Ekstra BASIL-runde i mars – barnehagene må rapportere nye tall

Utdanningsdirektoratet vil skaffe seg bedre innsikt – barnehagene må melde inn ekstra tall i BASIL innen 26. mars.

Publisert

Utdanningsdirektoratet ønsker nemlig å få bedre innsikt i barnehagehverdagen vinteren 2021. Dermed gjennomfører de en ekstra runde med datainnsamlinger i mars.

– I undersøkelsene vil vi blant annet kartlegge hvilke konsekvenser smitteutbrudd og smitteverntiltakene har hatt, hvilket tilbud barn og unge får, og hvordan tilbudet er sammenlignet med det ordinære tilbudet, skriver Utdanningsdirektoratet på sine nettsider.

BASIL åpner for innrapportering 8. mars, og svarfrist er satt til fredag 26 mars. Åpne barnehager skal ikke rapportere i denne runden.

Barnehagene skal rapportere om:

  • Fraværsårsaker til barn og ansatte i uke 7
  • Vikarbruk i perioden 4. januar – 1. mars
  • Åpningstider og stenging av barnehagen i perioden 4. januar – 1. mars
  • Planleggingstid i perioden 4. januar – 1. mars
  • Tilbud til barn med spesialpedagogisk hjelp, og minoritetsspråklige barn i perioden 4. januar – 1. mars
  • Om barnehagen har hatt økte kostnader og mottatt ekstra midler fra kommunen i perioden 4. januar – 1. mars
  • Kohorter (gruppestørrelse) i perioden 4. januar – 1. mars
Powered by Labrador CMS