Midlertidig godkjenning og tilskudd kan gis for inntil 3 år, ifølge KD.
Midlertidig godkjenning og tilskudd kan gis for inntil 3 år, ifølge KD.

Åpner for midlertidige barnehager og midlertidige utvidelser

Ny forskrift skal gjøre det mulig å ta imot flere fordrevne fra Ukraina.

Publisert

Kunnskapsdepartementet (KD) har fastsatt en midlertidig forskrift som åpner for etablering av midlertidige barnehager og midlertidig utvidelse av allerede godkjente barnehager som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina.

Det framgår i en artikkel publisert på departementets nettsider tirsdag.

Den nye forskriften skal gjøre det mulig å for kommunene å ta imot flere fordrevne fra Ukraina. Den skal også gjøre det lettere å sørge for at barn med rett til barnehageplass, mottar et barnehagetilbud.

Den omfatter private barnehager.

«Med de nye reglene kan kommunene innvilge søknader om midlertidig godkjenning av nye ordinære barnehager og utvidelse av godkjente ordinære barnehager, og gi midlertidig tilskudd. Midlertidig godkjenning og tilskudd kan gis for inntil 3 år», skriver KD.

Forskriften er gitt med hjemmel i de midlertidige reglene i barnehageloven, som Stortinget tidligere i år vedtok å videreføre til 1. juli 2024. Forskriften vil opphøre å gjelde samtidig som de midlertidige reglene i barnehageloven. Forskriften trer i kraft 1. august 2023.

Powered by Labrador CMS