Barnehagene scorer høyt i EPSIs undersøkelse.

Best i ny foreldre­undersøkelse

EPSI Rating har igjen målt norske barnehageforeldres tilfredshet. Resultatet omtales som paradoksalt.

Publisert Sist oppdatert

På en skala fra null til hundre, oppnår private barnehager i 2023 et resultat på 81,3 poeng. Kommunale barnehager får 77 poeng.

Begge deler er høyt sammenlignet med alle nivå av norsk skole. Og denne tendensen er ikke tilfeldig. Målingen av barnehageforeldrenes tilfredshet, har EPSI gjort 15 år på rad.

Omfattende intervjurunde

Studien «Utdanningssektoren 2023» tar for seg utdanningsløpet fra barnehage til og med høyere utdanning. I alt har 1.400 foreldre, elever, studenter og tidligere soldater blitt intervjuet i løpet av høsten.

(Artikkelen fortsetter under grafikken)

Illustrasjon fra pressemeldingen.

Resultatene fra barnehage, grunnskole og videregående skole, baserer seg på svar fra foreldre. Hvorav 500 med barn i barnehage (halvt om halvt fordelt mellom private og kommunale), som i løpet av intervjuet har fått et tosifret antall spørsmål om opplevelser og erfaringer med barnehagene.

Også tidligere målinger av brukertilfredshet i utdanningsinstitusjonene, har vist et tilsvarende bilde.

Angriper høringsforslag

– Barnehagesektoren er den delen av utdanningsløpet som foreldre og brukere er mest fornøyde med. Aller best scorer de private barnehagene. Da er det paradoksalt at det er akkurat de private barnehagene regjeringen er mest opptatt av å endre.

Det sier Jørn-Tommy Schjelderup, administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund), i en pressemelding.

Han sikter til at regjeringen i november sendte ut forslag til omfattende lovendringer på høring, som avvikler nasjonale mekanismer for økonomisk likebehandling og gir kommunene rett til å legge ned plasser i private barnehager uavhengig av hvor mange som søker om plass der.

Schjelderup mener dette framstår som ren gambling og sier at politikerne består en historisk tabbe dersom forslagene omsettes i nye lovparagrafer.

– Når vi fra før vet at private barnehager koster skattebetalerne vesentlig mindre per plass, har lavere sykefravær og konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår, tør jeg påstå at dette er det norske velferdssamfunnet på sitt aller beste. Vi er enig med regjeringen i at dagens finansieringssystem ikke er godt nok, men det regjeringen legger opp til, vil gjøre vondt verre, sier  Schjelderup.

(Artikkelen fortsetter under grafikken)

Illustrasjon fra EPSI-rapporten.

Innhold, mat, arealer og mer

PBL konstaterer at de private barnehagene scorer høyest jevnt over - og trekker fram parametere som det pedagogiske innholdet i barnehagen, de ansattes kompetanse, omsorg, kvaliteten på lokaler, uteområder og leker, mat og kosthold sett opp mot pris, og hvorvidt barnehagen er nytenkende og innovativ.

Også forhold som barnehagens åpningstider, hygiene og renslighet, kommunikasjon og sikkerhet er blitt undersøkt.

De minste forskjellene mellom de privateide og de kommunale barnehagene finner vi på spørsmål som dreier seg om hvorvidt barnehagen er trygg og sikker, om barnehagene har dyktige ansatte, om omsorgen som vises for barna, og om barna trives, skriver EPSI i sitt sammendrag.

Der kommer det også fram at 68% av foreldrene svarer at de er svært godt fornøyde med barnehagene sine, mens kun 14% er misfornøyde.

EPSI har i likhet med tidligere år også gjennomført en lignende måling hos våre naboland Sverige og Danmark. Resultatene viser at tilfredsheten blant foreldre med barn i barnehage varierer mellom landene.

Mens norske barnehager totalt oppnår 79,1 poeng, får svenske og danske barnehager henholdsvis 74,5 og 66,8 poeng av foreldrene.

På ett område er imidlertid foreldre i Sverige mer fornøyd enn i Norge, og det er når det gjelder mat og kosthold i barnehagen.

Powered by Labrador CMS