Flere utfordringer ved store barneverntjenester

En ny rapport om interkommunalt barnevern avdekker at kvaliteten på barneverntjenesten ikke nødvendigvis henger sammen med størrelsen på tjenesten.

Publisert Sist oppdatert

202 av landets kommuner samarbeider i dag om barnevern med andre kommuner. I alt finnes det 63 slike samarbeid.

Det skriver Nordlandsforskning.no.

Therese Andrews fra Nordlandsforskning har sammen med sine kolleger Bjarne Lindeløv og Annelin Gustavsen studert disse samarbeidene. De har intervjuet og sendt ut spørreskjemaer til personer som jobber med barnevern i de samarbeidende kommunene.

– I hovedsak finner vi at de interkommunale barneverntjenestene fungerer godt. Men vi ser også noen utfordringer. I flere samarbeidsregioner er det store geografiske avstander. Dermed går mye av arbeidstiden med til reising. Om barnevernsarbeideren bruker store deler av dagen på å kjøre til brukeren, sier det seg selv at det blir mindre tid til faglig arbeid, sier Andrews til Nordlandsforskning.no.

Det er bred enighet blant respondentene om at flere ansatte ikke gjør at barnevernet blir bedre. Flere oppgir dessuten at gode ledere er vel så viktig som størrelsen på tjenesten.

Andre utfordringer som trekkes frem i rapporten er at store enheter fører til mindre oversiktlighet, mer byråkrati og økt møtevirksomhet. I tillegg taper man nærheten til brukerne og lokalmiljøet.

Forskerne peker imidlertid også på flere fordeler ved store barnevernsenheter. Det fører blant annet til større fagmiljø og kompetansebredde. Store enheter gjør også at man unngår at barnevernansatte har for nære relasjoner til brukerne.

Les hele rapporten her.

Powered by Labrador CMS