Høyres parlamentariske leder Trond Helleland og Kristin Vinje i Oslo Høyre debatterer barnetrygden.
Høyres parlamentariske leder Trond Helleland og Kristin Vinje i Oslo Høyre debatterer barnetrygden.

Går inn for å beholde barnetrygden

Høyres landsmøte har vedtatt å beholde barnetrygden, og sier dermed nei til å bytte ut barnetrygden med gratis barnehage.

Publisert Sist oppdatert

Høyre er i disse dager samlet til landsmøte på Gardermoen. En av landsmøtets viktigste oppgaver i år er å avgjøre partiets politikk de fire neste årene.

Fredag sto blant annet familiepolitikk på agendaen, og en av tingene det var knyttet spenning til var hvor partiet ville lande i spørsmålet om barnetrygden. Her var nemlig komiteen som har utarbeidet partiprogramforslaget delt.

Et flertall i Høyres programkomité ville «beholde barnetrygden, men vurdere alternative innretninger for å sikre familier med svak økonomi». Mindretallet ville «erstatte barnetrygden med gratis barnehage og skolefritidsordning, samt målrettede tiltak for å støtte lavinntektsfamilier».

Lyttet til Willoch

Fredag ettermiddag vedtok Høyres landsmøte med klart flertall å beholde barnetrygden. De sa dermed nei til å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO.

Det skjedde etter at flere hadde tatt til orde for å bevare barnetrygden, deriblant partinestor Kåre Willoch, som også oppfordret landsmøtet til å gå imot alle forslag om behovsprøving av barnetrygden.

– Antall barn som vokser opp under dårlige kår har steget. Det er svært viktig å videreføre barnetrygden med full kraft, sa Willoch under sin tale til landsmøtet fredag formiddag. Han mener alle forslag om å fjerne barnetrygden vil føre til at barnefamilier sakker økonomisk akterut sammenlignet med dem som ikke har barn.

– Forslaget om behovsprøving av barnetrygden har vært oppe mange ganger og Høyre har gått imot det hver gang, sa han, og oppfordret partiet til å «fortsette sin gode praksis».

Også Høyres parlamentariske leder Trond Helleland oppfordret landsmøtet til å ikke «tukle» med barnetrygden.

– Statistisk sentralbyrå har sagt at barnetrygden er det mest effektive virkemidlet vi har mot barnefattigdom, sa Helleland fra scenen.

Ønsket gratis barnehage

Kristin Vinje i Oslo Høyre, tok til orde for å erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO.

– Vi har nylig fått en NOU som sier klart og tydelig at gratis barnehage og målrettet barnetrygd er en mye mer målrettet måte å hindre at barn blir fattige, sa hun og viste til forslagene Barnefamilieutvalget la frem mandag denne uken.

– Med gratis barnehage til alle vil vi også kunne fange opp de barna som risikerer å begynne på skolen uten å kunne norsk. Da kan vi sørge for at alle får en god utdannelse, sa Vinje.

Forslaget om å bytte ut barnetrygden med gratis barnehage og SFO nådde altså ikke frem.

Formuleringen som til slutt ble vedtatt av landsmøtet var: Høyre vil «beholde barnetrygden og vurdere andre målrettede tiltak for å støtte barnefamilier med svak økonomi.»

Sa ja til kontantstøtte og fedrekvote

Landsmøtet sa i dag også ja til å beholde kontantstøtten.

De vedtok også å beholde fedrekvoten i foreldrepermisjonen.

Powered by Labrador CMS