Mamma Ida Mari Løberg er en ivrig bruker av barnehagens digitale kommunikasjonplastform. Spesielt å se på ukas bilder sammen med Jakob (4) og Frida (1).
Mamma Ida Mari Løberg er en ivrig bruker av barnehagens digitale kommunikasjonplastform. Spesielt å se på ukas bilder sammen med Jakob (4) og Frida (1).

Mener digitale plattformer gir bedre foreldresamarbeid

– Nå går vi ikke tilbake til papirbunken, sier styrer i Rønvik Menighetsbarnehage, Øystein Gjønnes.

Publisert Sist oppdatert

En undersøkelse i regi av Kjersti Lønning Velde ved Universitetet i Stavanger, viser at foreldre savner konkret informasjon om sitt barn når de henter i barnehagen.

Ulik grad av informasjon gjør at foreldrene til tider opplever at det ikke er faste rutiner i forbindelse med hentesituasjonen. Dette gjør at flere savner faste meldepunkt i forbindelse med informasjonsutvekslingen i barnehagen.

Lønning Velde har intervjuet foreldre i fire ulike barnehager i Rogaland for å få vite mer om hentesituasjonene, som er en viktig del av samarbeidet mellom barnehagene og foreldrene.

Etterlyste informasjon

Etter at hun utdannet seg som barnehagelærer og fikk mer erfaring, opplevde hun at hentesituasjonen i mange tilfeller kan speile barnehagens kvalitet på sentrale områder i barnehagens hverdag.

– For et barn har det en stor betydning at det er gode relasjoner mellom personalet i barnehagen og foreldrene. Min studie viser at foreldrene gir uttrykk for at personalet har en viktig rolle i å formidle barnas hverdag i barnehagen til foreldrene, og at det er i hentesituasjonen og bringesituasjonen at foreldrene virkelig opplever personalet, sier hun til forskning.no.

– Mange foreldre etterlyste mer spesifikk informasjon om eget barn, og ikke bare generell informasjon om hva som har skjedd. Flere av dem mente også at det var stor variasjon på hvordan de ble møtt, sier Lønning Velde.

Dokumenterer underveis

Foreldrene gav inntrykk av at personlig informasjon om eget barn fra barnehagens personale kan bidra til å gjøre hverdagen lettere for familien og at bakgrunnskunnskaper om barnets dag vil kunne bidra til at foreldrene er bedre rustet til å tolke barnets uttrykk og signaler når de kommer hjem og på den måten være til barnets beste.

I Rønvik Menighetsbarnehage i Bodø har de løst dette ved å bruke et nettbasert verktøy som gir foreldre mulighet til å sjekke hvordan dagen har vært for sitt barn når det passer. De ansatte dokumenterer underveis, og utviklerne bak verktøyet Barneloggen får tilbakemeldinger fra ansatte at denne metoden frigjør tid til prat om andre ting og hjelper til med gi foreldrene god og korrekt informasjon om nettopp sitt barn, uavhengig av hvem som er på jobb når barnet hentes.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– Forenkler jobben

– Barneloggen er en del av PBLs Barnehageweb der også en funksjon som heter Tavla, er med. Det er en slags Facebook for foreldre der du må logge deg inn og hvor barnehagen kan legge ut informasjon og bilder som skal nå ut til alle foreldre, sier produktrådgiver i Barnehageweb, Jon Mikkel Flaten.

– Barnehager bruker tid på å registrere soving, bleieskift og mat, gjerne på forskjellige tavler i barnehagen. Barneloggen er disse tavlene samlet på et sted lett tilgjengelig for foreldrene. Dette er blitt en populær løsning i mange barnehager, som det finnes flere varianter av fra flere leverandører som Barn-Netts E-barnehage, Vigilo og My Kid.

– Et slikt verktøy forenkler jobben for alle, sier Flaten, som legger til at dagens foreldre er digitale på alle hold, og forventer gjerne også at barnehagen følger med på utviklingen.

Liker det papirløse

– Her kan du også logge barnets fravær og slik ha en oversikt over eventuelle mønstre i umeldt fravær om det skulle være et barn som trenger ekstra oppmerksomhet av en eller annen grunn, sier Flaten.

Med all informasjon på ett og samme sted, også for søsken i samme barnehage, kan foreldre forstå mer av barnets hverdag og få vite nøyaktig hvor lite eller mye det har sovet, om bleieskift og andre kommentarer som de ansatte legger inn i loggen.

Øystein Gjønnes har vært styrer i Rønvik Menighetsbarnehage i 16 år og tok i bruk Barneloggen i fjor høst. Han liker godt at barnehagen er blitt mer papirløs og at alt er å finne på en og samme plattform, også når han har hjemmekontor.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– Gull verdt!

– Jeg ser hvilke barn og hvor mange som er i barnehagen og kan lett planlegge turer og aktiviteter deretter. Før hadde avdelingene hver sin fysiske tavle, mens nå ser jeg hva som skjer i hele barnehagen på nettbrettet, sier Gjønnes.

I loggen legger de ansatte inn informasjon om hvert barn og publiserer bilder og ukesrapporter på Tavla. Barnehagemamma Ida Løberg synes løsningen er gull verdt, selv om hun selv bruker Tavla mest sammen med barna.

– Jeg synes nå enda at det er lettere å ringe eller sende melding i stedet for å gi beskjed via loggen, men ser jo at oppmøte, sykdom og annet blir registrert der av de ansatte. Aller mest bruker jeg bildefunksjonene. Når jeg setter meg ned sammen med Jakob (4) og ser på bildene, kommer det historier om hva de gjorde på turen og ellers. Det har blitt mange gode samtaler med ungene slik, sier Løberg.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Kjenner foreldrene godt

Enn så lenge er minstejenta Frida på litt over året, litt for ung til å bruke bildene som broren. Men uten bildene sier ungene stort sett at de har lekt eller gjort ingenting på spørsmål om hva som skjedde den dagen.

Gjønnes og personalet fører ikke opp bleieskift og soving på loggen, selv om det er lagt til rette for det. Der bruker de fremdeles tavler.

– Det har nok litt å gjøre med at vi bare har 32 barn og kjenner foreldrene godt. Vi finner fort ut hvilken informasjon de ønsker og hva som ikke er like viktig. Det beste er egentlig at vi slipper å føre egne lister for fri, ferie og sykdom. Ting som før havnet i en papirbunke inne hos meg, ligger nå ryddig på nett med oversikt bak i tid. Også kan foreldre gå inn og sjekke om det er riktig ført opp for deres barn, sier Gjønnes.

Logger småskader

I tillegg ligger epostlistene et tastetrykk unna, og foreldre har tilgang til hverandres kontaktinformasjon og barnas bursdagsdatoer.

– Det synes jeg er veldig nyttig sier mamma Ida Løberg.

Rønvik Menighetsbarnehage bruker også den digitale løsningen som skadeskjema. Før hang de en stjerne på plassen til ungen når en småskade ble vurdert som alvorlig nok til å informere foreldrene. Nå føres det inn på Barneloggen når det skjer.

– Der har vi også en oversikt over om dette gjentar seg for dette barnet. Om det faller ofte, for eksempel, sier Gjønnes.

Foreldre som ikke bor sammen

Et annet pluss er at foreldre som ikke bor sammen, får den samme informasjonen og de samme bildene av barna.

– Hva synes de ansatte om å registrere alt dette digitalt?

– Det var litt surr i begynnelsen, men det gikk seg til. Nå går vi ikke tilbake til papirbunken, sier Gjønnes med et smil.

Powered by Labrador CMS