Jobber sammen for kompetanseløft. Fra venstre: Spesialkonsulent Wenche Pedersen i Fredrikstad kommune, Gøril Pedersen Bjerknes, etatsjef barnehage i Fredrikstad kommune, Kristin Rogne fra barnehagemyndigheten i Sarpsborg og Eva Heger, utviklingssjef i Barnehagenett.
Jobber sammen for kompetanseløft. Fra venstre: Spesialkonsulent Wenche Pedersen i Fredrikstad kommune, Gøril Pedersen Bjerknes, etatsjef barnehage i Fredrikstad kommune, Kristin Rogne fra barnehagemyndigheten i Sarpsborg og Eva Heger, utviklingssjef i Barnehagenett.

Samarbeider om kunnskapsløft: – Vi trenger møteplasser hvor vi sammen setter fokus på den viktige oppgaven vi har

Barnehagenett og kommunene Sarpsborg og Fredrikstad har inngått et samarbeid med ønske om å bidra til å heve kompetansen til ansatte i både de private og kommunale barnehagene.

Publisert

Rett på heter konseptet som opprinnelig er utviklet av Barnehagenett. Senere har Sarpsborg og Fredrikstad kommune kommet inn som samarbeidspartnere.

Det hele går ut på å arrangere miniseminarer på to timer der det holdes fem korte innlegg om ett hovedtema. Hver foredragsholder får ti minutter til disposisjon. Etter hvert innlegg legges det også frem en påstand som seminardeltakerne får fem minutter til å diskutere seg imellom.

– På den måten blir alle aktive deltakere, sier utviklingssjef Eva Heger i Barnehagenett.

Hun er sammen med Kristin Rogne fra barnehagemyndigheten i Sarpsborg og Wenche Pedersen og Gøril Pedersen Bjerknes fra barnehagemyndigheten i Fredrikstad, ansvarlig for planlegging og gjennomføring av seminarene.

Samarbeider på tvers

Mens Barnehagenett driver 14 barnehager på Østlandet, hvorav 9 ligger i Fredrikstad og Sarpsborg, eier Fredrikstad kommune 21 barnehager og Sarpsborg kommune 10 barnehager.

– Vi ønsket oss en felles arena for ulike eiere og myndighet. Hva baler vi med og hvordan kan vi bruke hverandre? Samarbeid på tvers av kommuner, eierskap og myndighet er kjempespennende, sier Gøril Pedersen Bjerknes som er etatsjef for barnehage i Fredrikstad kommune.

– Det handler om å gjøre hverandre gode, om å dele kunnskap og erfaringer og bruke hverandres styrker, sier Kristin Rogne fra barnehagemyndigheten i Sarpsborg.

Samtlige barnehager i de to kommunene, både kommunale og private, inviteres til å delta på seminarene.

– Vi trenger slike møteplasser hvor vi sammen setter fokus på den viktige samfunnsoppgaven vi har, sier Eva Heger i Barnehagenett.

Møtes på formiddagen

De første Rett på-seminarene ble arrangert i 2018. Til nå har det vært syv samlinger.

Seminarene arrangeres alltid mellom kl. 8.30 og 10.30, opplyser Heger.

– På dette tidspunktet erfarer vi at det er enklest for barnehageansatte å komme, forteller hun.

Foredragsholderne er hovedsakelig representanter fra praksisfeltet.

– Vi er opptatt av at det skal være bidragsytere fra de ulike partene. Det skal være noen fra kommunale barnehager i Fredrikstad og Sarpsborg, og noen fra Barnehagenett eller fra andre private aktører i de to kommunene, sier Gøril Pedersen Bjerknes.

– Dette er fortsatt ganske nytt så vi har gjort en jobb med å finne folk som brenner veldig for hvert tema, og som har lyst til å formidle. På den måten ser de andre deltakerne at det ikke er så farlig å stå der og dele av sin erfaring, legger Heger til.

I tillegg inviteres alltid en eller to eksterne foredragsholdere inn, for eksempel fra Høgskolen i Østfold eller fra et annet kompetansemiljø.

– Det første innlegget er ofte mer forskningsbasert forankret. Deretter presenteres flere praksiseksempler. Under et seminar om de yngste barna i barnehagen handlet det for eksempel mye om tilknytning; hva som skjer i hjernen de første leveårene, hvorfor det er viktig med trygge relasjoner og hvordan den enkelte barnehage jobber med tilknytning, forteller spesialkonsulent Wenche Pedersen i Fredrikstad kommune.

– Det er en utfordring at man kun får ti minutter til rådighet. Da må man gå rett på temaet og velge ut det viktigste av det viktige, sier Heger.

– Vil skape delingskultur

Barnehagelærere har tradisjon for å stille seg litt skyggen, mener Gøril Pedersen Bjerknes.

– I barnehagesektoren er vi ikke så flinke til å kommunisere faget vårt. Nettopp derfor er vi opptatt av at det først og fremst er pedagoger som skal stå og formidle under seminarene. Det er så mange dyktige pedagoger der ute, men de må tørre å stå mer frem og vise seg frem, sier hun.

Med seminarene håper de fire å skape en arena hvor barnehagene kan dele gode praksiseksempler og bli inspirert og lære av hverandre.

– Vi håper på deling både på tvers av eiere, barnehager og kommunegrenser. Det blir spennende å se hvor mye delingskultur vi får til, sier Kristin Rogne.

Venteliste

De yngste barna i barnehagen, effektfulle møter, leke- og læringsmiljø og dokumentasjon, har vært tema for de fire seminarene som har blitt arrangert dette barnehageåret.

– Barnehagene gir oss signaler om hva de er interessert i. Det er ikke noe problem å finne spennende temaer, sier Eva Heger.

Tilbudet, som er gratis for barnehagene å delta på, har blitt stadig mer populært.

– Det er først til mølla-prinsippet som gjelder. På forrige seminar hadde vi flere på venteliste, forteller Wenche Pedersen.

Det er satt et tak på 50 deltakere per gang, opplyser hun.

– Det skal ikke bli for stort. Vi har planer om å sette opp seminaret om de yngste barna i barnehagen på nytt, fordi det var så stor interesse for dette temaet. Vi har noen ganger vært fristet til å utvide, men vi har vært veldig tro mot konseptet og har bestemt oss for at vi heller arrangerer det samme seminaret flere ganger enn å utvide, forklarer Eva Heger.

Forsetter samarbeidet

Til nå har seminarene vært forbeholdt barnehagelærere og styrere.

– Planen er å utvide det til å gjelde for alle ansatte i barnehagen, sier Heger.

Hun forteller at det allerede er planlagt nye seminarer til neste barnehageår.

– Vi får tilbakemeldinger om at deltakerne tar med seg noe tilbake til barnehagen sin. Vi ser på dette som en del av kompetansehevingen i barnehagesektoren - at vi deler gode praksiseksempler med hverandre - så dette er noe vi ønsker å fortsette med, sier Heger.

– Vi ser at det skjer mye bra ute i barnehagene og vi ønsker å fremheve dette arbeidet, legger Gøril Pedersen Bjerknes til.

Powered by Labrador CMS