Det er innført lokale forskrifter for flere kommuner i Agder, som gir egne karanteneregler ut over de nasjonale.
Det er innført lokale forskrifter for flere kommuner i Agder, som gir egne karanteneregler ut over de nasjonale.

Frustrerte kommuneoverleger reagerer: Stiller spørsmål ved karantenefritak

Kommuneoverleger i Agder sier regjeringen nå må velge om den skal slippe koronapandemien løs eller stramme inn på karantenereglene.

Publisert

Det melder både Fædrelandsvennen (krever innlogging) og lokalavisen Lindesnes (krever innlogging), som begge omtaler brev fra de nevnte sendt til helsemyndigheter på regionalt nivå tidligere i uken.

Reagerer kraftig

Ifølge Lindesnes er det kommuneoverlegene for blant annet Lindesnes, Åseral, Lyngdal og Sirdal som reagerer kraftig på at stadig flere fritas fra ordinær smittekarantene, blant annet barn og lærere. De mener nærkontakter bør settes i karantene frem til sykdomsbyrden av omikronvarianten er avklart.

Lokalavisen Lister (krever innlogging) siterer kommuneoverlege Henriette Pettersen i Lyngdal på følgende:

– Det er ikke først og fremst selve sykdommen jeg er bekymret for, men at mange vil gå i karantene og at det kan ramme bemanningen i vitale samfunnsfunksjoner.

Hun er dessuten kritisk til bruken av hurtigtester, og sier de ikke fanger opp smitte på en god måte.

I en pressemelding sendt ut fra Lyngdal kommune, heter det at slitasjen på ansatte i kommunens helsetjeneste nå er urovekkende høy. Kriseledelsen skal i løpet av uken vurdere lokale tiltak/anbefalinger ut over de nasjonale, heriblant om den lokale forskriften om karantene for barn under 18 år som ble innført før jul, skal videreføres.

Mandag gikk det, som barnehage.no tidligere har omtalt, ut en melding fra kommunens kriseledelse om at de ga ansatte i skole og barnehage som ønsker det mulighet til å bruke munnbind på jobb.

Hastevedtak

I Åseral og Hægebostad kommuner, er det fattet hastevedtak om at personer under 18 år fra og med klokken 08.00 torsdag og en uke fram i tid, lokalt ikke skal være unntatt fra smittekarantene.

Også i Lindesnes kommune er det karanteneplikt for personer under 18 år. Den lokale forskriften trådte i kraft 21.12, med en måneds varighet. Torsdag ble det meldt om smitte ved tre barnehager:

«Det er smitte ved Frøysland, Kvisla og Blåly barnehage. Aktuelle nærkontakter er satt i karantene», heter det i meldingen på kommunens nettsider. Der framgår også at 21 av 23 personer som testet positivt på koronaviruset i Lindenes kommune 5. januar, er smittet med omikronvarianten.

I Kristiansand kommune ble det til tross for smitterekord ikke innført lokale regler for å dempe spredningen da spørsmålet var oppe til politisk behandling onsdag. Det skriver Fædrelandsvennen (krever innlogging).

Tvert imot vedtok formannskapet enstemmig å avslutte ordningen der elever kan bli pålagt karantene, fra og med 8. januar. Hensynet til barn og unge ble vektlagt. Et forslag om at ansatte i skoler og barnehager lokalt skulle følge de vanlige karantenereglene som gjelder i andre yrker, ble nedstemt med ti mot fem stemmer.

Skeptisk til karantene

Tilbake til brevet omtalt innledningsvis i denne artikkelen, så har fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen i Agder forståelse for frustrasjonen som flere lokale kommuneoverleger opplever. Brevet deres er lagt ved den siste rapporten som fylkeslegen i Agder ga til Helsedirektoratet og FHI.

– Noe av frustrasjonen bunner nok i at kommuner i landsdelen med høyt smittetrykk ikke fikk tildelt et tilstrekkelig stort nok antall koronatester. I ettertid har de fått tilsagn på flere tester, og klarsignal om at de ved behov kan kjøpe inn flere på egen hånd, sier Syvertsen til Fædrelandsvennen.

Hun gir imidlertid uttrykk for å være skeptisk til i større grad å benytte smittekarantene hos personer under 18 samt skole- og barnehageansatte, og mener testing er mer egnet i dagens situasjon. Og påpeker at mange i disse yrkesgruppene vil ha fått tilbud om boosterdosen om kort tid.

Overfor lokalavisen Lindesnes understreker hun at kommunene har mulighet for lokale forskrifter for å dempe smittetrykket:

– Dersom kommunene ser at testapparatet i skole og barnehage ikke fungerer, eller at smitten øker så kan det bli aktuelt at en må gå strengere til verks for stenging av fellesarealer og møteplasser.

PS: Fra regjeringens side er det varslet nytt om de nasjonale tiltakene, som gjelder til 14. januar, i neste uke.

Powered by Labrador CMS