Styreleder Jahn-Karsten Nielsen og styrer Linn Almendingen i Barnetun barnehage i Brønnøysund. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
Styreleder Jahn-Karsten Nielsen og styrer Linn Almendingen i Barnetun barnehage i Brønnøysund. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Trakk saken mot kommunen: Barnetun stenger dørene om to uker

I morgen og fredag skulle Barnetun barnehage møtt Brønnøy kommune i tingretten, for å få mulighet til å drive videre i lokalene de har leid i 33 år. Men nå trekker barnehagen saken, og forbereder seg på å stenge dørene. 

Publisert

– Vi har lenge vurdert fram og tilbake hva vi skulle gjøre. Avgjørelsen satt langt inne. Samtidig måtte vi til slutt ta det store overblikket: Hvis vi vant denne saken, hva var det egentlig vi vant? Jo, vi ville vunnet et år med videre drift - og en eviglang kamp mot kommunen. 

Det sier Linn Almendingen, styrer i Barnetun barnehage. 

Bakgrunnen for saken er kort fortalt at leiekontrakten til barnehagen, som i dag ligger i Brønnøy idrettshall, utløper 30. juni. Skulle barnehagen drive videre i nye lokaler, måtte de søke om godkjenning og tilskudd på nytt. Men: I januar vedtok Brønnøy-politikerne å ikke innvilge tilskudd til barnehager som søker på nytt, og ga samtidig avslag på søknaden om tilskudd. På tross av protester fra både barnehagen, foreldrene og lokalsamfunnet. Fylkesmannen i Nordland opprettholdt senere kommunens vedtak. 

Med bistand fra PBL-advokat Lars-Martin Hoff Mikkelsen har barnehagen stått fast på at husleieavtalen som utløper ikke er gyldig. Han har også trukket fram at kommunen har en trippelrolle i saken, siden de både driver egne barnehager og derfor en konkurrent til Barnetun, samt tilsynsmyndighet for alle barnehager i kommunen og - utleier. 

Kommunen har på sin side omtalt leieforholdet som ble inngått på slutten av 80-tallet som «midlertidig». De har vist til konflikter med andre brukere av hallen, samt at hallens primære formål er å være en idrettshall og ikke en barnehage.

– Tung avgjørelse

I morgen skulle partene møttes i Brønnøy tingrett for å argumentere over en midlertidig forføyning. Barnetuns mål var å få lov til å forbli i Brønnøyhallen til saken er endelig avgjort i hovedforhandling senere. Til hovedforhandlingen var også Kunnskapsdepartementet saksøkt etter at Fylkesmannen i Nordland 6. mai stadfestet lovligheten i kommunens vedtak om tilskudd til barnehager, skriver Brønnøysunds Avis, som fredag omtalte at saken var trukket (krever innlogging). 

Avgjørelsen kom etter et ekstraordinært haste-årsmøte i den foreldreeide barnehagen. Det betyr at de må ut av lokalene 30. juni. Dermed legges Barnetun ned. 

– Hvorfor endte dere til slutt med den avgjørelsen? 

– Vi hadde en god følelse rundt at vi kom til å få medhold i saken. Samtidig handler dette om stabilitet for både barna og de ansatte. Hadde vi vunnet første runde, ville saken uansett kommet opp neste år. Vi konkluderte til slutt med at det er ikke verdt det. Det blir en evig kamp, sier Almendingen. 

Avtale med Kløvermarka

Selv om det var barnehagen som trakk saken, betaler Brønnøy kommune sine egne saksomkostninger. Styreren mener det er et signal om at Barnetun hadde en god sak. Likevel bestemte et samlet årsmøte seg for at nok var nok. 

Usikkerheten rundt framtida til barnehagen har vært en belastning det siste halvannet året, medgir styreren. 

– Jeg føler ikke at jeg har fått tid til å jobbe med det jeg egentlig skal: Å drive barnehage. Vi har kjempet i et og et halvt år. 

Hun kjenner fremdeles på urettferdigheten i at det er nettopp deres barnehage som må stenge, i en kommune der barnetallene synker og mange barnehageplasser står tomme. 

– Vi har hele tiden hatt full barnehage, og mange søkere - fram til i år, der usikkerheten rundt framtida vår ble utslagsgivende. Vi er også en av to barnehager i sentrum, som er det området med størst behov for barnehageplasser. 

Den foreldreeide barnehagen har hatt 38 barn og 12 ansatte. Fra høsten av begynner seks av de ansatte og 27 av barna i Norlandia Kløvermarka barnehage. Ifølge Almendingen er det bare tre av barna som begynner i kommunale barnehager. 

– Det er en liten seier i seg selv: At de ansatte får nye jobber, og at mange av barna fortsetter samlet i en barnehage der de kjenner mange av de voksne, sier hun, og forteller at alle de faste ansatte er sikret nye jobber. Selv skal hun jobbe som pedagogisk leder i Kløvermarka. 

– Det blir en overgang, men samtidig går det sikkert bra. Det var det jeg gjorde fram til 2011. 

– Ønsket oss bort

Avtalen med Kløvermarka ble også en viktig faktor da Barnetun bestemte seg for å trekke saken. Avgjørelsen var nær enstemmig.

– 25 av de frammøtte på årsmøtet stemte ja, en blankt og en nei. 

På et tidspunkt var det snakk om at kommunen skulle ta over Barnetun, og på den måten sikre at de ansatte fikk kommunale jobber. 

– Men vi gikk ikke i det møtet med rådmannen. Den løsningen var aldri aktuell for oss, sier Almendingen. 

Nå venter en spesiell tid fram mot 30. juni. Da skal alle spor etter barnehagen som har vært der de siste 33 årene, være borte. 

– Det er tunge dager nå. Jeg tenker at måten kommunen har opptrådt på, ikke har vært greit. Jeg tror det har ligget i kortene hele veien at de har ønsket oss bort. De har ikke sagt det direkte, men vi kjenner på det likevel, sier Almendingen, og fortsetter: 

– Det er ikke noe problem å forstå at det er for få barn i kommunen, og for mange barnehageplasser. Men jeg tenker at det burde vært foreldrene som fikk avgjøre hvilken barnehage de vil at barna deres skal gå i. 

Nå gjenstår bare å gjøre opp boet. Almendingen understreker at barnehagen ikke er konkurs. 

– De pengene vi har igjen, skal gis til gode, lokale formål. Vi ønsker at det siste avtrykket av oss skal bidra til noe positivt i lokalsamfunnet. 

– Aldri vært ønsket

Styreleder Jahn-Karsten Nielsen i Barnetun barnehage sier det eneste han sitter igjen med etter at saken nå er over, er en vond magefølelse. 

– Vi har de siste par årene ikke vært ønsket av Brønnøy kommune. Det har vært en bratt oppoverbakke hele veien så lenge jeg har vært styreleder, sier han. 

Etter kommunens vedtak om ikke å gi godkjenning eller tilskudd til Barnetun i nye lokaler, og dermed i praksis la ned barnehagen, har kommunikasjonen mellom Barnetun og Brønnøy kommune gått via advokat Mikkelsen. Saken har også fått mye oppmerksomhet, både i form av artikler og leserinnlegg, i Brønnøysunds Avis. Engasjementet har tidvis vært høyt. 

– All støtten vi har fått, er rørende og varmer virkelig. Engasjementet har vært fantastisk fra både foreldre og andre. Jeg har til og med hørt om besteforeldre til barn som har ringt og kjeftet på politikerne, sier han. 

Likevel mener styrelederen det nå må være mulig å legge saken bak seg og gå videre. 

– Det har ikke vært ufint, så det burde være greit å legge dette bak seg. Vi har vært veldig bevisste på å hele veien forholde oss til sak, og ikke person. 

Nielsen er klar på at saken står igjen uten vinnere etter at den er avgjort. 

– Kommunen står igjen med bare en sentrumsbarnehage, og mister Barnetun som har vært en viktig del av barnehagetilbudet i sentrum. VI har hele veien vært en svært populær og god barnehage, sier han. 

Nielsen har selv barn som begynner i Kløvermarka barnehage i august. 

– Bakgrunnen for at vi valgte å trekke saken, var all usikkerheten rundt utfallet. Nå slipper vi å gå inn i sommerferien med den usikkerheten. Avtalen med Kløvermarka ivaretar på sett og vis noe av det vi har etterspurt hele veien: Stabilitet for både barna og de faste ansatte. 

– Tar avgjørelsen til etterretning

Oppvekstsjef Cathrine Theting i Brønnøy kommune vil ikke kommentere utfallet av saken. 

– Jeg tar til etterretning at Barnetun trekker saken, det er egentlig bare det jeg vil si. Samtidig er jeg glad for at vi unngår mer usikkerhet, både for barn og voksne. 

– Hva tenker du om at det samlede barnehagetilbudet i kommunen nå mister en barnehage? 

– Jeg tenker ikke så mye rundt akkurat det. Vi har en nedgang i barnetall, så vi må se på tilsøkingen og følge med på fødsler framover. 

– Hva med at dere mister en sentrumsbarnehage? 

– Nå har vi for så vidt to kommunale barnehager som ligger sentralt, Salhus og Furutoppen. Brønnøy er jo ikke så stort, så det er kort vei mellom de fleste barnehagene. 

– Har du gjort deg noen tanker om hvorvidt dere får flere barn til de kommunale barnehagene med nedleggelsen av Barnetun? 

– Jeg har ingen betraktninger rundt det. Foreldrene søker der de ønsker å ha barna sine, som før, sier oppvekstsjefen, og legger til at det ikke ligger an til ytterligere endringer i barnehagestrukturen i kommunen i det kommende barnehageåret. 

Theting har heller ikke oversikt over hvor mange av barna fra Barnetun som begynner i kommunale barnehager til høsten. 

Powered by Labrador CMS