I 2022 skal ikke studenter, uansett hva de studerer, være forhindret fra å arbeide i skole og barnehage grunnet Lånekassens inntektsgrenser.
I 2022 skal ikke studenter, uansett hva de studerer, være forhindret fra å arbeide i skole og barnehage grunnet Lånekassens inntektsgrenser.

Krisegrep: Gir studenter unntak fra inntektsgrenser

Nå legger regjeringen opp til at studenter kan bli en større del av løsningen for barnehager med skrikende behov for vikarer.

Publisert Sist oppdatert

På grunn av den krevende bemanningssituasjonen i Barnehage-Norge under pandemien har regjeringen midlertidig endret forskriften om utdanningsstøtte.

Nå kan studenter jobbe så mye de ønsker i skoler og barnehager uten at stipend omgjøres til lån, skriver Private Barnehagers Landsforbund (PBL) på sine nettsider.

Normalt er det en grense for hvor mye studenter kan tjene før Lånekassen reduserer stipendandelen, og stipend behovsprøves mot inntekt.

Disse grensene har vært opphevet under pandemien i 2020 og 2021 for studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren og enkelte studenter som bidrar i beredskapsarbeid. Nå videreføres ordningen, samtidig som den utvides til også å gjelde skoler og barnehager.

Ordningen gjelder uavhengig av studiested, og uavhengig av hva den enkelte studenten studerer, opplyser PBL.

Den ble nylig fastsatt i Forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19 (paragraf 5), og gjelder for hele 2022.

Verdt å merke seg er det at de studentene som i ettertid får beskjed fra Lånekassen om at de har tjent over inntektsgrensen, må sende lønnsslipper til Lånekassen for perioden de har tjent over grensen, for ikke å få mindre stipend.

Lønnsslippene må vise at arbeidsstedet er i enten helse- og omsorgssektor eller i barnehage- og skolesektor, og hvor mye studenten har tjent i perioden.

Powered by Labrador CMS