Ingunn Størksen er professor i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS) og senterleder for barnehageforskningssenteret FILIORUM. I tillegg har hun vært en av  prosjektlederne for Agderprosjektet.
Ingunn Størksen er professor i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS) og senterleder for barnehageforskningssenteret FILIORUM. I tillegg har hun vært en av prosjektlederne for Agderprosjektet.

– Viktig at barnehagen er i stadig utvikling

De to barnehageforskningssentrene FILIORUM og BARNkunne ønsker å skape en møteplass for forskere og praksisfeltet. Nå samarbeider de om en to dagers konferanse viet til formidling av barnehageforskning.

Publisert

I dag og i morgen er nærmere 250 forskere, ph.d-kandidater, representanter fra praksisfeltet og barnehageeiere samlet i Stavanger for å delta på Norsk Barnehageforskningskonferanse 2019.

Tema for konferansen er «lek og samspill i den mangfoldige barnehagen».

– Meningsfull lek og et trygt samspill er avgjørende for at barn skal ha en god hverdag, sier Ingunn Størksen om valget av tema. Hun er professor i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS) og senterleder for barnehageforskningssenteret FILIORUM.

– Spør man barn hva som er det viktigste i barnehagen, vil de ofte svare det å få leke og ha det gøy med venner. Leken og samspillet danner grunnlaget for all læring og utvikling i tidlig alder, sier Størksen.

– Et møtepunkt

Konferansen er et samarbeid mellom de to barnehageforskningssentrene FILIORUM ved UiS og BARNkunne ved Høgskulen på Vestlandet.

De to sentrene, som begge åpnet i august 2018, er finansiert av Forskningsrådet med 25 millioner kroner hver over fem år.

– Hvorfor ønsker FILIORUM og BARNkunne å samarbeide om en slik konferanse?

– I Norge har vi en god barnehage med stolte tradisjoner. Likevel er det viktig at barnehagen stadig er i utvikling og baseres på oppdatert kunnskap om barns lek og samspill, trivsel og læring. Det finnes mye spennende forskning på området, og Norsk Barnehageforskningskonferanse 2019 utgjør et møtepunkt for å dele denne, sier Størksen.

– Vi håper at deltakerne skal bli inspirert av ny forskning – både i praksis og forskning – og at nye nettverk kan dannes på tvers av tradisjoner og tilhørighet, fortsetter hun.

Størksen forteller at dette er første gang konferansen arrangeres, men at de legger opp til at det skal bli en årlig hendelse.

Håper på innspill fra praksisfeltet

For å kunne skape en solid kunnskapsbase for den norske barnehagesektoren, er det viktig at forskere kommer sammen og lytter til hverandre og gir innspill til hverandres forskning, mener Størksen.

– Vi håper deltakere fra praksisfeltet vil gi viktige innspill til forskningen og at de skal oppleve at de får med seg ny kunnskap til sitt videre arbeid, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS