E6 og 930 barnehageplasser i sentrum, ifølge kommunens utkast til barnehagestrategi, som nå er på høring.

Nå har kommunen 347 søkere til i alt 304 ledige barnehageplasser, og må opprette 60 nye barnehageplasser for å få plass til alle som har rett til plass fra høsten av.

Samtidig: I fjor høst la kommunen ned to små kommunale barnehager med til sammen 51 plasser. Den ene barnehagen med bakgrunn i at den ikke var godkjent etter forskriften om miljørettet helsevern i skoler og barnehage, den andre fordi den hadde for få søkere.

Ifølge befolkningsberegningene fra SSB kan Hamar forvente en ytterligere vekst av barnehagebarn fram mot 2025.

For kommunen innebærer økningen i plasser en ekstrabevilgning til barnehage på 6,6 millioner kroner fra 1. august og ut 2022. Utover det må kostnadene innarbeides i kommunens handlings- og økonomiplan, ifølge avisen.

Kommunestyret må også ta stilling til om kommunen skal ta over den private barnehagen Hompetitten på Ridabu. Der ønsker driverne å gi seg. Barnehagen har i dag 17 barn, men ble nylig godkjent for 25.

Kommunedirektøren anbefaler at kommunen tar over barnehagen, og øker barnetallet til 25. De ansatte (4,1 årsverk) vil bli ansatt i Hamar kommune, og barna som går der i dag, vil få tilbud om plass i den nye kommunale barnehagen, som vil beholde navnet Hompetitten, står det videre i saken.

Powered by Labrador CMS