Fra venstre Elisabeth B. Karlsen i Barnehagenett, Jens Schei-Hansen i Espira og Trude Sydtangen i Læringsverkstedet om hvordan korona-situasjonen håndteres i barnehagene deres.
Fra venstre Elisabeth B. Karlsen i Barnehagenett, Jens Schei-Hansen i Espira og Trude Sydtangen i Læringsverkstedet om hvordan korona-situasjonen håndteres i barnehagene deres.

– Stenging av alle barnehager kom på et veldig riktig og viktig tidspunkt

Da beskjeden fra statsminister Erna Solberg kom klokken 14 i går, var barnehagene forberedt. Slik håndterer noen av landets barnehager den nye situasjonen.

Publisert

For administrasjonen i landets største barnehagekjede, Læringsverkstedet, har det vært hektiske dager. Direktør for barnehagedrift, Trude Sydtangen, sier at tiden fram mot den endelige beskjeden om stenging kom i går, ble brukt til å rigge seg mot beskjeden de regnet med ville komme: At alle landets barnehager blir stengt. 

Fram til beskjeden kom, så man at enkelte kommuner begynte å stenge sine barnehager, helt eller delvis, og mange var usikre på hvordan situasjonen skulle håndteres. 

– Det har vært mye usikkerhet rundt hvordan håndtere både karantene for ansatte og i nær krets rundt foreldre og barn. Men generelt opplever jeg at barnehagene har løst dette på en veldig bra måte med det beste for barna, foreldrene og medarbeiderne i fokus, sier Sydtangen.

I går klokken to kom regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene man noen sinne har hatt i fredstid. Blant dem beskjeden om at alle landets barnehager skal stenges. 

– Hva tenker dere om føringen som nå er gitt, og hvordan myndighetene har håndtert korona-situasjonen fram til nå; fra barnehagenes ståsted?

– Vi syns det er viktig at det blir gjort nødvendige tiltak for å hindre videre smitte, og at vi sammen jobber for å komme gjennom dette. Det er positivt at det etter en periode med usikkerhet, er gitt tydelige retningslinjer vi forholder oss til korona-situasjonen.  

Sydtangen understreker betydningen av nødvendig informasjon i en alvorlig situasjon. 

– Det er viktig for oss å trygge våre gode medarbeidere og foreldre. 

Trude Sydtangen, leder for barnehagedriften i Læringsverkstedet.
Trude Sydtangen, leder for barnehagedriften i Læringsverkstedet.

Læringsverkstedet har rundt 200 barnehager i Norge. I veldig mange av dem er de ansatte på jobb også i dag - selv om barna ikke er det. 

– Her er det noe forskjell fra barnehage til barnehage. Men i de fleste barnehagene kommer de ansatte på jobb i dag, for å få oversikt over situasjonen, fordele arbeidsoppgaver, planlegge kommende uke og så videre, sier hun, og legger til:

– Vi har også en viktig oppgave med å være behjelpelig med å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre samfunnskritiske funksjoner, ved å sørge for at personell i kritiske samfunnsfunksjoner har et omsorgstilbud til sine barn fra i morgen av. 

– Hvordan løses dette i praksis? 

– Vi ønsker å gi de et godt tilbud, og vi har bedt foreldre i disse funksjonene om å melde sitt behov til styrer.

Satte ned krisegruppe

I går kveld ble det jobbet på spreng i Espira for å kartlegge hvor mange barn som fremdeles skal i barnehagen.

Meldingen fra helse- og omsorgsminister Bent Høie er klar: «Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.» 

– Vi skal selvsagt stille opp og gi dette tilbudet til de som trenger det slik at viktige samfunnsoppgaver blir løst og at barn med særlige omsorgsbehov får opprettholdt sitt tilbud, sier kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei-Hansen. 

I februar satte Espira ned en krisegruppe for å være best mulig rustet om coronasmitten skulle nå barnehagene. Den sentrale krisegruppen er fremdeles operativ, og tilgjengelig for styrerne i Espira-barnehagene nesten hele døgnet. 

Jens Schei Hansen, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i Espira.
Jens Schei Hansen, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i Espira.

– Espira kan, som en stor aktør, bruke ressurser på å håndtere denne situasjonen best mulig for barn, foreldre og ansatte. Og det gjør vi.

Selv om han betegner situasjonen som en unntakstilstand, stiller alle ansatte i utgangspunktet på jobb i dag. 

– Unntaket er de som selv står i en situasjon der de må være hjemme med barn som ikke kan gå i barnehage eller på skole.

– Hva tenker dere om føringen som nå er gitt, og hvordan myndighetene har håndtert korona-situasjonen fram til nå; fra barnehagenes ståsted?

– Det har stort gått greit. Informasjonen fra Folkehelseinstituttet har vært god, sier han, men legger samtidig til: 

– Men det har vært utfordrende at kommuner har håndtert saken veldig ulikt. En sterkere sentral styring kunne gitt raskere og mer presis inforsjon, mener Espira-direktøren.

– Hvilken informasjon går ut fra dere nå, til henholdsvis ansatte og foreldre?

– Informasjonen vi sender ut er basert på det som kom fra Regjeringen og det som PBL har laget. I tillegg til noe vi har laget selv, sier Schei-Hansen. 

– Riktig og viktig tidspunkt

HR- og organisasjonssjef Elisabeth B. Karlsen i Barnehagenett mener stengingen av alle barnehagene kom på et veldig riktig og viktig tidspunkt, i forhold til utviklingen av viruset.

– Barnehagen er potensielt en arena for smitte, med tanke på mye fysisk kontakt mellom både barn-barn og barn-voksen, sier hun. 

Karlsen forteller videre at Barnehagenett var tidlig på ballen og innførte preventive tiltak for ansatte og skjerpet aktiviteter med barn.

HR- og organisasjonssjef Elisabeth B. Karlsen i Barnehagenett.
HR- og organisasjonssjef Elisabeth B. Karlsen i Barnehagenett.

– Jeg opplever at foreldre og egne ansatte har god forståelse for disse tiltakene, og at det er viktig å vise solidaritet. Vårt barnehagetilbud har hatt samme kvalitet selv om vi har innført skjerpede rutiner og tiltak. Etter min mening har ikke denne situasjonen påvirket oss negativt, og jeg opplever at vi er en stor organisasjon som står sammen i solidaritet for landet vårt.

– Hvilken informasjon går ut fra dere nå, til henholdsvis ansatte og foreldre?

– Vi har sendt ut informasjon til foreldre jevnlig, og jeg opplever at vi har vært tidlig ute. Vi avlyste tidlig alle felles samlinger og møter der mange ansatte skulle møtes på tvers, for å minimere spredning og smitte av viruset. Nyhetsbrev med faktabasert informasjon og retningslinjer ble sendt ut til alle foreldre, med fokus på smittevern og god hygiene, sier Karlsen, og legger til:

– Vi har også sett at vi har et stort ansvar for å berolige bekymrede foreldre. Jeg har fått mange tilbakemeldinger om at foreldre føler seg godt ivaretatt og trygge på at vi kan jobben vår. Onsdag denne uken skjerpet vi rutinene ytterligere, og krevde at barn med familiemedlemmer i karantene også ble holdt hjemme. Jeg har mottatt kun positiv feedback på dette. Dugnadsånden står sterkt i Norge!

– Hvordan løser dere utfordringene som nå kommer, i praksis?

– Da pressekonferansen med Erna Solberg og Bent Høie var over, snudde vi oss rundt og utførte en kartlegging blant alle våre 1200 foreldre på hvilke barn som har begge foreldre i samfunnskritiske yrker, og som vi dermed gir et barnehagetilbud til. Klokken 17 i går ettermiddag var dette på plass, og på bakgrunn av denne informasjonen, har vi lagt en plan for hvilke av de ansatte som skulle møte på jobb i dag, sier Karlsen, som skryter av medarbeiderne sine i en utfordrende situasjon:

– Jeg er stolt av å jobbe med så dynamiske ansatte, og ikke minst handlekraftige styrere som står på for sin barnehage. De ansatte som ikke er på jobb, skal holde seg hjemme og være tilgjengelig for arbeidsgiver. Vi har alltids noen oppgaver med å planlegge barnehagetilbudet vårt, og det kan de fint utføre hjemmefra, sier hun, før hun avslutter: 

– Jeg er imponert over alle våre ansatte, som har snudd seg rundt og stilt opp i en kaotisk situasjon. De har arbeidsplikt, og jobber hjemmefra med pedagogiske oppgaver. Vi bruker vår digitale samhandlingsplattform til å kjøre avdelingsmøter og prosjektmøter over video, og all informasjon går digitalt til både foreldre og ansatte.

Powered by Labrador CMS