Barnehagesjef Erik Førland i Bærum kommune.
Barnehagesjef Erik Førland i Bærum kommune.

Bærum kommune vil bygge 2800 nye barnehageplasser

Bærum kommune tar store grep. Vil øke barnehagekapasiteten med 25 prosent

Publisert

Bærum kommune har erkjent at dagens barnehager ikke vil være nok med tanke på den kraftige befolkningsveksten som kommer, skriver Budstikka.

Blant annet befolkningsveksten i kommunen tilsier behov for rundt 1800 nye barnehageplasser frem mot 2038. Dermed foreslåes det å bygge nye barnehager med plass til nærmere 2900 barn, drøyt 900 plasser forsvinner med barnehager som rives.

Behovsanalysen legger til grunn en gjennomføring av 29 barnehageprosjekter, både kommunale og private, i kommende 20-årsperiode, hvorav åtte av prosjektene er å bygge nye større barnehager som erstatning for mindre eksisterende barnehager i midlertidige bygg eller med store rehabiliteringsbehov.

– Strategiske grep for å etablere barnehageplassene i tide innebærer også omstrukturering av mindre barnehager med lite effektiv drift og stort vedlikeholdsbehov til større enheter. Noe som gir økt arealeffektivisering, bidrar til mer effektiv drift og frigjør mindre tomter til andre formål. Erverving av tomter til fremtidige barnehager er også et viktig strategisk grep, heter det i kommunens langsiktige driftsanalyse og investeringsplan.

Utfordring

Ifølge barnehagebehovsanalysen vil det være en stor utfordring å få etablert nye plasser raskt nok. En annen usikkerhet er hvor stor veksten faktisk blir, og hvor i kommunen den skjer.

Kommunen planlegger altså å rive små og slitte kommunale barnehager, for å slå dem sammen til større enheter.

Privat eller kommunal

I Bærum kommune går rundt 60 prosent av barna i private barnehager, mens rundt 40 prosent går i kommunale barnehager.

– I en situasjon med stadig økende etterspørsel, på grunn av høy befolkningsvekst, er det en stor utfordring å etablere nye barnehageplasser raskt nok. Det er også usikkert hvor stor veksten blir og hvor i kommunen det skjer. Dette gjør det nødvendig å ha en fleksibilitet når det gjelder å løpende fremskynde eller utsette etablering av nye barnehager, samt om nødvendig å etablere midlertidig plasser. Kommunen har mer direkte styring med slike forhold når nyetableringer av barnehager skjer i kommunal regi, heter det i høringsutkastet som politikerne i hovedutvalg for barn og unge skal ta stilling til tirsdag.

Men den omfattende planen om riving, skaper en annen utfordring for kommunen. Nemlig hvor skal barna være. Her foreslår rådmannen å bygge to permanente avlastningsbarnehager med plass til 120 barn hver.

– Dette har vi aldri gjort før, men vi har ingen ledige bygg til barna som nå skal ut av lokalene sine, sier barnehagesjef Erik Førland til avisa.

Her kan du lese hele høringsutkastet til kommunen

Powered by Labrador CMS