Ifølge lovverket er ikke lov å ta med barna ut i båt i regi av barnehagen, som har vært tradisjon blant annet i Strusshamn barnehage på Askøy (bildet). Men inntil nytt lovverk er på plass, gir Sjøfartsdirektoratet et begrenset unntak fra regelverket.
Ifølge lovverket er ikke lov å ta med barna ut i båt i regi av barnehagen, som har vært tradisjon blant annet i Strusshamn barnehage på Askøy (bildet). Men inntil nytt lovverk er på plass, gir Sjøfartsdirektoratet et begrenset unntak fra regelverket.

Ble nedlesset av høringssvar - utsetter nye båtregler for barnehager

Inntil nytt regelverk trer i kraft kan barnehager, skoler og leirskoler fortsette sine aktiviteter knyttet til sjøvett og opplæring som før, er meldingen fra Sjøfartsdirektoratet.

Publisert

  Vi kan jo ikke bare kapitulere, vi må slåss!

Det sa Lise Lauvik, styrer i Langøy friluftsbarnehage, om reglene for båtbruk i barnehage. Barnehage.no har blant annet tidligere skrevet om Strusshamn barnehage på Askøy og Sævarhagen FUS barnehage ved Stord som begge valgte å slutte å bruke båt etter at de ble oppmerksomme på de strenge reglene.

For i skipssikkerhetsloven faller barnehagene inn under begrepet «næring». Det betyr at for å få lov til å ta med barna ut i båt, må man blant annet ha fritidsbåtskippersertifikat eller fiskebåtskippersertifikat klasse C. I tillegg må båtfører blant annet gjennom et 120 timers sikkerhetskurs.

Stort engasjement

Noe mange har ment er meningsløst: Også styremedlem Hans Lauvik i Langøy friluftsbarnehage engasjerte seg sterkt, og stilte blant annet til radiodebatt i NRK Hordaland. Der møtte han kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Dag Inge Aarhus. Temaet engasjerte også flere politikere: Øystein Langholm Hansen og Tellef Inge Mørland fra Ap og Høyre-politiker Tom-Christer Nilsen stilte alle skriftlig spørsmål til næringsministeren om forskriften.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ba deretter Sjøfartsdirektoratet se på regelverket. I den forbindelse uttalte han at han håper det lar seg gjøre å få til et regelverk som ivaretar sikkerheten til barna i kombinasjon med at barnehager og skoler får fortsette å bruke båt.

FAKTA: Dette sier reglene

For barnehager som i barnehagedriften benytter egen båt, gjelder forskrift om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer. Denne forskriften gjelder for rederier som opererer i norsk territorialfarvann, og på elver og innsjøer. I denne sammenheng anses barnehagen for å være «rederi» etter forskriften.

Krav om kurs og sertifikat:

Den som fører båten må ha sertifikat tilpasset fartøyets størrelse. For båter under 15 meter er det krav om fritidsbåtskippersertifikat eller fiskeskippersertifikat klasse C.

I tillegg til båtførersertifikat må vedkommende:

 • Gjennomføre og bestå et kurs på 120 timer med sikkerhetsopplæring.
 • Legge frem helseerklæring for båtføreren
 • Ha gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring i passasjer- og krisehåndtering og sikkerhet på passasjerskip.

Forskriften gjelder i alle tilfeller hvor båten er i bruk. Det innebærer at det ikke kan gjøres fravik fra kravet om fritidsbåtskippersertifikat, selv om båten kun benyttes i et avgrenset område, nært land, med få barn, med mange voksne og lignende tilfeller. Leier barnehagen inn en båt med båtfører er det viktig å påse at vedkommende har godkjent sertifikat i henhold til forskriften.

Før jul i fjor ble det nye lovforslaget sendt på høring, med noen - for barnehagene - viktige endringsforslag: 

 • Forskriften avgrenses oppad til fartøy med 24 meter største lengde
 • Betydelige forenklinger for fartøy med maks 25 hk/19 kW
 • Rutefartbegrensningen fjernes
 • Innføring av meldeplikt for rederier med fartøy som følger forskriften

Fikk svar på tiltale

Næringsministeren ba også Sjøfartsdirektoratet om å prioritere arbeidet - samtidig som han oppfordret de som har synspunkter om å sende høringsinnspill til direktoratet.

Han har fått svar på tiltale: 

I dag kom meldingen fra Sjøfartsdirektoratet om at endringen i lovverket, som var ventet i vår, blir utsatt. Årsaken er mange høringssvar. 

På grunn av mange høringssvar vil det ta tid å fastsette nytt regelverk for fartøy som fører 12 eller færre passasjerer. Sjøfartsdirektoratet gir derfor et begrenset unntak fra regelverket for de som driver med sjøvettopplæring i regi av barnehager, skoler eller lag og foreninger, står det i pressemeldingen fra direktoratet.

Det betyr at inntil nytt regelverk trer i kraft kan barnehager, skoler og leirskoler fortsette sine aktiviteter knyttet til sjøvett og opplæring som før, uten at det er nødvendig å søke om dispensasjon.

De som bruker båt må da følge reglene som gjelder for fritidsfartøy.

Anbefaler sikkerhetstiltak

I tillegg anbefaler Sjøfartsdirektoratet at aktørene også oppfyller følgende, står det videre: 

 • Fartøyet opererer i maksimum 10 knop
 • Fører av fartøyet har båtførerprøven
 • Det er god mobildekning i området og mobiltelefonen oppbevares i vanntett futteral
 • Alle om bord er iført egnet flyteutstyr under hele seilasen
 • Fartøyet har om bord en innretning som gjør det mulig å plukke opp en person fra vannet

Sjøfartsdirektoratet opplyser ikke når de venter å ha det nye forslaget klart, men at det ikke vil skje i inneværende båtsesong. 

Powered by Labrador CMS