DEBATT

Overgangen mellom barnehage og skole kan være vanskelig.
Overgangen mellom barnehage og skole kan være vanskelig.

Skolestarteren – i dag, i morgen og i framtiden

Det er mye skolestartene skal trene på før de slutter i barnehagen; kjenne igjen navnet sitt, kle på seg og gå på do. På skolen er det færre voksne og for styrer Merete Hansen i Tubus idrettsbarnehage er det viktig at barna føler seg trygg på at de klarer noe av dette selv og ikke minst; være rustet til den nye hverdagen.

Publisert Sist oppdatert

Glede, energi, lekende og lærende barn, dette er hva som kjennetegner 22 skolestartere som er med i skoleklubben dette barnehageåret. Denne dagen har pedagogene lagt opp til tre ulike aktiviteter som barna skal gjennomføre. Et realfagforsøk, en fysisk aktivitet og en språkgruppe.

Barna blir delt i tre grupper, ingen sure miner eller kommentarer på hvem de kom i gruppe med. I dag er det de voksne som bestemmer hvem som skal være sammen, det er god trening og sosial kompetanse å bli kjent med andre barn og voksne fra andre avdelinger.

Barna snakker sammen og finner løsninger på oppgaver, de sitter relativt rolig og følger med på boka. En fysisk aktivitet er bra for å løse opp når de har sitter rolig i rundt 17 minutter, noe som forskning viser at de kan klare.

Andre dager er det andre oppgaver som skal løses, begreper og tellinger som skal læres. Vi har mange turer ut av barnehagen, med nye erfaringer og opplevelser.

Vi voksne har snakket mye om hva det er viktig at skolestarteren har med seg i «ryggsekken» når de går over fra barnehagen til skolen. Hva trenger de å ha med seg i overgangen til en «ny hverdag»?

Vi barnehagefolk ønsker at barna har sosial kompetanse, kunne få nye venner og forholde seg til en gruppe med mange ulike barn. Vi snakker mye om hvordan vi skal være mot hverandre for at alle skal ha det bra.

Vi er opptatt av at barna skal ha en god selvfølelse, kunne ha egne tanker og meninger, og ikke minst være rustet til å takle nye utfordringer. Barna må kunne ta i mot en beskjed og utføre denne.

Vi prøver så godt vi kan sammen med foreldrene å lære barna selvstendighet. Barna må kunne kle på seg selv, vi tar de med ut og ser på gradestokken slik at de selv kan finne ut av hva det er lurt å ha på seg, barna må kunne tørke seg selv på do, de må kunne åpne matboksen sin selv.

Dette høres kanskje banalt ut men det er ikke alle barn som kan dette når de starter på skolen. Vi vet at barna møter en hverdag på skolen hvor de må kunne sitte på stolen og konsentrere seg. Barna har fått øvd seg på blyantgrep og skrive navnet sitt. Det kan være greit å vite noe om hvordan navnebildet sitt ser ut. Vi har bokstaver og tall hengende på hver avdeling, og de som er interessert skriver og regner.

Vi bruker nettbrett til oppslagsverk for å finne ut noe som barna er interessert i, i tillegg til å ta bilder og kunne lage film og bøker. Vi bruker også nettbrett til spill som vi har fått anbefalt av logopeder til trening av ord og lyder. Barna skal få opplæring i bruk av digitale verktøy slik at de er rustet til å bruke et nettbrett. Alle barna i kommunen får nettbrett når de begynner i 1. klasse. Her er barnehagen med på å utjevne sosiale forskjeller.

Vi gjør mye bra i barnehagen som skal forberede barna til skolen og resten av livet. Vi må ikke glemme at det vi gjør også er viktig for barnet her og nå. Barna skal erfare glede, humor, latter, vennskap, lek og læring som gir barnet den gode følelsen av å høre til i ett fellesskap.

Dagen i dag er viktig for barnet. Derfor er det viktig at vi voksne ser og hører, og tar utgangspunkt i det barnet er opptatt av akkurat nå. Vi skal jobbe for at barna er gode lekekamerater i dag og at de skal bli gode elever og samfunnsborgere i framtiden.

Grunnlaget blir lagt i barnehagen. Barnehagen og skolen har sammen ett ansvar for at overgangen til skolen blir så god som mulig, og da er TRYGGHET ett av de viktigste temaene.

Hva mener du skolestarterne må ha i «ryggsekken»? Del din mening i kommentarfeltet under eller send oss ditt innlegg til [email protected].

Les denne og flere meninger på bloggen Barnehagenett.

Powered by Labrador CMS